mandag den 21. januar 2019

Avernakø, Bjørnø og Lyø lægger nye planer

HelhedsplanBeboerne på de tre sydfynske småøer, Avernakø, Bjørnø og Lyø, er i fuld gang med at lave en ”helhedsplan”.

Det gør de sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og med hjælp fra bl.a. to konsulenter fra COWI.  Faaborg-Midtfyn Kommune har fået penge til helhedsplanen fra bl.a. LAG Småøerne. Det betyder, at vores LAG-koordinator, Morten Priesholm, har plads i en styregruppe.

Det overordnede formål med projektet er, at der "udarbejdes en samlet helhedsplan for de tre øer, med separate indsatsplaner for hver af de tre øer". Helhedsplanen skal tage afsæt i, at det er tre forskellige øer, med forskellige muligheder, men med de samme udfordringer. 

Lørdag den 12. januar 2019 var der workshop og opstart af de arbejdsgrupper, der nu skal levere de konkrete mål og initiativer til planen. Samtidig blev en kortlægning og analyse af mulighederne på de tre øer præsenteret. Den finder man via nedenstående link.

Læs mere om helhedsplanen og projektet: 

Hent rapporten om kortlægning og analyse, Avernakø, Bjørnø og Lyø: