mandag den 14. september 2020

På Endelave skaber projekterne varig gevinst

Fra ø til ø ▪ Havnehus, badeanlæg, kro, lægeurtehave, produktionshus, sejljoller og sportsgrej - Småøernes LAG har været med mange steder på Endelave, altid sammen med øens stærke korps af ulønnede aktivister og foreningsfolk.  Vores journalist har besøgt øen i Kattegat. 

- Velkommen til Endelave. Der er ikke plads her, så I må  lægge til ovre i den gamle havn

Jørgen Holm, som er Havnefoged i Endelave Havn, råber til en lystsejler, der netop er ankommet til havnen. 


Der er i det hele taget en livlig trafik ind og ud af det smalle havneindløb, som også benyttes af færgen. 


Området omkring havnen er også fyldt godt op med mennesker på denne solrige julidag. Sådan har det været det meste af sommeren.


- Vi har som flere andre øer haft usædvanligt mange gæster på Endelave i år, men vi oplever også, at sæsonen forlænges. Det skyldes bl.a., at flere af de store både har varmeanlæg, som gør det muligt at tage på sejlads fra tidligt forår og hen på efteråret. Og så ser vi også flere og flere unge familier, som har købt båd, forklarer Jørgen, da han tager en kort pause for at lade sig interviewe.


Endelave Havn blev renoveret i 2008 og fik i 2010-11 et stort, moderne velfærdshus midt på havnen med toiletter, køkken-, bade- og vaskefaciliteter og tilhørende legeplads, blandt andet med en million kroner i støtte fra småøernes LAG.


- Med de mange gæster er det et kæmpe plus med velfærdshuset og legepladsen. Og jeg tror ikke, vi ville have så mange besøgende, hvis ikke vi havde haft huset og kunne tilbyde så gode og moderne forhold. Det er naturligvis primært en servicebygning til havnens gæster, men den fungerer også som offentligt toilet for færgegæsterne, og f.eks. bruger den lokale vinterbadeklub også køkkenet til møder om vinteren, siger Jørgen, som estimerer antallet af årlige besøgende i velfærdshuset til 10.000-15.000.


Fra ø til ø - med LAG Småøerne

Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den niende artikel i serien. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Agersø Værft, Lyø Købmandsforening, Limfjordens Sejlmageri på Fur, Pasta Principato på Fejø og Avernakø Havn. Havnebad på vej

Snart bliver der endnu et spændende tilbud til både de lokale og turisterne ved havnen. Kun et stenkast fra velfærdshuset vil der nemlig inden længe vokse et større badeanlæg ud som et vedhæng til den vestlige havnemole. Det hele skal opføres i træ. Det skulle egentlig have været realiseret i år, men sagsbehandlingen trak ud, så det bliver først færdigt i sommeren 2021. En af de aktive bag havnebadet er Henning Nørbæk, tidligere Kulturchef i Horsens Kommune og fritids-øbo på Endelave.


Vi glæder os afsindigt til, at det nye badeanlæg står
færdigt i 2021, siger Henning Nørbæk, en af de
aktive bag et kommende badeanlæg på Endelave. 

- Indtil nu har vi jo altid bare sprunget i fra betonklodsen ude for enden af havnemolen – og direkte ned i det beskidte havnevand. Det er nemlig det eneste sted, hvor det er dybt nok til at springe på hovedet. Med det nye badeanlæg bliver der mulighed for at springe på hovedet i dybt og rent havvand. Der kommer også en kombineret kajak-polobane/svømmeanlæg, og mulighed for undervandsjagt m.m., forklarer Henning.


Projekt til 2 mio. kr. 

Efter en længere ansøgningsproces lykkedes det at få skaffet de knap 2 mio. kr., som projektet koster, og Henning regner med, at den første del af anlægsarbejdet kan starte op i løbet af efteråret. Største bidragyder er Nordea Fonden med 900.000 kr., mens LAG Småøerne har støttet projektet med 400.000 kr.


- Vi glæder os afsindigt til, det står færdigt i 2021. Og Horsens borgmester har lovet at indvie det ved at lave en ”bombe” fra det nye badeanlæg, fortæller Henning med et slet skjult grin.


Aktiv Ø-ferie

Det kommende badeanlæg kommer til at spille aktivt sammen med projektet ”Endelave aktiv ø ferie”.  AKTIV Ø, som projektet kaldes i daglig tale, kører nu på 10. år. Her foregår hver sommer og i ferierne en række gratis aktiviteter, blandt andet i Lagunen, et strandareal der ligger umiddelbart i forlængelse af, hvor det nye badeanlæg kommer til at ligge og kun få hundrede meter fra havnen.


-  Vi er over 40 frivillige i AKTIV Ø - både fritids-øboere og fastboende. Folk bidrager med, hvad de kan og synes er sjovt at lave, forklarer Kim Vind, der har boet fast på Endelave i 17 år, og som er formand for Endelave IF og ankermand i AKTIV Ø.


I 2010, da det hele begyndte, modtog Endelave IF 300.000 kr. i støtte (bl.a. 150.000 kr. fra småøernes LAG). Pengene blev brugt dels på markedsføring, dels på surfbrætter, sejljoller og andet grej til de mange aktiviteter på vandet.


