onsdag den 22. marts 2023

Materiale fra temadag om bæredygtig og regenerativ turisme

Vi har samlet en række indtryk fra vores turismedag, som vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer holdt den 14. marts 2023 i Odense. 

Blandt dagens oplægsholdere var Carina Ren (på fotoet), som er centerleder ved Tourism Research Unit, Aalborg Universitet. Hun fortalte om slow tourism og om "det særlige i det nære – bæredygtig udvikling i turismens lokale vending".

Kristof Tomej (adjunkt ved Center for Turisme, Innovation og Kultur, Syddansk Universitet) holdt oplæg om Regenerativ turisme – for småøernes levedygtighed

Også Marie Raunkjær fra RO Naturcamp på Fejø bidrog med et oplæg, og det samme gjorde Mette Bjelke (chefkonsulent hos Niras), som fortalte om arbejdet med en strategisk-fysisk udviklingsplan for Endelave.

Karsten Justesen (direktør hos Destination Sønderjylland) gav i sit oplæg et indblik i det sønderjyske destinationsarbejde – med fokus på samarbejdet mellem destinationsselskaber, kommuner og turismeaktører. 

Deltagernes indtryk og bemærkninger
Flere af mødedeltagerne har samlet indtryk og viden fra mødet. Vi bringer her nogle af dem.  

Line Wagener (www.linewagener.dk) er rådgiver indenfor outdoorturisme, natur, kultur og landdistriktsudvikling. Hun har på LinkedIn delt sine bemærkninger til nogle af dagens oplæg: 


Marie Raunkjær overtog en faldefærdig plads, men driver nu levedygtig forretning. Hun har skabt lokale arbejdspladser, har glade gæster og har skabt et samlingssted for øens lokale. 

Line Wageners bemærkning: Fra trash til treasure med afsæt i enkelthed og nærhed til naturen. Vilje og vedholdenhed er vigtigt. Men en stærk vision driver de allerstørste forandringer. Ingen kommer nogen vegne uden en tydelig ledestjerne, der motiverer til forandring. 


Kristof Tomej gav konkrete eksempler på regenerativ turisme: En turist KAN give mere tilbage til naturen og lokalsamfund, end han/hun tager - hvis vi arbejder med regenerativ turisme. 

Line Wageners bemærkning: Produktudvikling er essentielt for levedygtige øer. Vi må sælge oplevelser, som både skaber lokale arbejdspladser, og hvor turistens aktivitet afhjælper konkrete udfordringer. 


Mette Bjelke fortalte om den Strategisk-Fysiske Udviklingsplan for Endelave. Bag den indsats står et samarbejde mellem Destination Kystlandet, Horsens Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG Småøerne.

Line Wageners bemærkning: Eksterne konsulenter skal ikke komme i smart tøj og med akademiske oplæg. Vi skal gå i tæt dialog med de lokale. Få deres syn på udfordringer og styrker. Men så kan vi - som eksterne -hjælpe med at synliggøre potentialer og muligheder – som ofte virker usynlige for de lokale. Men uden tæt dialog og forankring på øen, i kommunen og destinationen har en udviklingsplan ingen værdi bagefter.


Carina Ren forklarede, at ’slow tourism’ er en ny stærk tendens, der er relevant for småøerne. Alle danske småøer har unikke stedbundne kvaliteter. Småøerne vinder intet ved at kopiere andre. Guldet ligger at identificere øens unikke kvaliteter - og derefter gøre det tilgængeligt for turisterne. Og turisterne vil gerne betale for de unikke, stedbundne oplevelser. Gratis’ signalerer ’ingen værdi’.


Netværk, strategier og tendenser
Ét tema gik igen i flere af dagens oplæg: Behovet for som turismeaktør at arbejde bevidst med netværk og at forholde sig til lokale/regionale/nationale turismestrategier og til tendenser i turismebranchen.

Isabella Alice Lundquist er projektleder hos Urland ApS (www.urland.dk) og ø-konsulent for beboerforeningerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø. 

