torsdag den 23. november 2017

175.000 Ø-PAS har sat øerne på landkortet

Ø-turisme  I 2016 var LAG Småøerne med til at videreudvikle og realisere ideen om et ø-pas. Det gjorde vi i projektet De små øer – turistdestinationer med kvalitet, som var et samarbejde mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer.

I 2017 er ø-passet med tilskud fra Erhvervsstyrelsen genoptrykt, markedsført og præsenteret på diverse onlineplatforme – i et projekt under Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Erhvervsstyrelsen har gjort status over passet og dets effekter, og på styrelsens hjemmeside hedder det bl.a.: ”Ø-passet er blevet en stor succes. Produktet har så høj en kvalitet, at turisterne selv efterspørger det og gemmer det. Det har vist sig, at ø-passet er et unikt markedsføringsprodukt, der for første gang samler øer med færgeadgang i et samlet destination – det danske ørige.”

Ideen om et ø-pas har været undervejs nogle år. I 2009 optrådte ø-passet i et mini-manifest om ø-turisme, som småøernes LAG stod bag, og Sammenslutningen af Danske Småøer testede i 2013 en tidlig version af ø-passet i et cykelturismeprojekt. I 2016 udkom ø-passet så for første gang i dem nuværende form.

Erhvervsstyrelsen skriver i den aktuelle evaluering af ø-sammenslutningens Ø-PAS 2017 bl.a.: ”Ø-passet understøtter de positive udviklingscirkler på øerne, idet ø-passet får flere turister til at besøge øerne. Det giver en større omsætning på både øerne og færgerne, og dermed mere beskæftigelse. På sigt vil ø-passet således være med til at styrke bosætningen, idet flere ønsker at bo på øerne, når der er mulighed for beskæftigelse.

Der er trykt 192.000 ø-pas i 2017 og 47.000 ø-pas i 2016, altså er der i alt trykt 239.000 ø-pas og omkring 175.000 stk. er udleveret. Hvis indehaver af et ø-pas tager en ekstra ø-tur hvert år, så kan det med et forsigtigt skøn give følgende meromsætning med færgebillet og forbrug på øen:
100.000 gæster á kr. 250, i alt kr. 25 mio.
150.000 gæster á kr. 250, i alt kr. 37,5 mio.
175.000 gæster á kr. 250, i alt kr. 43,75 mio.

Hvis hver 4. turist fx tager en overnatning og døgnforbruget således bliver kr. 500, så giver det følgende meromsætning:
75.000 gæster á kr. 250, kr. 18,8 mio.
25.000 gæster á kr. 500, kr. 12,5 mio.
100.00 gæster i alt kr. 31,3 mio.    ” (citat slut)

Sammenslutningen af Danske Småøers projekt Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017 har et samlet budget på 1,425 mio. kr. med økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen samt Danske Færger A/S, Færgesekretariatet og øernes færgeselskaber, kommuner, turistbureauer, beboerforeninger og virksomheder.

I forbindelse med projektet er der nedsat en tænketank for ø-turisme med repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Færger A/S, Færgesekretariatet, VisitDenmark og LAG Småøerne.  

Hos ø-sammenslutningen har Britta Leth, som også er ø-ambassadør, stået for ø-passet siden lanceringen af 2016-versionen.

I disse uger arbejdes der på at finde løsning for Ø-passets fremtid og for en videreudvikling af tankerne omkring et turisme- og udviklingssamarbejde mellem danske øer.

Den 24. januar 2018 holder LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer et seminar, som bl.a. har til formål at afdække, hvilke muligheder og barrierer der er for udvikling af turismeerhvervet på øerne. Her vil vi  bl.a. drøfte perspektiverne i etableringen af en egentlig ”destination” for de danske øer, herunder formål, finansiering, forankring, bæredygtighed og organisering. Seminaret er udsprunget af arbejdet i en tænketank for dansk ø-turisme, som er etableret af ø-sammenslutningen, og hvor LAG Småøerne også har plads.


Tænketank for dansk ø-turisme kan man læse om her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/01/ny-tnketank-for-dansk-turisme.html

Erhvervsstyrelsens evaluering (fra august 2017) finder man her: https://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/oeerne-paa-turisme-landkortet-oe-pas-2017

I 2015 og 2016 gennemførte LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne.  I dette projekt blev ideen om et ø-pas videreudviklet og realiseret.

Man kan læse mere om 2015/16-projektet via dette link: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/%C3%B8-turisme%202015-2016