fredag den 12. august 2016

Ø-støtten har næste frist den 26. september

Ø-støtte Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at næste frist for ansøgning til ø-støtte (under Landdistriktspuljen) er den 26. september 2016 kl. 12:00.

Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med ø-støtten prioritere projekter, ”der formår at etablere eller bevare arbejdspladser på småøerne. ” I en pressemeddelelse skriver erhvervsstyrelsen også, at projekter, der fører til ”tilflytning til øen”, vil blive prioriteret højt.

Ved siden af ø-støtten giver Erhvervsstyrelsen med Landdistriktspuljen i denne ansøgningsrunde også midler til forsøgsprojekter indenfor temaet ”Turisme som drivkraft for vækst og udvikling”. Disse penge er ikke øremærket til projekter på småøerne, men kan søges af foreninger og virksomheder i hele landet. 

Turismemidlerne kan søges til ”initiativer, der fx skaber gode madoplevelser for turisterne, underbygger nye kommercielle naturbaserede aktivitetstilbud og faciliteter til turisterne eller styrker tiltrækningen af turister til lokale events”.

Om turismetemaet siger Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen: ”I forbindelse med, at vi nu får en ny og moderne planlov er aftaleparterne bag planlovsaftalen blevet enige om, at der i forbindelse med denne ansøgningsrunde udmøntes 12,5 mio. kr. fra puljen rettet mod turisme og ø-projekter. Turismen udgør en vigtig del af mange landdistrikters udviklingspotentiale. Det er desuden en vigtig del af regeringens kommende nationale turismestrategi. ”

Erhvervsstyrelsen har afsat i alt 12,5 mio. kr. til ø- og turismeprojekter i denne ansøgningsrunde.