fredag den 7. februar 2020

Nyt ø-barometer tager pulsen på småøerne

Ø-udviklingDer er mange nye foreninger og tiltag, der skal tiltrække både turister og nye fastboende. Der er mange lystbåde i havnen om sommeren og den shines op. Der er fokus på skuldersæson. Det der kan trække stemningen ned er gamle stridigheder eller at ildsjæle brænder op fordi vi er få.

Ovenstående citat er fra Ø-barometeret 2019. Med svar fra 93 øboere sætter det nyudviklede ø-barometer fokus på, hvad øboerne anser som udfordringer og muligheder for deres øer. Ø-barometeret 2019 bygger på data fra en spørgeundersøgelse med svar fra 22 småøer. 

Respondenterne er medlemmer af beboerforeningernes bestyrelser, og det er således bestyrelserne, der taler ”øens stemme” i ø-barometeret. På den måde kortlægger undersøgelsen ”øboernes vurdering af udviklingen og tilstanden på deres ø, deres relation til færgen og deres syn på fremtiden”.

Undersøgelsen er udarbejdet for Færgesekretariatet i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

Ø-barometeret 2019 giver bl.a. svar på disse spørgsmål:
  • Hvordan går det med erhvervslivet, bosætningen og turismen?
  • Hvad ser øboerne som de største udfordringer for yderligere bosætning og turisme?
  • Hvordan er forholdet til færgen?
Cirka halvdelen af øerne i undersøgelsen angiver, at de har oplevet fremgang i antallet af beboere det seneste år. Tallene viser, at det især er de større øer, der oplever fremgang, mens udviklingen på de mindste øer går i mere blandede retninger.

Boligsituationen vurderes mange steder til at være en udfordring for at tiltrække beboere. Derudover nævner nogle øer også arbejdspladser på øen og for få færgeoverfarter som nogle af de faktorer, der kan spænde ben for at få flere beboere.

Erhverv og turisme
På over halvdelen af de 22 øer vurderer øboerne, at der har været fremgang i erhvervslivet det seneste år, og på ca. to tredjedele af øerne er der startet nye virksomheder, typisk inden for restauration, turisme og handel/butik.

Langt de fleste øer har en oplevelse af, at medierne omtaler dem positivt, og at også lands- og lokalpolitikere er overvejende positive i deres omtale af øerne.

Stort set samtlige øer angiver, at de har oplevet en fremgang i antallet af turister – og det er især danskerne, der har fået øjnene op for de danske øer. Det stigende antal turister kan nogle steder give udfordringer, og øerne peger især på mangel på overnatningsmuligheder.

Et antal øer peger desuden på færgens kapacitet som noget, der i visse perioder i højsæsonen kan give udfordringer ift. turismen.

Færgen
Helt grundlæggende viser undersøgelsen, at øboerne i høj grad er tilfredse med færgernes afgangstidspunkter og kommunikationen. Særligt personalets serviceniveau scorer højt, 4,1 point ud af fem mulige.

To tredjedele af øerne vurderer, at der er et tilpas antal afgange til og fra deres ø, mens ca. en tredjedel af øerne i undersøgelsen vurderer, at der er for få afgange. De øer, der efterlyser flere færgeafgange, er udelukkende øer med lang sejltid (dvs. mindst 25 minutter). Samtlige øer med kort sejltid (på under 25 min.) angiver, at de er tilfredse med antallet af afgange.

Ni citater om ø-udvikling 
Her er et udpluk af svarene fra de 93 ø-bestyrelsesmedlemmer:

Vækst: “Fortsætter de seneste års udvikling, vil antallet af helårsbeboere stige. Der er flere solide virksomhedermed mange arbejdspladser. Flere gode turistaktører.”

Samarbejde: "Vi […] har et fantastisk samarbejde om øens udvikling [med kommunen]. Vi har to årlige møder med de øverste i kommunen vedr. driften af færge og øen i det hele taget. Noget alle andre småøer burde forholde sig til. Samarbejde fremmer udviklingen!”

Ildsjæle: “Vores største udfordring bliver at holde det momentum der er skabt de sidste par år med mange nye tiltag for at skabe liv på øen […]. Vi mangler ressourcer til at finde og fastholde ildsjælene - de kendte Tordenskjoldsgade soldater.”

Nye generationer: ”Vores ø og øboerne er fantastiske, hjælpsomheden er overvældende, nye generationer er klar i kulissen og kun færgefarten - vores livsnerve - kan ødelægge vores fremtidsmuligheder som øboere.”

Færgen er livsnerve: “Hvis ikke man selv har prøvet at bo på en lille ø, er det svært at forstå, hvad det betyder, at færgen er vores livsnerve. Lige meget hvor meget vi gør med succes, falder det til jorden, hvis vi ikke kan regne med færgen. Fint at Den blå landevej rulles ud - men kommunen skal også bakke op.”

Færgetruslen: “Det er som om færgedriften er 50 år bagud i tid... Området har ikke fulgt med udviklingen, det er tungt og for kommunalt. Det betaler vi afgange for og besparelser hænger som trusler altid. Truslen om færgenedbrud ligger som en sort sky over øen, vi prøver at drible udenom.”

Benspænd: “Jeg er tilflytter til […] og jeg ønsker for øernes fremtid at politikere vil arbejde på at gøre det lettere at vælge en ø som levested. Jeg synes i høj grad man kan opleve benspænd ikke mindst omkring mulighederne for at låne til køb af bolig. Derudover er der kamp for bevaring af færger, billetpriser og lign.”

Turister: “Færgen kan klare flere turister, men øen kan ikke klare flere i den absolutte højsæson uge 28,29 og 30”

Kommunen: “Ø-kontaktudvalget og øboerne kæmper en brav kamp for at blive hørt i alle færgesager, men det er overfartsleder og politikerne der egenhændigt beslutter, hvad der skal ske og det er kun sjældent at oplæg fra øboerne bliver taget seriøst. Øerne ses ikke som et aktiv fra kommunens side.”