Vi er over 40 frivillige i AKTIV Ø - både fritidsøboere og
fastboende, fortæller Kim Vind, formand for Endelave IF. 

- Uden de penge var vi ikke nået så langt, som vi er i dag. I år har vi hele 18 forskellige gratis aktiviteter - lige fra sejlads og surfing til crossfit, yoga, vandreture og meget andet. Det, at vi er så mange lokale frivillige, har også betydet, at vi har fået et bedre lokalt fællesskab, siger Kim Vind og tilføjer:  


- Folk, der ikke plejer at være med til noget, har opdaget, at de faktisk godt kan bidrage med et eller andet. En ville f.eks. gerne slå smut med børnene ved stranden, og det, synes ungerne jo, var sjovt. Så det behøver ikke være nogen stor eller avanceret aktivitet. Og så tror jeg, alle kan mærke, at det er med til at udvikle øen og bidrage til øget vækst – både økonomisk og på det menneskelige plan.


ApS reddede Endelave Kro

En anden vigtig bestanddel af Endelaves ø-samfund er Endelave Kro, som ligger midt i Endelave by. Efter en krise med efterfølgende lukning i 2008, blev kroen atter åbnet og fik nyt liv i sommeren 2009 takket være dannelsen af Endelave ApS med 130 anpartshavere. Kroen har 10 dobbeltværelser, krostue og restaurant med plads til 150 personer og drives i dag af et værtspar, der overtog forpagtningen for to et halvt år siden.


- Da Endelave ApS overtog kroen i 2009 trængte den til en kærlig hånd, så vi startede med at få de basale ting renoveret. Men der skulle mere til, så vi søgte flere midler og fik bl.a. bevilget støtte i 2011 fra småøernes LAG til restaurering af krostuen og igen i 2018 til energioptimering, så vi kunne få installeret nogle varmepumper, forklarer Anders Møller-Agersnap, som er administrator for Endelave ApS.


Mødested og spisested

Anders er ikke i tvivl om, at renoveringen og moderniseringen af kroen samt det nye værtspars engagement har været medvirkende årsag til, at kroen har oplevet stor succes med stort set fuld belægning fra juni til august.


- Kombinationen af en hyggelig og indbydende kro og et godt værtspar, det er meget værdifuldt for et lille ø-samfund som vores. Værtsparret har formået at skabe en imødekommende og god atmosfære på kroen, som henvender sig til både turister og lokale. Kroen er samtidig det vigtigste spisested på øen, så hvis kroen var lukket endegyldigt ned dengang, havde det været en katastrofe for Endelave, slutter Anders. 


Det er blevet sidst på eftermiddagen og færgen fra fastlandet er netop ankommet. Igen er den fyldt med nye gæster, der skal nyde godt af Endelaves mange tilbud om oplevelser og aktiviteter, hvoraf mange endda er gratis takket være øens store gruppe af frivillige ildsjæle.

 

Tekst og foto: Morten Telling, Moxtell Productions


LINKS 


https://havneguide.dk/da/havn/endelave-havn 


www.endelaveif.dk


www.endelaveaps.dk


www.endelave-laegeurtehave.dkEndelave er Årets Ø 2020-2021

Endelave har i modgang forstået at rejse sig på en bølge af øboere og fritidsbeboeres kærlighed til øen. Sådan siger Jens Otto Størup, der er formand for partnerskabet bag Årets Ø. Han fortsætter:

- Med Aktiv Ø skaber de et fællesskab, hvor alle kan være med og tilbyde det, man kan og vil. 


Under overskriften ”Aktiv Ø” har Endelaves idrætsforening formået at samle øens faste såvel som fritidsbeboere om at tilbyde et mangfoldigt udbud af sportsaktiviteter hele året, hedder det i en pressemeddelelse om Årets Ø 2020-2021.


Endelave modtager – ud over titlen som Årets Ø– også 50.000 kroner til gavn for den videre udvikling på øen. Prisen vil blive overrakt ved en kåringsfest på øen den 3. oktober 2020.


Prisen for Årets Ø uddeles af Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer. Med prisen ønsker partnerskabet at fejre lokalsamfundene, støtte udviklingen og øge kendskabet til øerne i Danmark, så beboere, gæster og andre interessenter får lyst til at gøre en ekstra indsats for øerne.


Læs mere om Årets Ø: https://forenetkredit.dk/endelave-er-aarets-oe-2020-2021/ 


Endelaves Lægeurtehave

Få hundrede meter fra havnen finder man Endelave Lægeurtehave. Her skaber temahaver og urtebede rammen om en besøgshave og et aktivt ø-miljø med:

• Café

• Butik

• Produktionshus med værksteder og møderum

• Tørrerum (til urter)

• Brygudstyr, honningslynge, anlæg til presning af æbler m.m.


I 2005 fik lægeurtehaven LAG-tilskud til projektet Urteprodukter fra Endelave og i 2009 til Nye grønne oplevelser i Endelave lægeurtehave: Showroom, temahaver og naturguide.


Læs mere om projekterne og haven: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/09/laegeurtehave.html 


Tove Yde (t.v.) er medarbejder i Endelave Lægeurtehave, og Dorte
Knudsen er 
formand for foreningen Lægeurtehaven.