mandag den 27. juni 2016

Nyt liv i bosætningsarbejdet

BosætningNye partnerskaber og målrettede kampagner kan være nogle af vejene til mere bosætning på småøerne, skriver Søren Noes, formand for LAG Småøerne, og Morten Priesholm, foreningens projektkoordinator, i det nyeste nummer af Ø-posten. 

De henviser bl.a. til Lolland-Falster Lovestorm og Jordbrugsfonden SamsØkologisk, og skriver: "Det kan være, at vi skal være mere målrettet og alliere os med organisationer eller netværk, som rummer nogle af de mennesker, som vi tror, vil bo på en ø".

Formand og koordinator skriver endvidere i Ø-posten nr. 164 fra juni 2016: ”Overskriften ”bosætning” står over de fleste af de projekter, vi støtter. Når vi fx giver penge til erhvervsudvikling eller giver investeringstilskud til virksomheder, så er det overordnede formål altid at forbedre vilkårene for bosætning og skabe rammer for et godt øliv. Men ved siden af disse projekter mener LAG Småøerne også, at det er nødvendigt med en mere direkte indsats målrettet potentielle tilflyttere. ”Bosætningsindsatser” er derfor et af vores indsatsområder, og vi vil meget gerne give tilskud til gode projekter, der peger i den retning.

Småøernes Aktionsgruppe gav i 2012 penge til Sammenslutningen af Danske Småøers kampagne BlivØbo.nu. Dette projekt gav synlighed, og småøerne fik masser af medieomtale i kølvandet af kampagnen. Måske er tiden inde til en ny kampagne i den målestok. Eller måske skal vi op i større skala og trykke på endnu flere knapper og bruge de social medier aktivt i en strategisk indsats. Eller er tiden inde til at gå direkte efter særlige målgrupper?

Fjernarbejderøen og selvforsyningsfamilien
Hvad med unge familier, der inspireret af fx byernes fødevarefællesskaber og initiativet Det Fælles Bedste (www.detfaellesbedste.dk) ønsker at afprøve et liv med jord og husdyr og en grad af selvforsyning. Småøernes plusser kan være forholdsvis billige ejendomme, øboere med kendskab til småhåndværk & husmandslandbrug - og trygge rammer for familien.  På Samsø er en gruppe øboere gået skridtet videre og har dannet en fond, som hjælper med generationsskifte på øens mindre landbrug. Målet er, at unge familier skal have en mulighed for at flytte til øen og (delvist) ernære sig med et mindre, økologisk landbrug (se www.samsokologisk.dk). Kan den idé genanvendes på en mindre ø? 

En anden målgruppe (og måske er der overlap med ’selvforsyningsfamilien’) kan være familier, hvor indtægten er baseret på freelanceopgaver, der primært løses med computer og internet. Kan man ramme den målgruppe via særlige medier, eksisterende events e.l.? Og er der nogle beboerforeninger, der er parate til at gå den vej og aktivt slå sig op som ’fjernarbejderøen’ eller ’freelancerøen’?

Det kan også være, at småøerne skal lad sig inspirere af fx ” Lolland-Falster Lovestorm” (www.lollandfalsterlovestorm.wordpress.com), som har fået rigtig meget opmærksomhed på de sociale medier, og som også har fået masser af god presseomtale (en af initiativtagerne er Kirsten Sydendal fra Fejø, og hun har for nylig modtaget prisen The Internet Pioneer Award - i kategorien Rethink - for sin indsats i Lolland-Falster Lovestorm). Men først og fremmest er det med kampagnen lykkes at give et mere positivt, aktivt og inspirerende billede af Lolland og Falster. Det kan være det første vigtige skridt på vejen til bosætning og tilflytning. Hvad med en ø-kampagne med sloganet ”grib livet - bliv øbo”.

Et andet eksempel (fra vores helt egen verden) er kampagnen Anholtliv, som øens skolebestyrelse står bag, og som på sin egen måde fortæller om ø-livet og om mulighederne, hvis man flytter til Anholt. Anholtliv finder man både på www.facebook.com/Anholtliv og på www.anholtliv.dk .

Et partnerskab kan give bosætning
I stedet for at skyde med spredehagl og lave kampagner, der når bredt ud, kan det også være, at vi skal være mere målrettet og alliere os med organisationer eller netværk, som rummer nogle af de mennesker, som vi tror, vil bo på en ø. I et sådan et partnerskab kan vi nå en dedikeret målgruppe, hvor nogle søger de kvaliteter, der er i et lille ø-samfund. Det kan være Dansk Ornitologisk Forening, Økologisk Landsforening, initiativet Det Fælles Bedste, et netværk af freelancere og frie agenter, højskoler med bæredygtighed og håndværk på programmet osv. osv.", skriver Søren Noes og Morten Priesholm, og de slutter deres artikel i Ø-posten med at invitere til samarbejde om bosætningsarbejdet på småøerne:

"Vi ved godt, at mange af disse ideer kræver mod og satsning. Og ikke mindst kræver det lokal opbakning til at satse og gå direkte. Men vi skal huske, at resultatet ikke er, at vores øer bliver oversvømmet af en bestemt type mennesker. Målet er, at gøre øerne stærkere ved at få nye øboere, for hvem ø-livet giver mening.
LAG Småøerne er parat med tilskud til Jer, der vil arbejde aktivt med bosætning. Kontakt os, og lad os høre jeres ideer!"Illustrationen til artiklen er fra kampagnen BlivØbo.nu.