tirsdag den 24. marts 2020

Fur: Havørred Limfjorden skal trække turister til øen

Ved Limfjorden arbejder en række kommuner og turismeaktører sammen om at tiltrække lystfiskere. Lystfiskerne er en attraktiv og købestærk turistgruppe, men indtil for få år siden kendte de færreste til områdets muligheder. Med turismesamarbejdet Havørred Limfjorden, der er støttet med FLAG-midler fra LAG Småøerne, er der skabt en ny fælles fortælling om stedet. Fur og Venø er en del af projektet. 


Arved Michelson er certificeret fiskeguide i Havørred Limfjorden og har base på Fur.

Fra ø til ø ▪ I de ti år, Betina Bugge har drevet campingplads på Fur, har hun altid rystet på hovedet, når gæster spurgte, om man kunne fange noget i vandet rundt om øen.
- Vi fik jo at vide, at fjorden var død, og at der ingen fisk var, siger Betina Bugge, der med egne ord er blevet ”meget klogere”.

- Nu ved jeg, at der er masser af ørreder i Limfjorden, og at det faktisk er kvalitetsfisk, som er derude. Jeg har også fået rigtig meget viden om, hvad det er for nogle fisk, og hvornår på året de kommer, så nu kan jeg svare på spørgsmål.

Faktisk er Betina og hendes mand netop nu i gang med en ombygning af campingpladsen, så endnu flere lystfiskere vil vælge at overnatte her.

I foråret 2019 blev Fur Camping nemlig en del af Havørred Limfjorden. Et samarbejdsprojekt støttet af LAG småøerne og tre andre lokale aktionsgrupper og med otte kommuner og en række turismevirksomheder involveret. 

 Fra ø til ø - med LAG Småøerne

Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den femte artikel i serien. Vi har tidligere skrevet om Agersø Værft, Agersø Naturcenter, Lyø Købmandsforening og Limfjordens Sejlmageri på Fur. 


Målet med projekt Havørred Limfjorden er ikke blot at skaffe flere lystfiskergæster til Fur Camping og andre af områdets turistvirksomheder, men også at forbedre miljøforholdene i de mange vandløb omkring fjorden, hvor havørrederne gyder, så der i sidste ende bliver flere, fortæller Carsten Rømming Sørensen fra Limfjordsrådet, der står bag projektet.

- Limfjorden har haft et dårligt ry, og de færreste kender til den store miljøindsats, som kommuner og frivillige har gjort, der har ført til flere fisk og skabt et kæmpe potentiale for lystfiskeri, siger han.

Et nødvendigt samarbejde
Mere end 200.000 lyst- og fritidsfiskere køber hvert år fisketegn. Dertil kommer de mange udenlandske turister. Målgruppen er der, men hvordan får man vendt en gammel historie om iltsvind, fiskedød, sæler og skarver til en ny fortælling om et lystfiskerparadis?

Carsten Rømming Sørensen er projektmedarbejder hos Limfjordsrådet. 
Tankerne om at få flere fiskere til Limfjorden går ti år tilbage, men et samarbejde på tværs af den 1000 kilometer lange kystlinje var nødvendig, og det tog tid at få i gang. Det er nemlig ikke nok, at en enkelt virksomhed på fx Fur eller Venø forsøger at råbe: ”Her er godt at fiske!” ud i strømmen af budskaber, forklarer Carsten Rømming Sørensen.

- Vi er nødt til at være flere om at fortælle den samme stærke historie, hvis den skal blive kendt i her i landet og i udlandet.

Samtidig er fiskerne en meget mobil målgruppe, der sagtens kan finde på at indlogere sig på Fur, men køre to timer øst eller vest på, hvis det er her, chancerne for at fange noget er størst, og derfor er netværk også vigtigt.
- Lystfiskere flytter sig efter fisken, og det er vigtigt, at den ene turistaktør kan henvise til en anden længere væk, så gæsten får fanget noget og får en god oplevelse. Man skal kort sagt kunne ringe til en ven og spørge: Er der nogen fisk hos jer i Venøbugten?, siger Carsten Rømming Sørensen.

Som en del af Havørred Limfjorden er der med midler fra bl.a. LAG Småøerne udviklet et elektronisk oversigtskort med fiskepladser og overnatningssteder, en guidebog og en certificeringsordning.
- Certificeringen er en blåstempling af de deltagende aktører. Især tyske turister lægger vægt på den slags, siger Carsten Rømming Sørensen.

Fangstgaranti i fjorden
I dag er 51 virksomheder, fordelt på syv grejbutikker, 33 overnatningssteder, fem båd- og kajakudlejere og seks lokale guider, certificeret som særligt lystfiskervenlige.

Arved Michelson er Furs lokale fiskeguide og tilknyttet Havørred Limfjorden.
En af dem er Furs lokale fiskeguide Arved Michelson, der fungerer som ambassadør for projektet og kan hjælpe både virksomheder og gæster, når det handler om lokale fiskeforhold.

