onsdag den 5. februar 2020

Temamøde om ø-samarbejde: Turisme og bosætning

Temamøde Den 25. april 2020 holder LAG Småøerne generalforsamling. Samme dag holder vi også et temamøde om turisme, bosætning og SAMARBEJDE. 

Vi kan kun skabe udvikling og få flere naboer, hvis vi er gode til at samarbejde. På temamødet vil vi se nærmere på samarbejdet mellem flere øer (ø-til-ø). Det kan fx være flere øer i samme kommune, eller øerne i et af de nye destinationsområder. 

Men vi undersøger også samarbejdet mellem øerne og aktører på fastlandet (ø-land-ø). Det kan fx være et turistkontor, et erhvervshus, en geopark eller en nationalpark, der indgår i et ø-samarbejde. 

Til at sætte os på sporet og give os inspiration har vi inviteret Torbjørn Tarp, chef for Geopark Det Sydfynske Øhav, og Anja Bech Knudsen, bosætningskonsulent i vores projekt Nye naboer – mere ø-liv (som vi gennemfører i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne).

Samarbejde om sydfynsk geopark
I Geopark Det Sydfynske Øhav ligger øerne Avernakø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Hjortø, Lyø, Skarø og Strynø. De udgør tilsammen et vigtigt element i den geopark, der inden for en kort årrække kan blive udnævnt til ”UNESCO Global Geopark”.

Torbjørn Tarp, chef for Geopark
Det Sydfynske Øhav
Geoparken og småøernes centrale placering kan give nye muligheder for ø-turisme og for ø-samfundene. 

Men hvad kræver det af lokalsamfundet og virksomhederne? Hvilken type samarbejde er der brug for, mellem øerne (ø-til-ø) og med geopark-organisationen? Hvordan gør øboere, virksomheder og organisationer sig klar til et nyt forpligtende ø-samarbejde?

Geopark Det Sydfynske Øhav, hvor Torbjørn Tarp er chef, ejes af de fire sydfynske kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Gennem de sidste 15 år har de fire ejerkommuner samarbejdet om at udvikle friluftslivet og outdoor-turismen på Sydfyn og i Det Sydfynske Øhav.  

Oprindeligt hed samarbejdet Naturturisme I/S. Nu sætter geoparken og arbejdet med at opnå en UNESCO-certificering nye rammer om alle aktiviteterne.

Samarbejde om bosætning
Anja Bech Knudsen, bosætningskonsulent
I vores projekt Nye naboer – mere ø-liv har vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og beboerforeningerne på syv øer dannet et bosætningsnetværk. Bosætningsgrupperne på Anholt, Endelave, Strynø, Femø, Omø, Sejerø og Aarø deltager i netværket. 

Men hvad udbytte giver et ø-netværk? Kan bosætningsgrupper og andre ø-organer med fordel arbejde tættere sammen? Hvad kræver det for at få et samarbejde fra ø-til-ø til at fungere?

I projektet hjælper bosætningskonsulent Anja Bech Knuden beboerforeninger, som gerne vil samarbejde med deres kommune om ansættelse af en ø-konsulent. Det har både krævet samarbejde mellem øer og samarbejde med kommunen. Hvordan er det gået?


Program
Temamødet begynder kl. 10.30 (men vi byder på kaffe, te og brød allerede fra kl. 10.00). Kl. 12.30 spiser vi frokost, og derefter begynder vores generalforsamling.


Tilmelding
For medlemmer af foreningen er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding. Vi skal have din tilmelding senest onsdag den 15. april. Send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring til Aase på tlf. 62 51 39 93.

Sted
Mødecenter Odense, Odense www.moedecenter.dk


Kontakt: Mere info om arrangementet får du hos vores koordinator Morten Priesholm, på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaorne.dk