søndag den 29. januar 2017

Folkeejede ø-butikker på landdistriktskonference

LanddistriktsudviklingDen 6. februar 2017 holder Kooperationen landdistriktskonference på Christiansborg. Her bliver de folkeejede dagligvarebutikker på småøerne præsenteret som eksempler på forpligtende fællesskaber, der kan skabe udvikling i landdistrikterne.

Kooperationen er interesseorganisation for kooperative virksomheder, og målet med konferencen er, at belyse ”den nye andelsorganisering og dens betydning for lokal udvikling”.

I oplægget til konferencen hedder det bl.a.: ”Andelsorganiseringen bidrager til at fastholde og udvikle erhverv og beskæftigelse i landdistrikterne, som har positiv afsmitning på fastholdelse af bosætning. Et godt erhvervsliv kan tiltrække nye beboere og aktive beboere og forpligtende fællesskaber er et væsentligt parameter for tilflyttere. ”

LAG Småøernes koordinator skal på konferencen holde oplæg om de folkeejede dagligvarebutikker på småøerne. Det sker i forlængelse af foreningens indsats for købmandsforeningerne på øerne og et ønske om, at LAG-tilskuddene kan suppleres med en mere udviklingsrettet indsats.  


Læs mere om LAG Småøernes tilskud til folkeejede dagligvarebutikker: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2016/04/folkeejede-virksomheder-far-lag-tilskud.html