Det er ham, gæster ringer til, når de vil spørge til vandforhold og grejsammensætning, og hans kalender er allerede godt fyldt op med guidede fisketure for danske, norske og tyske gæster.

- Og når de først har været her én gang, vender de tilbage, for her er næsten fangstgaranti, siger Arved Michelson, der kan mærke effekten af Havørred Limfjordens indsats.
- Det har en stor branding-værdi, og det kan jeg helt klart mærke på interessen.

Eksperter i lokalområdet
Virksomhederne har deltaget i flere workshops på egen ø og på tværs af kommuner for at få mere at vide om fjordens fiskepotentiale, lære hinanden at kende og få den fornødne viden om lige netop lystfiskernes ønsker og behov.

Den kræsne fisker kræver information, service og faciliteter, der er tilpasset lige netop hans behov. Der skal kort sagt være tænkt over, hvor han kan hænge sine waders til tørre, hvor han kan rense sine fisk, og ikke mindst information om, hvor det er muligt at fange noget i dag.

-  Den hardcore lystfisker er krævende, når det gælder information og service, men bed & breakfast-ejeren behøver ikke at være fiskeekspert. Han skal bare være ekspert på lokalområdet, siger Carsten Rømming Sørensen.

Åbent året rundt
Men det er indsatsen værd, for lystfiskeri er en god forretning. Ifølge den seneste rapport fra Center for Regional- og Turismeforskning er det samlede forbrug blandt lystfiskere og lystfiskerturister i Danmark estimeret til ca. 1 milliard kroner årligt. Den danske lystfiskers gennemsnitsindkomst er højere end gennemsnittet, og mange er med Betina Bugges ord typen, ”der godt kan finde på at købe en flaske rom til 600 kroner”.

Betina Bugge driver sammen med sin mand Fur Camping.
Nok så vigtigt kommer lystfiskerne især i forår og efterår, og det var da også af de vigtigste grunde til, at Betina Bugge fra Fur Camping valgte at gå med i projektet.
- Vi kunne se en mulighed for at udvide vores sæson i forår og efterår ved at gå efter et nyt publikum, siger hun.
- Og de kan jo tage deres familier med, for vi har også en masse andre tilbud til dem her på øen med gårdbutikker og aktiviteter for børn.

Betina Bugge glæder sig over, at fjorden nu kommer til at spille en mere aktiv rolle, som noget man ”bruger” og ikke bare bor ved.
- Hidtil har der været alt for lidt fokus på, hvad Limfjorden rent faktisk kan tilbyde. Folk kommer her til Fur på grund af øen med dens fossiler, moler og øl, men ikke så meget på grund af fjorden, og det tror jeg, vi kan ændre i fremtiden, siger Betina Bugge, der bl.a. har planer om at udvikle lystfisker-events og pakketilbud for lystfiskere.

Klar til ny sæson
Hvad med turisterne. Hvornår kommer de?
- Der er ingen tvivl om, at det er et langt sejt træk at bygge en destination op, og der kommer ikke titusindvis af lystfiskere til Limfjorden i morgen. Det har taget 30 år at bygge noget tilsvarende op på Fyn. Nu har vi skabt en bevidsthed om, hvad der findes af muligheder lige ude i fjorden, og det vil helt sikkert betyde, at der kommer flere lystfiskere, siger Carsten Rømming Sørensen.

3. april åbner Fur Camping efter planen igen, og Betina Bugge er klar til at tage imod de nye gæster. Både med faciliteter og information.
- Jeg forventer helt klart, at vi kommer til at vækste og at får mere at lave i ydersæsonen, siger hun og tilføjer med et smil:
- Og nu VED jeg, at der er fisk derude.

Tekst og foto: Lene Terkelsen

LINKS:

 Fakta om projektet
• Havørred Limfjorden er et miljø- og turismeprojekt, der startede i 2015
• Målet er at skabe lystfiskerdestination ved Limfjorden
• Havørred Limfjorden er forankret i Limfjordsrådet, der er et politisk forum for 18 kommuner, der arbejder for at forbedre Limfjordens miljøtilstand
• Udover diverse trykte informationsmaterialer, er der i projektet udviklet den digitale platform www.havorredlimfjorden.dk med kort over bl.a. fiskespots og overnatningssteder.
• Den nuværende projektperiode slutter ved udgangen af 2020
 Finansiering af Havørred Limfjorden
• De otte kommuner, der støder op til Limfjorden, bidrager med 68.000 kroner årligt
• LAG Småøerne, LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, LAG Skive-Viborg  og FLAG Thy- Mors har bidraget med i alt 1.2 million kroner til projekt "Fisketuren går til Limfjorden - Turismesamarbejde"
• Business Region Nordjylland har bidraget med ca. 450.000 kroner
• Erhvervsstyrelsen har via Landdistriktspuljen bidraget med 500.000 kroner.
LAG Småøerne har fået produceret denne video om Havørred Limfjordens aktiviteter på Fur.