søndag den 26. november 2017

Skal turismeerhvervet samles i nyt ø-samarbejde?

Ø-turisme ▪ Den 24. januar 2018 holder Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne et turismeseminar, som skal afdække muligheder og barrierer for turismeerhvervet på øerne. Her vil vi bl.a. drøfte perspektiverne i en egentlig ”ø-destination”, der også omfatter øer som Læsø, Ærø, Fanø og Bornholm. 

Seminaret er udsprunget af arbejdet i en tænketank for dansk ø-turisme, som er etableret af ø-sammenslutningen, og hvor LAG Småøerne også har plads.

Baggrunden for seminaret og ideen om et turismesamarbejde, der samler 35-40 øer, er erfaringerne med ø-passet i 2016 og 2017. På seminaret får ø-virksomheder og de lokale og kommunale turismeorganisationer mulighed for at drøfte perspektiverne i et  nyt samlet ø-samarbejde. 

Vi har bl.a. inviteret de medarbejdere, der repræsenterer turismearbejdet og Visit-platformene i ø-kommunerne (fx Fanø, Bornholm, Langeland og Læsø) og i de 19 kommuner med småøer (fx Slagelse, Struer, Faaborg-Midtfyn og Esbjerg Kommune).

Målet er at få belyst emner som formål, finansiering, forankring, bæredygtighed og organisering af et fælles ø-turismesamarbejde.

Seminaret skal desuden give en aktuel status for indsatsen omkring ø-passet, som Sammenslutningen af Danske Småøer står bag i 2017. Fokus vil være på de resultater, der indtil nu er opnået i samarbejdet omkring ø-passet.

Seminaret skal også sætte ø-turismen ind i et mere lokalt perspektiv:  Samarbejde øerne imellem, mellem ø-virksomhederne internt på øen og mellem øen og fastlandet. Spørgsmålene er bl.a.:
  • Hvordan ser de lokale og kommunale turismeorganisationer på øerne: Er øen den største turistattraktion i kommunen eller bliver den glemt
  • Hvilke muligheder og barrierer er der for udvikling af turismeerhvervet på øerne?
  • Hvordan kan de lokale turismeorganisationers store viden og erfaring udnyttes aktivt på øerne?
På dagen vil der vil være indlæg fra turismeorganisationer og turismemedarbejdere, og der vil være god tid til dialog og debat.

Seminaret gennemføres i regi af Sammenslutningen af Danske Småøers projekt Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017, som har et samlet budget på 1,425 mio. kr. med økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen samt DanskeFærger A/S, Færgesekretariatet og øernes færgeselskaber, kommuner, turistbureauer, beboerforeninger og virksomheder.

I forbindelse med projektet er der nedsat en tænketank for ø-turisme med repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Færger A/S, Færgesekretariatet, VisitDenmark og LAG Småøerne. 

Tid, sted og tilmelding
Tid: Onsdag den 24. januar 2018

Sted: MødecenterOdense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Tilmelding: Senest tirsdag den 9. januar 2018 til Sammenslutningen af Danske Småøer på sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller tlf. 6251 1339. Der er begrænsede antal pladser. Seminaret er gratis, men vi opkræver et ’no-show’ gebyr på 500 kr. ved udeblivelse.

Det endelige program har vi klar medio december 2017.