torsdag den 26. maj 2016

Foreningsnyt: referat fra generalforsamling

Den 30. april 2016 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.

På generalforsamlingen blev Jytte Bjergvang, Agersø, valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Carl Holmbjerg, Hjarnø, og Jan Bendix, blev genvalgt til bestyrelsen. Ud trådte Eva Terkelsen, Bjørnø, som ikke ønskede genvalg. 

Eva har siddet i småøernes LAG-bestyrelsen siden 2008, og hun var formand for Småøernes Aktionsgruppe fra 2011 til foreningen blev opløst ved afslutningen af programperioden 2007-2013. Eva er desuden næstformand i Sammenslutningen af Danske Småøer.

På generalforsamlingen var der desuden debat om konsekvenserne af besparelserne på LAG-området. Besparelsen betyder, at LAG Småøernes økonomiske ramme fra 2017 er 30 pct. mindre end i 2015 og 2016. Hermed bliver foreningens drift også ramt.


Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her (som pdf-fil): www.dropbox.com/s/e1apbd01sb3day2/Refarat_GF_2016_LAG_Sm%C3%A5%C3%B8erne_final.pdf?dl=0