Kontakt

Foreningens koordinator er Morten Priesholm. Han kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk.

Find Morten på LinkedIn

Foreningens formand, Jan Bendix, kan kontaktes på tlf.: 40 42 21 05 og mail: bx@jbx.dk .


Foreningens postadresse er: LAG Småøerne, Strynø Brovej 12, 5943 Strynø.


Medlemskab
Som medlem af LAG Småøerne er man som øboer med til at sende signal om sin interesse for at være aktiv i udvikling af landdistrikterne - og dermed sikre midler til gennemførelse af udviklingsaktiviteter på småøerne.

Fastboende øboere over 15 år kan blive medlemmer. Det sker ved at sende oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, og ikke mindst mail-adresse til info@lag-smaaoerne.dk.Medlemskab og personoplysninger
Med et medlemskab af LAG Småøerne giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger. Som medlem har du samtidig krav på information om, hvordan vi behandler dine medlemsoplysninger:

Oplysningerne om vores medlemmerne indsamles, behandles og videregives alene til brug for udførelse af foreningens aktiviteter, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling mv. Vi sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen. 

Navn, adresse, fødselsdato og e-mailadresse indgår i vores medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart (fx Erhvervsstyrelsen) i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Ved at henvende dig til os kan du få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen. Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.