tirsdag den 3. juli 2018

Vi indbyder til samarbejde om bosætning

Nye naboer - mere ølivSammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne samarbejder de næste par år om bosætning. Vi er i færd med at ansætte en bosætningskonsulent, der skal stå for en række konkrete initiativer i vores projekt Nye naboer – mere øliv.

Som en del af projektet skaber vi et nyt netværk for øboere, der til dagligt arbejder aktivt med bosætning på deres ø (fx i en bosætningsgruppe). For at være med i netværket skal beboerforeningen eller en anden ø-forening med interesse i bosætning sende os en ansøgning.

Ansøgningen skal vi have senest den 27. august 2018 (se link til ansøgningsskema nedenfor).

Vi regner med at netværket kan bestå af bosætningsgrupper fra fem-otte småøer. I netværket tilbyder vi at:

1. Bosætningsgrupperne kan deltage i en række workshops om emner, som betyder noget for tilflytning og bosætning. Den første workshop er den 27. eller 28. oktober 2018.

2. Bosætningsgrupperne får hjælp og inspiration fra vores bosætningskonsulent mellem workshopsene.

3.  Bosætningsgrupperne får masser af information om fx flyttemønstre, trends, virkemidler, ø-initiativer, bosætningsgrupper, velkomstinitiativer, boligmuligheder & nye boformer, organisering, kommunikation osv.

De øer, der er med i netværket, får desuden tilbud om at være med i et par særlige bosætningstiltag i projektet:

• En matchmaking-indsats, der skal koble bosætning og erhverv – bl.a. ved at skabe kontakt mellem potentielle iværksættere og ø-virksomheder, der er på vej til at skifte ejer.

• Et delprojekt, hvor vi skal undersøge mulighederne for, at der et eller flere steder i landet ansættes en lokal (kommunal) ø-konsulent, der bl.a. arbejder med bosætning og erhverv.

I en invitation sendt til småøernes beboerforeninger er betingelserne og mulighederne nærmere beskrevet (se link til invitationen nedenfor).

Betingelserne
For at man kan være med i netværket, skal man enten have en bosætningsgruppe eller være parat til at danne en gruppe, der i mindst et par år arbejder aktivt med bosætning. Bosætningsgruppen skal have tilknytning til øens beboerforening eller en anden ø-forening, som bliver vores direkte samarbejdspartner, og som vi formelt laver aftalerne med.

Som bosætningsgruppe skal man i netværket være parat til selv at holde arbejdsmøder mellem vores workshops, hvor man arbejder med analyser, ideer og initiativer. 

3-6 øboere fra hver bosætningsgruppe skal i løbet af de næste par år deltage i 3-4 workshops. Den første workshop er som nævnt den 27. eller 28. oktober 2018.

Mere om vores nye bosætningsprojekt
Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Til projektet har vi via LAG Småøerne fået støtte fra Landdistriktsprogrammet og fra Landdistriktspuljens ø-støtte.

Formidling af resultater og erfaringer er en vigtig del af projektet, og vi vil løbende fortælle om vores initiativer og vores nye viden i Ø-posten og på vores hjemmeside.

Hvis man vil vide mere om mulighederne, eller se projektbeskrivelsen, så kontakt projektkoordinator Morten Priesholm på tlf. 32 82 93 84 eller sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen på tlf. 62 51 39 93 eller send en mail til ls@danske-smaaoer.dk.