Fra ø til ø

Med artikelserien Fra ø til ø tager LAG Småøerne på projektbesøg på de danske småøer. 

Formålet er at dele erfaringerne fra ø-projekter, der har fået LAG eller FLAG-tilskud i perioden 2014-2022. 

Fokus er på projekternes etablering og drift og på det lokale ejerskab. Det handler typisk om projekter, der er afsluttet eller er godt i gang, og hvor ejerne har erfaring med driften. 

Hvor ikke andet er nævnt, blev projekterne støttet med LAG-midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, ELFUL (via det danske landdistriktsprogram 2014-2022). 

FLAG-midler er fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, EHFF (via det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2022) eller fra en national FLAG-pulje (NFLAG). 


Havnekontoret på Aarø  Jakob Lei, der driver Årø Vingård, har etableret en ny, lille havnebod med salg af vin, øl, is og god kaffe. 

Boden, der er etableret med NFLAG-tilskud fra LAG Småøerne, skal medvirke til at skabe mere moderne rammer på Aarøs havn.Bjørnøgård Kirsten Bjørnø driver Bjørnøgaard med café og kursusfaciliteter. 

Vi har givet et LAG-tilskud på 110.000 kr. til etablering af café-køkken, toilet og nyt aktivitetsrum. 
Tunø Røgeri    Tim Grønbech forpagter Tunøs røgeri af en lokal fond, som har til formål at skabe udvikling og beskæftigelse på øen.  

Fonden-Tunø-Røgeri opførte røgeribygningen i 2013-2014. 
Bygningen er tegnet af arkitekt Erik Einar Holm. 
 
Realdania støttede projektet med 1.5 mio. kr., og Småøernes LAG gav et FLAG-tilskud på 530.000 kr.

Mandøpigen - en turbåd til vadehavet  Poul Erik Fredskild fra Mandø har bygget en amfibiebåd, som gør det muligt at opleve Vadehavet helt tæt på – både til vands og på land. 

Poul Erik Fredskild har brugt 3 mio. kr. på at udvikle og bygge båden . Han har modtaget 300.000 kr. fra LAG Småøerne, og desuden har FLAG Vestjylland og SE Vækstpulje støttet projektet.
Øernes Højskole   Parallelt med en gennemgribende bygningsrenovering er højskolen på Sejerø startet med korte kurser og højskoledage. 

Målet er lange højskolkurser med 20 elever.   

Der er givet et LAG-tilskud til projekt Øernes Højskole Sejerø – nye rammer for udvikling af bæredygtighed og ø-entreprenørskab, som støtteforeningen for Øernes Højskole Sejerø står bag. 

Sejerø Havn   På Sejerø er havnen under forvandling. 

Fiskerierhvervet fylder i dag næsten ingenting, til gengæld er turismen i vækst. 

Næste skridt er et nyt havnehus med plads til restaurant, bageri, butik og ferielejligheder. 

Endelave: Den aktive ø  Havnehus, badeanlæg, kro, lægeurtehave, produktionshus, sejljoller og sportsgrej. 

Småøernes LAG har været med mange steder på Endelave, altid sammen med øens stærke korps af ulønnede aktivister og foreningsfolk. 

Senest har vi givet et LAG-tilskud på 400.000 kr. til projekt Badeanlæg på Endelave - Aktiv Ø.Endelave Lægeurtehave Siden midten af 90'erne har Endelave haft en lægeurtehave, som er en besøgshave med café, besøgshave m.m. Der er givet LAG-tilskud til temahaver, café, formidling, produktionshus m.m.Limfjordens Sejlmageri Maria Øgaard Madsen slog sig ned på Fur i efteråret 2019. Første prioritet var dengang at finde et egnet værksted til hendes nye virksomhed: Limfjordens Sejlmageri.  

Læs mere om sejlmageriet på Fur her:  https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/sejlmagerifur.html
Aarø Bryghus Ole Dam er brygmester og bryggeriejer på Aarø – men han driver også en øl-webshop og en café, arrangerer safarier og er bagmand for øens servietfoldelaug. Han har fåe LAG-tilskud til at indrette det lille bryghus og cafeen.

Læs mere om bryghuset og projektet her:  http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/06/aar-bryg-en-blkspruttes-sans-for.html

Aktiv turisme på Avernakø Nye outdoor-faciliteter på Avernakø er ikke bare en gevinst for øens gæster, men også for bl.a. det specialpædagogiske opholdssted Munkegården, der hjælper børn og unge med særlige udfordringer.

Læs om projektet her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/06/avernakoutdoor.html

Havørred Limfjorden Lystfiskere er en attraktiv og købestærk turistgruppe. Med projekt Havørred Limfjorden er der skabt ny opmærksomhed om Limfjorden som lystfiskerdestination. Fur er en del af projektet. Læs om projektet, som vi har støttet med FLAG-midler, her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/lystfisklimfjorden.html

Avernakø Havn Avernakøs lystbådehavn drives af en fond, som arbejder på at skabe et vellykket havnemiljø –  hjulpet på vej af tilskud fra LAG Småøerne. Fonden ejer også havnecafeen, som i 2020 er forpagtet ud til Asbjørn Auring Grimm og Tobias Vinsten. Læs her: 

http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/07/avernakhavn.html


Pasta Principato På Fejø driver Diego Principato og Katharina Fredlund den lille madvirksomhed Pasta Principato. Her producerer de ravioli og andre pasta produkter.

Læs om deres virksomhed her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/05/principato.html


Agersø Værft Hvordan forvandler man en ruin til en signaturbygning med plads til et bådebyggeri? På Agersø ved de, at det kræver tilpasning af visioner og tålmodighed udover det sædvanlige. Efter mere end fire års arbejde er det lykkedes at få øens historiske værft renoveret - takket være FLAG-penge. Læs hele artiklen: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/12/agersoevaerft.html
Lyøs Købmandsforening På Lyø blev øens købmandsbutik i 2013 reddet af lokale, der takket være frivilligt engagement, LAG-tilskud, økonomisk støtte fra mange sider og en engageret forpagter i dag har succes med at drive Lyø Købmandsgaard. 
Læs hele artiklen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/02/Lyoekobmandsforening.htmlAgersø Naturcenter Hvordan får man fyldt en lukket skole med børn og unge? Eller får flere rejsende med færgen og kunder til øens købmand? 

Agersø Naturcenter er historien om, at en skolelukning kan blive til nye muligheder for en ø. Hvis man vel at mærke får den rette ide og rammer tidspunkt og målgrupper helt rigtigt.

Historien om den selvejende institution I/S Agersø Naturcenter begyndte, da skolen lukkede i sommeren 2014, for allerede dengang havde en gruppe frivillige planer for bygningen. Læs hele artiklen her:  http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/naturcenter.html


Vi får også produceret videoer fra enkelte af de projekter, vores journalist besøger. 

Video: Turbåden MandøpigenVideo: Øernes Højskole SejerøVideo: Sejerø Havn
Video: Projekt AKTIV Ø på EndelaveVideo: Nyt badeanlæg på Endelaves havn

Video: Avernakø Havn 

 

Video: Aarø BrygVideo: Naturturisme på AvernakøVideo: Projekt Havørred Limfjorden på FurVideo: Agersø Værft