torsdag den 7. marts 2019

Temamøde om småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer

Temamøde▪ Hvad kan vi gøre for, at vores øer kan blive mere synlige, gæstfrie og attraktive i fremtiden? 

Det spørgsmål stiller vi, når vi holder LAG-temamøde i Odense den 27. april 2019. 

Samme dag holder vi  vores generalforsamling. Årets temamøde har vi givet overskriften Småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer. Vi har inviteret vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, og Slagelse Kommunes borgerkonsulent, Anne Larsen Justiniano, til at hjælpe os med af finde svar på vores spørgsmål. 

Vi ved, at potentielle tilflyttere, turister og samarbejdspartnere lægger mærke til vores synlighed – og til vores gæstfrihed og vores fremtidsplaner. 

Attraktive lokalsamfund?
Er vi ikke synlige og gæstfrie nok, så går vi glip af tilflyttere og turister og af politisk velvilje. Gør vi det godt nok? Er vi attraktiv som lokalsamfund – attraktiv for turisterne, for de mennesker, der overvejer at blive øboere, og for de samarbejdspartnere, investorer og politikere, vi ser som vigtige for vores ø.  

Leverer vi som ø-samfund den gæstfrihed og synlighed, der er nødvendig for at skabe bosætning og udvikling?

Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller på vores temamøde. Men vi griber også nogle aktuelle ø-bolde: Lige nu skal vores store projekt Nye naboer – mere ø-liv sætte fart på bosætningen – og på flere øer arbejder beboerne desuden med store ø-planer.

Bosætning
I vores projekt Nye naboer – mere ø-liv har vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og beboerforeningerne på syv øer dannet et bosætningsnetværk. Vi har allerede holdt de første to workshops for bosætningsgrupperne på Anholt, Endelave, Strynø, Femø, Omø, Sejerø og Aarø. 


I projektet er vi også i gang med en indsats, hvor vi vil formidle kontakt mellem landmænd, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres ø-virksomhed, og potentielle købere, der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende på en mindre ø.  Indsatsen omfatter også fødevareproducenter, der er parate til et ejerskifte.

I løbet af det næste halve år kortlægger vi hvilke landmænd og fødevareproducenter, der ønsker at deltage, og vi skaber markedsføring for at finde potentielle iværksættere, nye forpagtere eller købere til virksomhederne.

Ø-konsulent
Projektet indeholder også en formidlingsopgave og en indsats, hvor vi udvikler en model for en ø-konsulent i samarbejde med en eller to øer og deres kommuner. 

Projekt Nye naboer - mere ø-liv er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Ø-planer og ø-politik
Der bliver for tiden lagt store ø-planer på flere af vores småøer. Det er helhedsplaner, naturplaner, havneplaner, udviklingsplaner, ø-politikker osv. Øboere sætter sig sammen og tænker tanker om fremtiden: to år, fem år og tyve år frem. De sætter sig sammen med kommunen, konsulenter og fonde for at tage beslutninger, der kan få stor betydning for ø-samfundet på længere sigt.

På Sydfyn er beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø gået sammen og er i gang med at udarbejde en fælles helhedsplan. Det gør de sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, som også har sat sig for bordenden og sat medarbejdere på opgaven.

Mandø og Venø
I Esbjerg Kommune er tre ø-arbejdsgrupper i gang med at se på mulighederne for at udvikle infrastrukturen, erhvervet og naturen på Mandø. Det sker i et samarbejde, hvor Mandø Fællesråd, Nationalpark Vadehavet og Den Danske Naturfond sidder med ved bordet, når der lægges planer.

På Venø tog beboerforeningen VenøBoen i 2018 initiativ til projektet ”Venø – fortsat i udvikling”. Projektet er finansieret af Realdania, Struer Kommune og Venøs foreninger. Formålet er at skitsere en prioriteret handlingsplan for en række initiativer, der allerede er arbejdet med i en årrække, og en rapport med anbefalinger – primært til den fysiske planlægning på øen – så dagens lys i efteråret 2018.  

Tunø, Agersø og Omø
I marts 2018 nedsatte Odder Byråd et midlertidigt ø-udvalg, der skulle belyse udviklingsmulighederne på Tunø. I udvalget har borgere fra Tunø, Odder byråd, eksperter, embedsmænd og erhvervsfolk haft plads. Udvalgets analyser og konklusioner blev i november 2018 samlet i en rapport, ”Tunø i fremtiden”.

I Slagelse Kommune er Agersø Beboerforening og Omø Beboer- og Grundejerforening sammen med det kommunale Ø-udvalg i færd med at lave forslag til en ny ”Ø-politik”.  Tanken er, at ø-politikken skal være færdig inden sommer.
Anja Bech Knudsen

Bosætningskonsulenten: Anja Bech Knudsen
Anja Bech Knudsen er uddannet landmand og jordbrugsteknolog med efterfølgende uddannelse i landdistriktsudvikling, som også har været den røde tråd gennem hele hendes arbejdsliv. Anja har arbejdet som landdistriktskoordinator i Assens Kommune på Fyn, hvor hun havde et tæt samarbejde med Baagø. Senest kommer hun fra en ansættelse som leder af Kultur og Fritidsafdelingen i Nordfyns kommune, hvor hun bl.a. har arbejdet med branding, bosætning og friluftsliv.

Borgerkonsulenten: Anne Larsen Justiniano
Anne Larsen Justiniano er uddannet antropolog og arbejder som borgerkonsulent i Slagelse Kommune. Hun beskæftiger sig med borgerinddragelse og landdistriktsudvikling – og arbejder blandt andet med kommunens model for borgerdreven innovation, som omfatter et samarbejde mellem flere lokalområder om et emne som borgerne selv sætter dagsordenen for. Hun er aktuelt involveret i arbejdet med at udforme en kommunal ø-politik for Agersø og Omø, og hun står også bag en indsats med borgerbudgettering på Agersø og Omø.


Program
Temamødet begynder kl. 10.30 (men vi byder på kaffe, te og brød allerede fra kl. 10.00). Kl. 12.30 spiser vi frokost, og derefter begynder vores generalforsamling.

Tilmelding
For medlemmer af foreningen er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding. Vi skal have din tilmelding senest den 10. april 2019. Send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring til Aase på tlf. 62 51 39 93.

Sted
Hotel Plaza, Odense


Kontakt: Mere info om arrangementet får du hos vores koordinator Morten Priesholm, på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaorne.dk