torsdag den 12. september 2019

Foreningsnyt: Nyhedsbrev til vores medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samlet ved
vores generalforsamling i april 2019
Nyhedsbrev fra LAG SmåøerneVi har i dag sendt nyhedsbrev til vores medlemskreds. Vi har 270 medlemmer, som er alle er bosat på en af de 27 småøer. 

Som medlem støtter man vores arbejde med at skabe samarbejde, udvikling og gode projekter på småøerne. 

Vores medlemskreds er bl.a. vigtig, når vi skal gøre det klart for politikere og andre samarbejdspartnere, at småøernes LAG har betydning for det lokale liv og helårsamfundet på småøerne - og at vi har lokal støtte til vores arbejde. Læs mere om medlemskab her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/kontakt.html

Her bringer vi vores nyhedsmail:

Kære medlemmer af LAG Småøerne

Vi har lige rundet en ansøgningsfrist (den 3. september) – og igen har vi fået en stak gode ansøgninger. Vi fornemmer, at der er optimisme på mange småøer: Foreninger og virksomheder er parate til at prøve noget nyt, og de lægger sig i selen for f.eks. at møde de mange nye turister med gode ø-produkter.


Ja og nej til ansøgninger
Bestyrelsen står nu overfor at skulle vurdere og vælge blandt ansøgningerne i denne runde – vi har jo kun begrænsede midler. Det er altid svært at vælge. 

Der er dog som regel at par ansøgninger, vi i bestyrelsen hurtigt kan lægge til side: Fordi det er et projekt, som det simpelthen ikke er vores opgave at støtte (f.eks. fordi det er en kommunal driftsopgave). Eller fordi det er tydeligt, at ansøgeren ikke har tænkt nok over projektets levedygtighed og dets muligheder på længere sigt.

I bestyrelsen er vi dog også ”risikovillige”. Hvis et projekt rammer noget, der passer til tidens tendenser, og som matcher et behov (på øen eller hos virksomhedens kunder), så kan vi godt hjælpe, selvom ansøger er en uprøvet iværksætter, og selvom der ikke er garanti for efterspørgsel og afsætning. 

Vi har i øvrigt valgt at bruge flere ressourcer på at yde hjælp til udvikling af de projektet, vi ønsker at give et LAG eller FLAG-tilskud. I en 4-6 ugers periode efter et bestyrelsesmøde er nogle af vores ansøgere i dialog med vores koordinator og to-tre bestyrelsesmedlemmer – med det mål at forbedre ansøgningen og projektoplægget.  

Først når projektet på den måde har opnået en høj kvalitet, indstiller vi så projektet til LAG eller FLAG-tilskud hos Erhvervsstyrelsen.


Nyt LAG-program fra 2021: Hvad skal småøerne så?
I 2020 fordeler vi de sidste tilskud fra det nuværende LAG-program. Fra 2021 er småøerne formodentlig med i et nyt program, men hvad skal de nye EU-penge bruges til på småøerne?

Det er allerede i foråret 2020, at vi tager imod de sidste ansøgninger. Vores penge fra EU er nemlig bundet til perioden 2014-2020, og de er ved at slippe op. MEN i disse måneder arbejdes der i EU og i Erhvervsministeriet på højtryk for at etablere en ny LAG-periode fra 2021. Og hos LAG Småøerne er vi begyndt at gøre os tanker om, hvordan vi på øerne kan bruge en ny LAG-indsats.

Den nye LAG, som forhåbentlig kan virke fra efteråret 2021, skal som noget af det første fastlægge, hvad EU-pengene skal bruges til på småøerne. Og de nye LAG- og FLAG-ordninger skal på plads – forhåbentlig i en mindre bureaukratisk version end de nuværende ordninger.

Alt det har vi skrevet om i det nyeste nummer af Ø-posten, som i disse dage er på vej til brevsprækker og sofahjørner på øerne


Nye naboer – mere øliv
Nye naboer – mere ø-liv er vores bosætningsprojekt.

Fra september 2018 til maj 2020 gennemfører vi i projektet sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer en række aktiviteter, som skal løfte bosætningsarbejdet på småøerne – og i sidste ende føre til tilflytning.

