torsdag den 20. september 2018

Ny medarbejder skal hjælpe med ø-bosætning

 Ø-udviklingDen 1. september 2018 startede vores nye bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, i projektet Nye Naboer - mere øliv. Projektet er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Anja er uddannet landmand og jordbrugsteknolog med efterfølgende uddannelse i landdistriktsudvikling, som også har været den røde tråd gennem hele hendes arbejdsliv. Anja har arbejdet som landdistriktskoordinator i Assens Kommune på Fyn, hvor hun havde et tæt samarbejde med Baagø. Senest kommer hun fra en ansættelse som leder af Kultur og Fritidsafdelingen i Nordfyns kommune, hvor hun bl.a. har arbejdet med branding, bosætning og friluftsliv.


Anja Knudsen
Med Anjas tiltrædelse går også startskuddet for projektets aktiviteter. Den første af fire hovedindsatser er netværk og kompetenceudvikling hos øernes bosætningsgrupper – eller hjælp til at etablere en sådan gruppe. 

Syv øer har meldt sig på banen og kommer med i en kernegruppe i denne del af projektet. Her får de intens rådgivning om bosætningsindsatser, får mulighed for at erfaringsudveksle og komme med input til projektets videre forløb.

De syv øer er: Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø og Aarø.

Workshop i oktober
Den sidste fredag-lørdag i oktober mødes de syv øer til den første workshop, hvor de to hovedemner vil være organisering af bosætningsgrupper og boliger.
Med sidstnævnte tager vi fat på et meget aktuelt og meget omfattende emne, der vil være tilbagevendende gennem projektet. Mange øer melder om mangel på egnede helårsboliger, på lejeboliger, på indslusningsboliger mm.

Tre andre indsatser
Foruden netværks- og kompetenceudvikling indeholder projektet også en formidlingskampagne, en matchmaking indsats (mellem virksomheder, der vil ejerskifte, og potentielle nye ejere) og en indsats, hvor en model for en ø-konsulent skal udvikles i samarbejde med en eller to øer og deres kommuner. Erfaringer fra projektet vil løbende blive formidlet til alle øer, og de øvrige 20 øer, der ikke deltager i netværksindsatsen vil blive inviteret til en eller flere workshops i projektforløbet.

Øboere på småøerne er altid velkomne til at kontakte Anja, hvis man står med et aktuelt bosætningsspørgsmål. Ring til Anja på 3151 6251, eller send en mail til anja@danske-smaaoer.dk


Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne 

Læs mere om projektet her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020