fredag den 13. marts 2020

Ung sejlmager får værksted på Fur - med LAG-tilskud

På bestyrelsesmødet i november 2019 sad LAG Småøernes bestyrelse med en stor stak ansøgninger. Det var vanskeligt at vælge. Men et af de projekter, der blev indstillet til et LAG-tilskud, er Maria Øgaard Madsens sejlmageri på Fur. Projektet har vi indstillet til et tilskud på 50.000 kr. til indkøb af maskiner og udstyr. 


Foto: Steen Don

Fra ø til øMaria Øgaard Madsen slog sig ned på Fur i efteråret 2019. Første prioritet var dengang at finde et egnet værksted til hendes nye virksomhed: Limfjordens Sejlmageri.  Hun bad furboerne om hjælp, og via Facebook efterlyste hun egnede værkstedslokaler. 

I løbet af bare en time væltede det ind med beskeder og tilbud om mulige steder at få værksted. I dag har hendes virksomhed adresse på Nederby 16, Fur.

- Mit mål var at starte en virksomhed, som kunne blive en arbejdsplads som jeg personligt trives på, fortæller hun.

- Men jeg vil også gerne være med til at skabe et godt erhvervsliv på Fur, og på den måde være med til at skabe noget som andre unge mennesker skal få øjnene op for. I forhold til hvad Fur har at byde på.

- Min virksomhed vil også trække flere lystbådssejlere til Fur, fordi øen og min virksomhed ligger i hjertet af Limfjorden. Det håber jeg, vil komme til at gavne øen i et større omfang, siger hun.

 Fra ø til ø - med LAG Småøerne

Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den fjerde artikel i serien. Vi har tidligere skrevet om Agersø Værft, Agersø Naturcenter og Lyø Købmandsforening. 


LAG-tilskud til mangfoldigt erhvervsliv 
Hos LAG Småøerne giver vi tilskud til investeringer hos mange forskellige slags ø-virksomheder:

Søren Noes, formand for LAG
Småøerne
- Vi hjælper gerne unge tilflyttere med talent for iværksætteri og med en god forretningsidé. For os kan det være en måde at støtte bosætningen, siger Søren Noes, formand for LAG Småøerne.

- Hvis vi kan hjælpe erhverv, der ikke i forvejen er på småøerne, så er det også interessant. Vi har i tidens løb støttet rigtig mange turismevirksomheder. Og også fødevarevirksomhederne får god hjælp af os. 

- Men vi mener også, der skal være andre erhverv på øerne, siger han og henviser til, at et mangfoldigt erhvervsliv med mange forskellige brancher altid er det sundeste – også på øerne.

Fra skoleskib til sejlmageruddannelse
I 2011 blev Maria Øgaard Madsen uddannet skibsassistent på Skoleskibet Danmark. Denne start bragte hende videre ud i verden og ud på andre store sejlskibe fra Canada, USA, Holland og Danmark.

Efter fireårs sejlads fik hun øjnene op for sejlmageruddannelsen. Kort efter det startede hun på grundforløbet for Maritime Håndværksfag med praktik hos Sejlloftet i Struer. Da hun i sommeren 2018 fik svendebrev, søgte hun job hos Hans Aa & Vase i Esbjerg, men drømmen om at blive selvstændig voksede.

- Jeg nåede til et punkt i mit liv, som gjorde det klart for mig, at jeg skulle tage springet og starte min egen lille virksomhed, fortæller hun. Det er ikke en tilfældighed, at hun så valgte Fur som virksomhedsadresse.

- Mine bedste venner var flyttet til Fur, og jeg kender Fur fra mine ture med foreningsskibet Noatun, som har været her et par vintre, fortalte hun i januar til Skive Folkeblad.

Forventer stor efterspørgsel
Der er i dag ikke mange faglærte sejlmagere. Der er fx kun blevet uddannet fire sejlmagere de seneste to år. Det betyder også, at hun forventer, at efterspørgslen er stor.