Anja Bech Knudsen er bosætningskonsulent i projektet. Lise Thillemann Sørensen fra ø-sammenslutningen er projektleder, og vores koordinator, Morten Priesholm, arbejder også i projektet.

I projektet har vi dannet et bosætningsnetværk med bosætningsgrupper fra syv øer: Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø. Vi holder workshops for grupperne, tilbyder rådgivning og deler viden med dem. Næste workshop er den 4.-5. oktober. 

Her er emnerne fokuseret på arbejdet i bosætningsgrupperne: Hvordan bruger vi vores netværk aktivt og målrettet? Og hvordan sikrer vi godt samarbejde og fremdrift i det lokale bosætningsarbejde? 

Derudover udbreder vi i projektet en idé om lokale ø-konsulenter og hjælper beboerforeninger, bosætningsgrupper og kommuner med at finde sammen om ideen. 

Lige nu er én ø-kommune sammen med lokale øboere ved at udvikle og beskrive et projekt, der kan bane vej for en ø-konsulent. Der er nemlig mulighed for at søge LAG-tilskud til dette.

Som en særlig indsats i vores bosætningsprojekt vil vi formidle kontakt mellem landmænd, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres ø-virksomhed, og potentielle købere, der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende på en mindre ø. 

Vi kalder det matchmaking, og indsatsen omfatter også fødevareproducenter, der er parate til et ejerskifte. Seks ejendomme og virksomheder deltager i indsatsen, og fra november markedsfører vi mulighederne overfor potentielle købere og tilflyttere.


Ø-turisme
I 2016 var LAG Småøerne med til at videreudvikle og realisere ideen om et Ø-PAS. Det gjorde vi i projektet De små øer – turistdestinationer med kvalitet, som var et samarbejde mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer. Nu har passet været på gaden i tre år – og skaber stadig opmærksomhed om småøerne som turismedestinationer.

I dag står Landdistrikternes Fællesråd for udvikling og markedsføring af ø-passet – og vi har kastet os over andre turismeaktiviteter. 

Vi hjælper først og fremmest mange af småøernes turismevirksomheder med penge til udvidelser og opgraderinger. Men vi bidrager også stadig til udvikling af ø-turismen. Det gør vi lige nu bl.a. i projekterne:

• Fisketuren går til Limfjorden – Turismesamarbejde (Venø og Fur)
• Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt (Agersø, Nekselø, Omø og Sejerø)
• En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer (de sydfynske øer, netop afsluttet)

I næste uge deltager vi i en ø-turismedag med fokus på øernes turismepotentiale og ø-passets videre udvikling. Det er Landdistrikternes Fællesråd, der i samarbejde med Partnerskab for Dansk Ø-turisme, står bag arrangementet.

Blandt de turismevirksomheder, vi har støttet for nylig, er B&B Mandø, Casablanca Hostel (Anholt), Restaurant Kronborg (Egholm), Bjørnøgård, Øhavets Smakke- og Naturcenter (Strynø) og Fur Færgekro.


De sidste ansøgningsfrister
Den nuværende LAG-periode slutter som nævnt i 2020, og LAG Småøernes bestyrelse har fastsat to ansøgningsfrister til 2020-puljen:

• 14. november 2019
• 19. marts 2020. 

Man kan søge både LAG-tilskud og FLAG-tilskud i begge ansøgningsrunder. Med de nuværende budgetter har LAG-bestyrelsen cirka 3 mio. kr. til fordeling i 2020. Læs mere: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/09/fristnovember19.html

Det var alt for nu. Til sidst vil vi bare henvise til vores hjemmeside, www.lag-småøerne.dk.


Her kan man finde hele vores indlæg om Nyt LAG-program fra 2021: Hvad skal småøerne så?: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/09/LAG2021.html

Og her kan man læse mere om bosætningsprojektet Nye naboer – mere ø-liv: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html

Og HUSK, at vi også er på Facebook. GIV OS ET ”SYNES GODT OM” og følg med i vores nyheder om øliv, erhverv, tilskudsmuligheder m.m.m.: www.facebook.com/lagsmaaoerne


Med venlig hilsen fra

Søren Noes
formand for LAG Småøerne

og
Morten Priesholm
projektkoordinator

Dette nyhedsbrev er sendt med mail til vores medlemmer den 12. september 2019.