søndag den 15. marts 2020

LAG-projekt giver bedre turisme på sjællandske øer

Camilla og David Linnebjerg fra Restaurant Omø Perlen
deltager i projekt Øerne lang sjællands vestkyst
 som turismeprodukt.
 Ø-turismeVirksomheder fra Agersø, Omø og Sejerø deltager i et turismeprojekt, der skal udvikle ”øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt”, og som også omfatter Nekselø. 

Destination Sjælland gennemfører i 2019 og 2020 projektet med et LAG-tilskud på 300.000 kr. fra LAG Småøerne. 

I projektet bliver ø-virksomhederne hjulpet af rådgivningsbureauet Orange Elevator, der er specialiseret i forretningsudvikling indenfor en bred vifte af brancher.

Ø-virksomhederne deltager i workshops og får besøg af rådgiverne fra Orange Elevator, der sidste sommer også gennemførte en gæsteanalyse på færgerne til øerne. 

Målet er at skabe nye produkter og nye oplevelser, der giver ”øget attraktivitet og øget omsætning og dermed øget beskæftigelse” hos de lokale aktører på småøerne.

I det nyeste nummer af Ø-posten giver konsulent Mette Sandahl fra Orange Elevator på baggrund af erfaringerne fra 2019 en række god råd om ø-turisme. En af hendes anbefalinger er at sætte priserne på de produkter, turisterne køber, op: Sæt prisen eer gæsternes forventninger og ikke efter egen beskedenhed, lyder rådet.

Prisen er vigtig: Den må ikke være for lav
Mette Sandahl, Orange Elevator 
- På øerne er der mange frivillige kræer involveret i at skabe gode oplevelser, og de har oe en forsigtighed i forhold til at kommercialisere, siger Mette Sandahl til Ø-posten. Mange øboere er simpelthen mindre tilbøjelig til at forlange en ordentlig pris for for eksempel en guidet fossiltur på stranden, mener hun.

- Men der er det vigtigt at forstå, at folk er villige til at betale for oplevelser. Gæstens motivation er oe styret af prisen. Hvis noget bare koster 20 kroner, kan gæsterne let få den opfattelse, at det nok ikke er noget særligt værdifuldt. Og det skaber en tvivl, for bliver turen overhovedet til noget, når den er så billig? forklarer hun.

Hendes råd er: Hvis man er i tvivl, om man kan skrue prisen på en kop kaffe op mere end 25 kroner, så skal man spørge sine bekendte i København, hvad de synes, det er værd, og så finde et sted mellem det, de oplever er fair, og det man selv leverer.

Gør det nemt for turisterne
Andre anbefalinger fra Mette Sanddahl lyder: Gør det let at finde rundt – både på øen og på jeres hjemmeside.
- I dag kan det fx være forholdsvis besværligt at bestille en færgebillet, men det skal være nemt at se prisen og booke online, forklarer hun. På øerne skal skiltning hjælpe gæsterne til nemmere at finde vej.

- Som øbo kan man jo godt grine lidt af det, når nogen spørger om vej til stranden, men det, der er oplagt for beboerne, kan være umuligt at vide for gæsterne, siger Mette Sandahl.

Færgerne skal være med
Orange Elevator foretog i sommeren 2019 en gæsteanalyse på færgerne, og her fremhævede de rejsende, at sejlturen dertil var en del af oplevelsen og ikke bare trist transport.

- Vi mødte familier, der sagde, at de egentlig ville have været til Agersø, men da de opdagede, at de kun skulle sejle et kvarter, valgte de at tage til Omø, fortæller Mette Sandahl i Ø-posten.
Hun opfordrer til, at færgerne i højere grad tænker service og værtsskab og ikke mindst indtager rollen som turistbåd i sommerperioderne.

- Man kunne fx annoncere fra broen, når der er sæler i farvandet. Det ville være med til at gøre det til en særlig tur for gæsterne.

Øerne er guldæg 
Hos Destination Sjælland er direktør, Jens Müller, godt klar over, at øerne er nogle af områdets guldæg, når det handler om at tiltrække turister.

Jens Müller, direktør hos Destination Sjælland
- Vi har gennemført en stor analyse i hele Danmark, hvor vi spurgte om kendskabet til Vestsjælland, og der lå øerne helt oppe i toppen af listen, så vi ser et stort potentiale i at udvikle turistproduktet her, siger Jens Müller til Ø-posten.

Han oplyser, at der bl.a. er planer om, at der udover øernes egne hjemmesider, etableres en fælles hjemmeside for alle fem sjællandske øer (inkl. Nekselø og Orø), og at der bliver samarbejdet med færgeselskaberne om tiltag, der kan gøre rejsen til øerne til en endnu større oplevelse, da færgen er en integreret del af ø-oplevelsen. Endnu er initiativerne dog ikke så konkrete og afstemte, at de kan offentliggøres.

Mere kampgejst
Camilla og David Linnebjerg fra Restaurant Omø Perlen deltager i projektet. For dem har det bl.a. resulteret i mere kampgejst og mindre jantelov.
- Vi er blevet mere bevidste om at markedsføre os på fx vores udsigt og tør nu at sige: „Vi har Danmarks bedste udsigt“, hvor vi førhen sagde: „Vi har måske Danmarks bedste udsigt“, fortæller David til Ø-posten og fremhæver samarbejdet med øens andre turistaktører om at finde en rød tråd i kommunikationen om øen.

- Nogle gange kan man godt miste pusten og føle, at vi på Omø er de eneste, der arbejder for at få øen på Danmarkskortet, og der er det dejligt, at fx også Destination Sjælland trækker i samme retning.

LAG med turismeindsats
Det sjællandske turismeprojekt er en del af LAG Småøernes turismeindsats. Vi har siden 2015 støttet en lang række udviklingsprojekter på turismeområdet. Vi var i bl.a. i 2016 med til at udvikle og realisere ideen om et Ø-PAS i projekt De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne.

Siden 2017 har vi støttet en række lokale og regionale turismeudviklingsprojekter, som omfatter bl.a. Agersø, Omø, Nekselø, Sejerø, Anholt, Fur, Venø, Avernakø og Lyø. Senest har vi i januar 2020 indstillet projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland  (Askø, Fejø og Femø) til et LAG-tilskud.  

Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt fik LAG-støtte fra os i 2019. 


FIND MERE VIDEN OM Ø-TURISME: 

Hent inspirationskataloget fra projekt De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2016/12/fa-ny-inspiration-til-din-virksomhed.html

Læs gode råd om turismeudvikling fra turismerådgiver Johanne Bugge: