fredag den 7. september 2018

Ekstra FLAG-frist hos LAG Småøerne

FLAG-støtteLAG Småøernes bestyrelse har besluttet at have en ekstra FLAG-frist den 11. oktober 2018. 

Her modtager vi ansøgninger til vores FLAG-pulje (under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet). FLAG-midlerne kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø. 

Vores pulje i denne runde passer til mindre FLAG-projekter og til tilskudsbeløb på mellem 100.000 - 200.000 kr.  Vores FLAG-tilskud kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.

Med FLAG-penge støtter vi bl.a. fiskerierhvervet, havneprojekter, maritim turisme (vandsport, lystfiskeri m.m.), andre maritime virksomheder (værfter, havnekiosker m.m.) samt hav- og havnerelaterede erhvervsudviklingsprojekter. 

LAG Småøerne giver tilskud til FLAG-projekter, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for FLAG-ansøgninger. Pengene kommer fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.

Nogle af Erhvervsstyrelsens LAG og FLAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan både vejlede i reglerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold. Morten kan kontaktes på 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • FLAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.  
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Man skal regne med, at der går 2½ måned fra LAG Småøernes frist den 11. oktober 2018, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen.
  • FLAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.


Når du har besluttet, at du vil søge om FLAG-midler skal du læse Erhvervsstyrelsens lange vejledning på 60 sider. Det er vigtigt, at du overholder en hel del krav både før, under og efter projektet. Det har stor betydning for, om du opnår tilsagn, og om du kan få hele dit tilsagnsbeløb udbetalt i sidste ende. Læs derfor vejledningerne grundigt.

Den lange vejledning findes via dette link (Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud - den lange): www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere

Via samme link får du adgang til FLAG-ansøgningsskemaet Værktøj til projektstøtte (PROMIS) for FLAG.


Eksempler på ø-virksomheder, vi har støttet med FLAG-midler:

Anholt Vandsport: www.anholtvandsport.dk  

Årø Fiskerøgeri: https://årøfiskerøgeri.dk/