Nye naboer - mere øliv

Nye naboer – mere ø-liv var vores bosætningsprojekt.

Fra september 2018 til maj 2020 gennemførte vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer en række aktiviteter, som skulle løfte bosætningsarbejdet på småøerne – og i sidste ende føre til tilflytning.

Vi havde ansat Anja Bech Knudsen som bosætningskonsulent i projektet. Lise Thillemann Sørensen fra ø-sammenslutningen var projektleder, og vores koordinator, Morten Priesholm, arbejdede også i projektet.

Bosætningsnetværk
I projektet dannede vi et bosætningsnetværk med bosætningsgrupper fra syv øer: Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø. Vi holdt workshops for grupperne, tilbød rådgivning og delte viden med dem.

Strynø er en af øerne i vores bosætningsnetværk. Her er det
en gruppe tilflyttere fotograferet i november 2017
Ø-konsulent og matchmaking
Derudover udbredte vi i projektet en idé om lokale ø-konsulenter og hjalp beboerforeninger, bosætningsgrupper og kommuner med at finde sammen om ideen. LAG Småøerne gav i perioden desuden tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter.

Som en særlig indsats formidlede vi kontakt mellem landmænd, der ønskede at sælge deres ø-virksomhed, og potentielle købere, der ønskede at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende på en mindre ø.

Vi kaldte det matchmaking, og indsatsen omfattede også fødevareproducenter, der var parate til et ejerskifte.

Formidling
Vi formidlede løbende resultater og erfaringer fra projektet. Det gjorde vi i Ø-posten, på diverse møder, på sociale medier, i et idékatalog og i en slutrapport. Man kan bl.a. følge projektet på vores Facebookside,  www.facebook.com/lagsmaaoerne/, hvor vi bruger #NyenaboerMereøliv

På vores hjemmeside bragte vi løbende nyheder om projektet: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020

Nye naboer – mere ø-liv var er et samarbejdsprojekt og gennemførtes i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.


MERE INFO
Nyheder om bosætning og projektet (siden 2016): http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020

Projektbeskrivelse og materiale fra projektet: https://danske-smaaoer.dk/nyheder/4759/

LAG-tilskud til lokale ø-konsulenter:  http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/06/o-konsulent.html

Matchmaking og grønne iværksættere: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/12/katalog.html

Rapport om til- og fraflytning på 12 småøer: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/02/rapport.html

Idékatalog - med ideer til det lokale bosætningsarbejde http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/04/katalog.html

Slutrapport fra projektet: https://issuu.com/lag-smaaoerne/docs/slutrapport._nye_naboer._med_bilag


KONTAKT
Sekretariatsleder: Lise Thillemann Sørensen, tlf. 62 51 39 93, ls@danske-smaaoer.dk

LAG-koordinator: Morten Priesholm, tlf. 22 32 84 93, mp@lag-smaaoerne.dk 


Man kan læse meget mere om projekt Nye naboer – mere øliv her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020


Sejerø er en af øerne i vores bosætningsnetværk. Her er en gruppe
højskolekursister på besøg på øen.