onsdag den 7. december 2016

Få ny inspiration til din ø-virksomhed

Turisme ▪ Småøernes turismevirksomheder kan nu hente viden og rådgivning i hæftet Inspiration til virksomhedsudvikling. De gode råd, der er samlet i hæftet, er baseret på erfaringer fra projektet De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen, som netop er afsluttet.

Hæftet, som er skrevet af konsulent Margrete Bak  fra Karlbak og øturismeambassadør Britta Leth fra Sammenslutningen af Danske Småøer,  indeholder små, letlæste afsnit om så forskellige emner som markedsføring, selvledelse, personale og netværk. I hæftets indledning hedder det: 

”At drive en virksomhed er meget kompliceret, så råd og værktøjer skal tilpasses den enkelte virksomhed samt virksomhedens målgrupper og produkter. Det kræver mange forskellige indsatser, og det er ikke seriøst at give en ”opskrift” på, hvordan det gøres på bedste måde. Vi, konsulent Margrete Bak og øturismeambassadør Britta Leth vil her præsentere eksempler på indsatser, som kan skærpe virksomhedslederens indsatser og således være til inspiration til den daglige drift og udvikling af virksomheden.”

Sammen med hæftet er der udformet små portrætter af de ti turismevirksomheder, der har deltaget i projektet. Her kan man læse om virksomhedernes tanker og planer om fx udvidelse, generationsskifte, personalepleje og produktudvikling. Blandt virksomhederne er bl.a. en kro, en bed & breakfast, en café og en foreningsejet ø-attraktion.

Syv af de ti udvalgte virksomhederne har fået individuel rådgivning. Det er:
  1. Brummers Gaard: www.brummersgaard.dk
  2. Agersø Kro - Gastronomi & Logi: www.agersoekro.dk
  3. Femø Kro & Kursuscenter: www.femoekro.dk
  4. Café Sommersild: http://sommersild.dk /
  5. Bjørnøgård: www.bjoernoegaard.dk
  6. Fejø Retreat LAND Center: https://fejoeretreat.wordpress.com/
  7. Hegnegården: http://gis-international.dk/facilities/hegnegaardens-udviklingscenter/

I projektet gennemførtes også et forløb, hvor tre virksomheder på Mandø i fællesskab så på vækst og udviklingsmuligheder. De tre Mandø-virksomheder er:

Hæftet og de ti virksomhedsportrætter er udgivet i et samarbejde mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer


Projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne har fået tilskud fra LAG Småøerne. 

Man kan læse mere om hele projektet via dette link: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/%C3%B8-turisme%202015-2016