fredag den 27. maj 2016

LAG Småøerne tager til Folkemødet

 FolkemødeI år deltager LAG Småøerne på Folkemødet på Bornholm. Sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenetværk arrangerer vi en række debatter i vores fælles ø-telt.

Med den fælles indsats på Folkemødet vil vi skabe synlighed og rejse en række vigtige debatter om småøerne. Folkemødets ø-debatter handler bl.a. om:
  • Turismeudvikling og færger
  • Småøerne og den kommunale økonomi (en belastning eller merværdi)
  • LAG - generator for lokal vækst
  • Planloven og bæredygtig udvikling på småøerne
  • Erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder på småøerne
  • Fødevareproduktion på småøerne - muligheder og udfordringer

Småøerne er ikke kun synlige i vores eget telt. I anledning af nye, lave færgepriser og sæsondifferentiering sætter CO Søfart småøerne på dagsordenen og rejser bl.a. spørgsmålene: Hvilke tiltag kan vende udviklingen? Hvordan skabes der sammenhæng, så beslutningstagerne betragter øernes ve og vel som en forudsætning for hele Danmarks ve og vel?
Hos Holbæk Erhvervscenter og Fors A/S sættes man fokus på Bæredygtig udvikling på de danske øer. Anledningen er ideen om Orø som demonstrationsø for bæredygtig udvikling, og her deltager bl.a. Samsø Energi Akademi, Energiklyngecenter Sjælland og BOFA (Bornholms Affaldsbehandling).

Find nogle af ø-debatterne her:
De danske småøer - udfordringer og muligheder (CO Søfart): https://kalender.brk.dk/event/user-view/20625?redir=
Bæredygtig udvikling på de danske øer (Holbæk Erhvervscenter m.fl.): https://kalender.brk.dk/event/user-view/19047?redir=%23eidx_3
Planloven og bæredygtig udvikling på småøerne: https://kalender.brk.dk/event/user-view/18589?redir=%23eidx_7
LAG - generator for lokal vækst: https://kalender.brk.dk/event/user-view/17945?redir=%23eidx_6

Hent en liste over alle småø-debatter på Folkemødet (som pdf-fil): www.dropbox.com/s/qxu5keehzoui504/bornholm_2016.pdf?dl=0  

foto: Søren Svendsen