Bestyrelsen

Foreningen LAG Småøerne  blev etableret i 2022 og ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. 

I bestyrelsen sidder i dag:

Lilian Petersen, Orø (formand)
Anne-Marie Mortensen, Fur
Jan Bendix, Venø
Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt
Anne Ejersbo Kilander, Avernakø
Rami Sverdlin, Tunø
Lasse Højgaard , Fur

Martin Schmidt Konradsen, Region Syd (repræsentant for regionerne)
Anne Marie Slaikjær, Esbjerg Kommune (repræsentant for kommunerne)

Suppleanterne er Eva Terkelsen (Bjørnø) og Kjeld Tønder (Strynø). 


Foreningens formand, Lilian Petersen, kan kontaktes på tlf. 24 46 30 78.  


Vores postadresse er: LAG Småøerne, Strynø Brovej 12, 5943 Strynø. 


Vores vedtægter kan findes via dette link (Dropbox): www.dropbox.com/scl/fi/f97ossvukzd0b41axjg3z/Vedtaegter-LAG-Smaaoerne-konsekvensrettet-juni-2023.pdf?rlkey=0kkap2zlvp1pkl9ayup2ogece&dl=0