tirsdag den 21. januar 2020

Orøs kabelfærge bliver grønnere med LAG-penge

Grøn pulje▪ Trækfærgen M/F Karen, som sejler mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred, skal med penge fra vores grønne pulje ombygges til eldrift. 

Hvis alt går efter planen bliver M/F Karen, der ejes af Østre Færge A/S, Danmarks første 100 procent elektrisk drevne færge.

Vores grønne pulje skal fremme ”bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne”. Pengene stammer fra en ekstra bevilling, som regeringen har fordelt til de lokale aktionsgrupper i 2020.

Med vores grønne LAG-midler skal Orøs trækfærge udstyres med et søkabel, som forsyner færgens to nye elmotorer direkte med med elektricitet  fra land (uden batteri på færgen).

M/F Karen, som er fra 1974, skal i den forbindelse skæres over, så man på et skibsværft kan indsætte en ny sektion med trækwirer, to elmotorer og elkabel. Ved samme operation fjerner man de eksisterende dieselmotorer, og færgen bliver forlænget med otte meter.

Østre Færge A/S, som tegnes af direktør Michael Kousted, bruger i dag 150.000 liter dieselolie om året alene til drift af M/F Karen. Med elektrificeringen vil CO2-udledningen blive nedbragt betydeligt, og dermed bliver færgen mere grøn og klimavenlig. Samtidig vil den partikeludledning, som i dag udgør en stor forurening fra dieselmotorerne, blive fuldstændigt fjernet.

Løsning kan bruges til andre færger på korte ruter
Elektrificeringen af M/F Karen bygger på en idé om at omlægge fremdriften til el via et oprulleligt landkabel koblet til landstrøm på havnen. Til fremdrift af færgen skal således udvikles et wiretrækspil drevet af to elmotorer, der er placeret på færgen. 

Omlægningen til el kræver også, at der etableres et transformerhus ved landrampen ved Hammer Bakker, hvor der også skal stå en 60 kW nødgenerator, der kan træde til, hvis landstrømmen svigter (nøddrift).

Alle tekniske løsninger skal specialdesignes til M/F Karen og til de lokale forhold i Isefjord. Elektrificerings-konceptet vil dog forholdsvis enkelt kunne omdannes til anvendelse på andre færger, der besejler kortere ruter til og fra de danske øer, og til genvejsfærger. Ideen bygger på inspiration fra lignende el-kabelfærger i Sverige, men er udviklet og optimeret i forhold til danske forhold.

500.000 kr. i LAG-tilskud
LAG Småøernes bestyrelse har på et bestyrelsesmøde i november 2019 indstillet projekt 100% elektrificering af Østre Færge, Orø. Et udviklings- og demonstrationsprojekt til et LAG-tilskud på 500.000 kr. Det samlede budget for projektet er 3,6 mio. kr. Nu skal Erhvervsstyrelsen behandle ansøgningen og vores indstillinger om tilskud. Der går et par måneder, inden Østre Færge A/S får det endelige tilsagn om vores LAG-tilskud.

LAG Småøernes bestyrelse har også fra den grønne pulje givet midler til et projekt på Fur. Her skal et solcelleanlæg  forsyne øens ”væksthus” og friskole med el. Projekt Solstrøm i Fur Væksthus (bæredygtig energiforsyning) er indstillet til et tilskud på 92.000 kr.


Læs mere om vores grønne pulje: 

Find Østre Færge A/S: https://østrefærge.dk/

Læs om færgens historie: https://østrefærge.dk/faergens-historie/