tirsdag den 20. december 2016

Ingen LAG uden samarbejde

Status ▪ Hos LAG Småøerne ser vi samarbejde som en nødvendig og fornuftig vej til bedre resultater – uanset om det handler om ø-turisme, bosætning eller sagsbehandling. Sådan skriver Søren Noes (formand) og Morten Priesholm (koordinator) i det nyeste nummer af Ø-posten, hvor de gør status over LAG-arbejdet i 2016. 

Deres LAG-status i Ø-posten nr. 166 lyder i sin fulde ordlyd: "LAG Småøerne har nu været i gang med arbejdet i to år. Vi har fordelt i alt ca. 6.7 mio. kr., og vi har været involveret i en række spændende projekter - og nye er på vej.

Vi har haft meget fokus på erhvervsudvikling og småøernes virksomheder. 40 pct. af vores penge er gået direkte til investeringer i private virksomheder. Til erhvervsudvikling (rådgivning, netværk, markedsføring osv.) har vi brugt 30 pct. af vores budget. Dertil kommer vores investeringer i fx havnefaciliteter, som også kommer erhvervslivet til gode. Med disse tilskud anerkender vi vigtigheden af et aktivt erhvervsliv og af øboere, der tager et privat initiativ og sætter ting i gang på den måde.

Ved siden af det private erhvervsliv eksisterer på øerne et mere fællesejet erhverv. Det er fx de selvejende havne, de foreningsejede købmænd og besøgs- og turistcentre som Øhavets Natur- og Smakkecenter og Lyø Kultur- og Besøgscenter. Vi ved, at dette er vigtige institutioner, og at mange bestyrelsesmedlemmer og andre aktive øboere på den måde yder et stort, ulønnet arbejde til gavn for øerne.  Derfor vil vi gerne støtte disse ”folkeejede” virksomheder og være med til, at de kan udvikle sig og modstå de udfordringer, de udsættes for.

Turisme og bosætning
Vi ved godt, at LAG har ry for at være et besværligt system, og at Erhvervsstyrelsen (som er vores samarbejdspartner, når det gælder sagsbehandling, jura, kontrol og udbetalinger) stiller store krav til regnskab, dokumentation osv. Men når det er sagt, så mener vi også, at vi får meget ud af pengene. Vi er stolte af de ting, vi er med til at sætte i gang på småøerne. Og mange af dem var ikke blevet til noget uden LAG-tilskud. Og husk, at LAG-pengene er de eneste offentlige penge, der kan bruges som tilskud til anlægsinvesteringer i små, private virksomheder. 

Vi er også glade for, at vi kan være med i et ø-samarbejde, hvor vi udvikler og styrker vores ø-virksomheder og sætter nye skibe i søen. Vi samarbejder tæt med Sammenslutningen af Danske Småøer, men også kommuner og tværkommunale organisationer (som fx det sydfynske Naturturisme) har vi et samarbejde med.

Sammen med ø-sammenslutningen har vi i fællesskab i 2015 og 2016 drevet det store turismeprojekt, hvor Britta Leth har været ansat, og som netop er ved at blive afsluttet. Projektet hedder De små øer – destinationer med kvalitet: Forretningsudvikling og mersalg i turist-branchen på småøerne, og det er også i det projekt, at det nye Ø-pas er udviklet.

For at få mere fokus på bosætningsarbejdet har vi for nylig inviteret ø-sammenslutningen til at være med til at forberede en indsats, hvor vi henvender os til potentielle tilflyttere og skaber opmærksomhed om ø-livets kvaliteter. Vi forestiller os, at vi gør et grundigt forarbejde - for at finde de rigtige metoder og for at lære af erfaringer fra småøerne og fra andre steder i landet, hvor man arbejder aktivt med bosætning. Forhåbentlig kan vi så om et års tid puste nyt liv i bosætningsarbejdet med nye spændende vinkler.

Nye opgaver i 2017
Allerede i det kommende år (2017) skal vi sammen med det nystiftede Fur Udviklingsråd arbejde med bosætning, generationsskifte og iværksættere. Det er udviklingsrådet, der har fået ideen til projektet Kreativt entreprenørskab på Fur - KEFUR. Vi har givet et tilskud, men vi er også gået ind i et tæt samarbejde med Fur Udviklingsråd: Et af vores bestyrelsesmedlemmer får plads i projektets styregruppe, og vores koordinator er sparringspartner for projektlederen og de konsulenter, der skal hjælpe til i projektet.

Ideen er at henvende sig målrettet til unge, kreative iværksættere, der leder efter et sted at bosætte sig og etablere virksomhed.  De bliver bl.a. inviteret til Fur, hvor de kan deltage i en ’iværksætter-camp’, og de bliver tilbudt hjælp til deres virksomhed og støtte fra et mentorkorps.  

Projektet skal også indsamle og evaluere resultaterne fra bosætningsindsatsen på Fur – og formidle ideerne og erfaringerne til andre øer og lokalsamfund.

Hvis vi afslutningsvis skal nævne nogle af de andre (samarbejds)opgaver, der venter os i 2017, så kan det være:
- et tættere samarbejde med de ø-virksomheder, vi giver investeringstilskud - bl.a. via et mentorkorps
- etablere et samarbejde med Business Region Midt Vest - om fødevarevirksomheder på Fur og Venø
- undersøge om der er basis for et samarbejde om udvikling af havnene på 3-6 småøer

Uanset som vores samarbejdspartner er en lille ø-virksomhed, der får et investeringstilskud på 90.000 kr., eller det er ø-sammenslutningen, Småøernes Fødevarenetværk, en beboerforening, en kommune, andre LAG’er eller Erhvervsstyrelsen, så er det vore mål, at vi bliver oplevet som en imødekommende og seriøs partner - der har fokus på fremdrift, løsninger og samarbejde."