torsdag den 10. oktober 2019

Foreningsnyt: referat fra septembermøde

BestyrelsesmøderLAG Småøernes bestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 13. september 2019. Bestyrelsen drøftede bl.a. den nye programperiode 2021-2027, og småøernes muligheder i de kommende LAG- og FLAG-programmer.

Bestyrelsens målsætning er, at der også efter 2020 er ”en småø-LAG med samme økonomisk rammer som nu – med midler fra både LAG og FLAG.”

I indeværende periode (2014-2020) får vi midler fra både landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fra fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). I dag kan vores FLAG-midler bruges til projekter på 11 af vores småøer.

Af referatet fra bestyrelsesmødet fremgår det, at vi vil arbejde for, at småøerne også i 2021-2027 kan få midler fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. Målet er, at ”FLAG-midlerne kan buges på så mange øer som muligt”.

Vi vil desuden arbejde for, at ansøgningsproceduren i en ny periode tilrettelægges, så ”ansøgerne guides igennem et hensigtsmæssigt og ubureaukratisk forløb”.

Vi ønsker fx, at kravene til dokumentation er rimelige (både ved ansøgning og udbetaling), og at det digitale ansøgningssystem indrettes, så fejl og mangler forebygges. 

Vi lægger også vægt på, at der skal være mulighed for, at man som projektejer kan få acontoudbetalinger (forudbetaling af tilskud).

På mødet behandlede bestyrelsen også en række ansøgninger om støtte til ø-projekter. I alt fem ansøgninger fik bestyrelsens godkendelse og blev sendt videre til et tilsagn hos Erhvervsstyrelsen. Det gælder bl.a.
1. etablering af et nyt havneområde med torv og højvandssikring på en af de sydfynske øer, 
2. opstart af et mikrobryggeri på en sjællandsk ø
3. etablering af et nyt anlæg til landbaseret akvakultur

Referatet fra bestyrelsesmødet kan man finde her: https://www.dropbox.com/s/ilo99e497nugqrh/referat_190913_web.pdf?dl=0


Læs også vores indlæg om den  nye LAG og FLAG-periode (bragt i Ø-posten, september 2019): http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/09/LAG2021.html