torsdag den 27. august 2020

Havnemøde skal samle småøernes havnefolk

Ø-HAVNEN ▪ LAG Småøerne inviterer til havnemøde for alle, der arbejder med aktiviteter, forretning og drift på en af vores små ø-havne. 

På mødet kan man bl.a. møde Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, havnechefen fra Svendborg Kommune og arkitekterne fra LABLAND, der arbejder med at udvikle små, lokale havne, bl.a. på Venø.

Arrangementet finder sted på Mødecenter Odense den 2. november 2020 fra kl. 9.30 til 16.00.

Havnemødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. Her vil vi give plads til erfaringsudveksling og styrke et netværk mellem småøernes havnefolk. 


Vi vil gerne have at både havnefogeder, havnebestyrelser, arbejdsgrupper, bådelaug, idrætsforeninger, beboerforeninger, iværksættere, erhvervsdrivende og kommunale havnechefer deltager. Vi ser ø-havnen som et mødested, hvor mange mennesker er med til skabe aktivitet og med til at skabe de rigtige rammer. 


Vi har i Ø-HAVNEN fokus på havnen som et sted, hvor erhvervslivet kan blomstre og mennesker mødes. Vores mål er skabe bedre oplevelser og bedre forretninger på småøernes havne.


Program med iværksætter, havnemester og arkitekt 

Havnemødet er det første møde i projekt Ø-HAVNEN. Vi holder flere landsdækkende havnemøder i 2021. 


Planen er også at holde lokale havnemøder, og på øer, hvor man arbejder med et konkret havneprojekt, kan man få besøg af et havneteam med nogle af de eksperter, vi samarbejder med.   


På programmer den 2. november 2020 er blandt andre:

  • Oskar Olsen fra Avernakø Havnecafé: Iværksætteri på ø-havnen www.avernakøhavnecafe.dk
  • Kim Vind fra Aktiv Ø Endelave og Endelave IF: Fællesskab og aktivt havneliv www.endelaveif.dk/aktiv-oe
  • Foreningen af Lystbådehavne i Danmark v. direktør Jesper Højenvang: Trends og fremtidige udviklingsmuligheder www.flidhavne.dk
  • Christian Steffensen, havnechef Svendborg Kommune (inkl. Drejø, Hjortø, Skarø): Havnedrift, service og kvalitet www.svendborg-havn.dk
  • Søren Kristensen, partner og arkitekt hos LABLAND: Havneudvikling i øjenhøjde  www.labland.dk


Midt på dagen deler vi os i grupper til tre små workshops:

  1. Service, kvalitet og værtskab på ø-havnene
  2. Fremtidens ø-havn
  3. Fællesskab, forretning og iværksætteri på ø-havneneTilmelding

Man tilmelder sig arrangementet med en mail til LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm: mp@lag-smaaoerne.dk eller på telefon 22 32 84 93.

 

Tilmeldingsfristen er onsdag den 20. oktober 2020. Vi har et begrænset antal pladser i vores mødesal på Mødecenter Odense. Havnemødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. Det er gratis at deltage i mødet.


Snarlig tilmelding er tilrådeligt. 


Program og sted

Vi holder vores seminar på Mødecenter Odense (www.moedecenter.dk)

Seminaret begynder med ankomst og morgenkaffe kl. 9.30. Vi siger velkommen og begynder på programmet kl. 10.00 - og vi slutter kl. 16.00.


Havnenetværk

I projekt Ø-HAVNEN skaber vi et nyt havnenetværk. I havnenetværket kan du møde andre øboere med havneinteresse og udveksle erfaringer, få gode ideer, høre om nye løsninger osv. Vi holder havnemøder, deler viden i nyhedsmails og på Facebook, bruger havneeksperter og turismerådgivere.

Vores facebookgruppe finder du her: www.facebook.com/groups/1084594478601922


Hvis du vil modtage vore nyhedsmail, skal du sende en mail til Morten Priesholm: mp@lag-smaaoerne.dk


 

Projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne

Læs mere om projektet og vores havnenetværk: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/06/havnenetvaerk.html