På værkstedet på Fur har Maria Øgaard Madsen bl.a. syet dette solsejl
til Skoleskibet Danmark (privatfoto).
- Det skaber et stort marked for mig og mit håndværk. Da det, jeg laver, er et produkt, som ikke bliver masseproduceret et andet sted i verden, vil markedet altid være stort for mig, også fordi jeg ikke kun er specialiseret i at lave en enkelt ting, fortæller hun.

Hun mener, at den største udfordring i sejlmageriet bliver at opretholde et godt arbejdsflow, og at kunne bevare overblikket og ikke blive stresset i den travle forårsperiode.

Stor opbakning på Fur
Siden hun åbnede virksomheden i november 2019 har hun haft rigeligt at lave. Kunderne har bl.a. været Skoleskibet Danmark, presenningvirksomheden Hans Aa A/S, skonnerten Fulton og private bådejere.

I hendes produktportefølje er sejl, solsejl, læsejl, kalecher, hynder, covers m.m. Alt sammen som bestillingsopgaver og i specialsyede løsninger.

- Min erfaring og viden spænder bredt - og jeg vil med min virksomhed gerne tage del i at bevare det gamle sejlmagerhåndværk, siger Maria Øgaard Madsen.

I Ø-posten nr. 179 (marts 2020) findes et længere interview med Maria Øgaard Madsen. Her siger hun:

- Jeg kan mærke, at der er mange, som gerne vil have, at det går mig godt. Både af mine tidligere kolleger på fx Skoleskibet, men også her på Fur, hvor der er kommet rigtig mange kunder. De vil også gerne have, at det lykkes for mig. Det var da et spring at flytte hertil og blive selvstændig, men jeg håbede, at øboerne ville være med til at gribe mig, og det gjorde de!

Da jeg havde fundet værkstedet, blev jeg ringet op af én fra øen, som foreslog mig at søge LAG-midler, fortæller Maria, der blev henvist til John Bertelsen (formand, Fur Udviklingsråd), der, sammen med LAG Småøernes koordinator Morten Priesholm, hjalp hende med at få ansøgningsprocessen i gang.

- Ellers var jeg ikke blevet opmærksom på den mulighed, siger Maria, der altså siden er blevet indstillet til et LAG-tilskud og p.t. afventer tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.

LAG-tilskud til værktøj og inventar
Marias projekt har vi som nævnt indstillet til et tilskud på 50.000 kr.  Det er bl.a givet til indkøb af en sejlmagersymaskine og en kompressor og til inventar som belysning, arbejdsstol og reoler samt til diverse værktøj. De budgetterede udgifter er på i alt 100.000 kr., og vores tilskud udgør 50 pct. 

Nu skal Erhvervsstyrelsen tjekke ansøgningen, og Maria venter kun på det endelige tilsagn om vores LAG-tilskud.

14 projekter blev godkendt
På bestyrelsesmødet i november 2019 behandlede bestyrelsen i alt 22 ansøgninger. 14 af dem har vi indstillet til et tilsagn fra en enten vores LAG- eller vores FLAG-pulje. Der er bl.a. givet investeringstilskud til disse projekter:
  • Opstart af Hjarnøs Grønne Entreprenør
  • Nye faciliteter til udvikling af Anholt Streetfood på Anholt Havn
  • 100% elektrificering af Østre Færge, Orø. Et udviklings- og demonstrationsprojekt
  • Etablering af økologisk og bæredygtigt bryghus på Egholm 
  • Etablering af vin- og cidergården Bukbjerg på Sejerø

På novembermødet blev der desuden givet tilskud til to større udviklingsprojekter: Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter og Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland.

Tekst: LAG Småøerne

LINKS:
Læs mere om bestyrelsesmødet i november:
En af de første opgaver på værkstedet var en Sprayhood til en privat sejlbåd
(her fotograferet hos kunden) (privatfoto).
Hængekøjer syet på Limfjordens
Sejlmageri (privatfoto).
Maria Øgaards Madsen lille sejlmageri på Fur er omtalt i Ø-posten nr. 179 (marts 2020).