torsdag den 22. december 2016

3.85 mio. LAG og FLAG-kroner til ø-projekter i 2016

 Tilskud I 2016 har LAG Småøerne fordelt 3.85 mio. kr. til projekter på småøerne. Det viser en opgørelse baseret på ansøgninger og tilsagn fra årets fire ansøgningsrunder. 

I alt 25 ø-projekter har fået et LAG-tilskud i 2016, og det gennemsnitlige tilsagnsbeløb har lydt på ca. 150.000 kr. 


Af den samlede uddeling på 3.85 kr. kommer 1 mio. kr. fra fiskeri- og havudviklingsprogrammet (FLAG, med blå tekst i tabellen). De øvrige fra landdistriktsprogrammet (LAG).  Projekterne får det endelige tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, som også står for kontrol, udbetaling m.m.

Tilsagn om FLAG og LAG-tilskud 2016LAG Småøernes indsatsområder / Projektholdere
Projekttitler
Tilsagnsbeløb 1)
Erhvervsudvikling
Norddjurs Kommune
Anholt Erhvervsliv - handlingsorienteret udviklingsforløb
175.000
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Turismeudvikling på Fur - Samarbejde og synlighed
99.887
Småøernes Fødevarenetværk
Kystens Vilde Råvarer (inno­vation, nye kompetencer og events)
290.000
Kalundborg Kommune
Kultur- og Naturformidling på Sejerø og Nekselø
378.000
Business Region Midt Vest 2)
Midt- og vestjysk fødevaresamarbejde
50.000
Investeringstilskud (virksomheder)
SeaCamper ApS v. Kim Kølerfeldt
SeaCamper.dk
250.000
Lone Struwe Boisen
Aarø - ferie og kunsthåndværk
69.500
Carsten Jørgensen
Etablering af relevante boligtilbud på Endelave
180.196
FUR Ø GAARDBUTIK v/Lisbeth Klode
Etablering af Fur Moler Care by Lisbeth Klode
99.000
Mandø Brugsforening
Ny Økonomisk Køledisk
62.050
Endelave ApS
Projekt energioptimering af Endelave Kro
50.000
Vestergård Mølleri v. Ingrid Bærentsen
Vestergård Mølleri på Hjarnø
54.800
Omø Superfisk A.m.b.a
Ny truck til Omø Superfisk A.m.b.a
108.022
Venø Køletransport ApS
Venø Køletransport: distribution af østers og andre lokale fødevarer
94.950
Venøsund Fisk og Skaldyr Aps
Forbedring af vandindtag til østers- og fiskeopdræt samt østersrensning
399.000
Agersø Kro Gastronomi & Logi
Røgeri og andre turismeaktiviteter på Agersø havn
96.000
Liv og Mad ApS
Levende havnemiljø på Orø Havn
134.700
I/S Anholt Vandsport
Anholt Vandsport
65.000
Havnefaciliteter (som fremmer erhverv)
Agersø Havn
Opgradering og udvidelse af Agersø havnepromenade samt bro 5
99.633
KØLEHUSFORENINGEN
Forbedrede faciliteter til fiskerierhverv og turisme på Sejerø havn
94.516
Ø-projekter 3)
Foreningen Orø Toiletlaug
Ny toiletvogn til kultur- og turisme-events på Orø
71.875
Foreningen Lyø Kultur- og Besøgscenter
Lyø Kultur- og Besøgscenter - Pavillon til gavn for turister og beboere
66.550
Foreningen ORØTOGET
ORØ-toget
255.000
Avernakø Bådehavn
Avernakø Havn som ankomstdestination
275.000
Bosætning
Fur Udviklingsråd
Kreativt entreprenørskab på Fur - KEFUR
321.587

1) Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen er altid en procent af de tilskudsberettigede udgifter, og tilskuddet beregnes ved projektets afslutning. Tilsagnsbeløbet er her beregnet ud fra de budgetterede udgifter på ansøgningstidspunktet

2) Projektets samlede omkostninger er 1.7 mio. kr., og 5 LAG’er giver et samlet tilskud på 850.000 kr.

3) Lokale projekter med udgangspunkt i samarbejde og lokal forankring