Hun har på LinkedIn samlet tre pointer fra et svar Karsten Justesen gav på turismedagen. Spørgsmålet lød: ”Hvad kan man som øboere, der arbejder med turisme, gøre for at tage mere aktiv del i udviklingen?”: 

 1. Deltag i arrangementer og partnerskabsaftaler, som bliver udbudt – både fra foreninger, organisationer, destinationsselskaber m.v.
 2. Få et overblik over både kommunale og lokale turismestrategier. Isabella Lundquists bemærkning: Hovedet på sømmet - for på den måde får man en god indsigt i, hvor man som turismeaktør kan bidrage, og hvor den strategiske udvikling er på vej hen: og vigtigst af alt, husk at tage ejerskab over udviklingen.
 3. Spor dig ind på turismetendenserne. Isabella Lundquists bemærkning: Dette er måske et af de vigtigste råd. De seneste par år har tendensen i dansk turisme centreret sig om outdoor, og intet tyder på, at den tendens er drevet over lige foreløbig. Hvis man som turismeaktør (spisested, overnatningssted, guide osv.) vil følge med tendenserne, ligger der et benhårdt arbejde i at omstille sig (på bæredygtig vis), men udsigten til at ramme den voksende målgruppe er god.


Fra evalueringen
Med et spørgeskema har vi bedt mødedeltagerne give deres mening til kende. Vi fik 34 svar (fra 58 mødedeltagere). 

Her bringer vi nogle af de kommentarer, mødedeltagerne har givet i spørgeskemaet.

 • Turisterne: "Det var super at få en ny vinkel på turisternes ophold på øerne" (om regenerativ turisme).
 • Strategisk udvikling: "Jeg tror, det er relevant at snakke om strategisk udvikling, hvor der arbejdes i synergieffekter og helhedsorienteret. Og hvordan man får etableret et godt samarbejde mellem kommune og ø."
 • Dialog: "I min kommune … er der er stort fokus på flere turister, og for de lokale, som synes de har turisme helt op i halsen, kan det være vanskeligt at få øje på dialogen om, hvordan flere og mere turisme kan bringe nogen lykke."
 • Samarbejde: "Jeg kunne have ønsket mere fokus på samarbejdet med ø-turismeaktører (små aktører)."
 • Bæredygtig økonomi: "Jeg savner input om, hvordan man som lille turistaktør på en ø får sund, "bæredygtig" økonomi i sin drift. Ordet bæredygtig blev brugt virkelig mange gange." 
 • Kunder i biksen: "Store visioner kan føles lidt langt væk fra en sommerhverdag på en ø, hvor der er særlige udfordringer for, at der kommer kunder i biksen. Nemt at udstikke analyser og visioner og ikke selv skal leve af det." 
 • En sund forretning: "Når man har levet af skaber-lyst/iværksætterånd en del år (og vel at mærke på den bedste tid på året), så skal der være løn for arbejdet ud over løn til ansatte. Hvordan når man til det på en sund måde? Hvordan får man en sund, økonomisk bæredygtig forretning på en lille ø?"
 • Tråde til ølivet: "Oplægsholderne skal være bedre til at trække tråde til ølivet: Hvordan kan oplægsholdernes forskning og viden bringes i spil i en ø-kontekst."
 • Workshops: "Jeg manglede et workshopelement: Fx kunne programmet være afsluttet med at hver oplægsholder havde holdt en miniworkshop om noget, der var relevant indenfor det område, de havde talt om. Så kunne vi som deltagere have valgt os ind på en enkel miniworkshop og diskuteret/arbejdet med et emne. Det ville både give noget erfaringsudveksling på tværs og en afveksling i et program, som udelukkende bestod af oplæg."
  Man kan finde dagens program m.m. her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2023/02/turismedag2023.html


Her kan præsentationerne downloades 

Nedenstående opdateres løbende. 

Det særlige i det nære – bæredygtig udvikling i turismens lokale vending

v. Carina Ren, centerleder ved Tourism Research Unit, Aalborg Universitet 

Hent præsentationen (pdf-fil)


Regenerativ turisme

v. Kristof Tomej, adjunkt ved Center for Turisme, Innovation og Kultur, Syddansk UniversitetRO Naturcamp

v. Marie Raunkjær, indehaver af RO Naturcamp på Fejø

Hent præsentationen (pdf-fil)


Strategisk-fysisk udviklingsplan for Endelave 

v. Mette Bjelke, Chefkonsulent hos Niras

Hent præsentationen (pdf-fil)


Samarbejde om turismeudvikling

v. Karsten Justesen, direktør hos Destination Sønderjylland

Hent præsentationen (pdf-fil)


LAG Småøernes turismeindsats

Læs om LAG Småøernes turismeindsats: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/turisme.html