torsdag den 23. januar 2020

Seminar om bosætning: Det er den 7. marts 2020!

 BosætningsseminarVi vil gerne være flere øboere og have nye naboer – og mere ø-liv. Men hvordan gør vi det?

I projekt Nye naboer – mere ø-liv. Et bosætningsprojekt på småøerne har Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne i 2018-2020 testet en række nye tiltag. Nu inviterer vi til seminar og deler ud af vores erfaringer – og sætter tingene i perspektiv.

Det er den. 7. marts 2020 i Odense. På programmet er:

Fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen - om liv og bosætning på småøerne: Hvilke muligheder findes der for de danske småøer frem mod 2030. 

Præsentation af Projekt Ø-hjem – om bæredygtige tilflytterboliger på småøerne v. Niels Ove Kildahl, fra arkitektfirmaet Hele Landet.

Tilflytterkampagner og tilflytterboliger – erfaringer fra småøerne.

Erfaringer fra syv bosætningsgrupper (med øboere fra bl.a. Anholt, Endelave og Femø).

Nye boliger på småøerne: Hvilke muligheder er der nu og i fremtiden? v. Dorthe Winther, Sammenslutningen af Danske Småøer.

Syv småøer i bosætningsnetværk
I vores bosætningsprojekt har syv småøer deltaget i et bosætningsnetværk. Øernes bosætningsgrupper har været samlet til workshops, og lokalt har grupperne arbejdet med tilflytterhjælp, nye hjemmesider, videoproduktion, boligsituationen m.m.

De syv øer er: Anholt, Endelave, Strynø, Femø, Omø, Sejerø og Aarø. På seminaret hører vi om bosætningsgruppernes arbejde og resultater.

Seminaret den 7. marts er det afsluttende arrangement i projekt Nye Naboer – mere ø-liv, som er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Bosætningskampagne
I projektet har vi også gennemført en kampagne, hvor vi forsøger at trække grønne iværksættere til småøerne og fortæller om fem konkrete ejendomme/virksomheder, der venter på et ejerskifte.

Vi har kaldt den indsats ”matcmaking”, fordi det handler om at formidle kontakt mellem øboere, der ønsker at sælge deres virksomhed/landejendom, og potentielle købere, der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende på en mindre ø.

Lokale ø-konsulenter 
Derudover har vi i projektet udviklet og formidlet en idé om lokale ø-konsulenter, og vi har hjulpet beboerforeninger, bosætningsgrupper og kommuner med at finde sammen om ideen. Foreløbig får beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø mulighed for – med LAG-tilskud og ø-støtte (fra Landdistriktspuljen) – at få en lokal ø-konsulent og et tæt samarbejde med kommunen. Ø-konsulenten skal forvandle en ø-helhedsplan til ”vækst og aktiviteter”.

Vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, fortæller på seminaret om disse initiativer.


Tilmelding
Man tilmelder sig arrangementet med en mail til sekretariatet for Sammenslutningen af Danske Småøer: sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller på telefon 62 51 39 93

Tilmeldingsfristen er 19. februar 2020

Vi har et begrænset antal pladser i vores mødesal på Dalum Landbrugsskole. Øboere fra de 27 småøer har fortrinsret.

Vi opkræver et no-show gebyr på 150 kr. Det betyder at vi opkræver et gebyr på 150 kr., hvis man har tilmeldt sig og udebliver uden at melde afbud.


Program og sted
Vi holder vores seminar på Dalum Landbrugsskole i Odense (https://dalumls.dk/)

Seminaret begynder med ankomst og morgenkaffe kl. 9. Vi siger velkommen og begynder på programmet kl. 10.00 - og vi slutter kl. 15.30. 

Man kan finde hele programmet for vores bosætningsseminar på Sammenslutningen af Danske Småøers hjemmeside via dette link:  https://danske-smaaoer.dk/uncategorized/workshop-4-bosaetning/ 

Man kan også følge optakten til seminaret på Facebook: www.facebook.com/events/480578529315393/


Nye naboer - mere ø-liv
Læs mere om projekt Nye naboer - mere øliv her: https://danske-smaaoer.dk/projekter/nye-naboer/