lørdag den 9. december 2017

Højgården på Sejerø skal være turistattraktion

Sejerø Realdania By & Byg har købt Højgården på Sejerø.

Nu skal den historiske og bevaringsværdige gård, som næsten er uændret siden opførelsen i 1873, restaureres. På sigt skal bygningerne udlejes - men samtidig fremstå som en turistattraktion og et oplevelsestilbud, skriver Realdania By & Byg i en pressemeddelelse.

Højgården er et usædvanligt velbevaret eksempel på en særlig type bindingsværk og som sådan et enestående vidnesbyrd om en ubrudt, mindst 600 år lang byggetradition, skriver Realdania By & Byg i en pressemeddelelse. På Højgården fremstår det særlige sidebåndsbindingsværk helt intakt.

Realdania By & Bygs restaurering af Højgården skal sikre, at ejendommen bevares for eftertiden som et eksempel på tidlige tiders almindelige, men i dag stort set forsvundne gårdtype. 

Trods sin beskedne størrelse rummer ejendommen både kulturhistorie, arkitekturhistorie og landbrugshistorie, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld, i pressemeddelelsen.

Med Sejerøs lokale dialekt udtales Højgården i øvrigt "Høvgården", og i daglig tale kaldes gården blot for "Høven". 

Hvert år besøger op mod 40.000 turister Sejerø, og inden længe vil Højgården ”blande sig i oplevelsestilbuddene på Sejerø”, som det hedder i Realdania By & Bygs pressemeddelelse.

Efter restaurering vil Højgården blive udlejet, og samtidig kommer gården til at udgøre ”endnu en fin turistattraktion på Sejerø”. Det er hensigten at etablere en sti rundt om gården og jordarealerne, så turister får mulighed for et kig udefra. Ikke langt fra gården ligger en historisk bautasten.

”Dermed kan dette lille område på Sejerø forhåbentligt udgøre et fint udflugtsmål, der kan bidrage til at styrke øens turisme yderligere”, siger Peter Cederfeld  fra Realdania By & Byg,  som er et datterselskab til Realdania.

Mens Realdania er kendt for at give tilskud til mange typer af projekter i det byggede miljø, så investerer Realdania By & Byg i ejendomme og arealer for at føre selskabets mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt. 

"Vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig", hedder det på Realdania By & Bygs hjemmeside.Læs mere om Højgården: https://realdania.dk/projekter/h%C3%B8jg%C3%A5rden-p%C3%A5-sejer%C3%B8

Illustrationerne til dette indlæg er udlånt af Realdania By og Byg