mandag den 14. september 2020

Endelaves urtehave myldrer af øliv

FRA Ø TIL Ø ▪ Havnehus, badeanlæg, kro, lægeurtehave, produktionshus, sejljoller og sportsgrej - Småøernes LAG har været med mange steder på Endelave, altid samme med øens stærke korps af ulønnede aktivister og foreningsfolk.  Vores journalist har besøgt Endelave Lægeurtehave, som er en af øens hovedattraktioner. 

I Endelave Lægeurtehave finder man udover urter og temahaver en café, en butik og et produktionshus – og masser af aktiviteter hele året.

 

Tove Yde (t.v.) er medarbejder i Endelave Lægeurtehave, og Dorte Knudsen er
formand for foreningen Lægeurtehaven. 

Endelave Lægeurtehave besøges hvert år af 2-3000 gæster og er et fast programpunkt for mange turister på øen. 


Haven rummer cirka 250 forskellige planter og dyrkes økologisk. Den er opdelt i en temahave med planter fra Endelave og en have med historiske lægeurter. 


Urtehaven drives og passes af frivillige fra foreningen Lægeurtehaven og en deltidsansat medarbejder, Tove Yde. Havens café forpagtes ud, og lokale producenter driver en lille butik i samme bygning som cafeen. 


Fra solhattedyrkning til besøgshave

- Ideen til lægeurtehaven opstod oprindeligt tilbage i midten af 90´erne, hvor en lille gruppe, lokale landmænd overvejede at starte en professionel produktion af planten Rød Solhat til medicinfremstilling. Det blev dog aldrig til noget, men en gruppe frivillige overtog ideen med lægeurterne og anlagde i stedet en besøgshave på en grunden, som ejes af Horsens Kommune. I første omgang for at skabe en ny turistattraktion på øen, forklarer Tove Yde, som både er uddannet grafiker og biologilærer og desuden har en fortid som sekretariatsleder for Natur & Ungdom.


Fra ø til ø - med LAG Småøerne 

Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den tiende artikel i serien. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Agersø Værft, Lyø Købmandsforening, Limfjordens Sejlmageri på Fur, Pasta Principato på Fejø og Avernakø Havn. De første mange år blev haven drevet af frivillige og langtidsledige, men i 2005 blev der bevilget LAG-midler (fra den daværende LEADER+ -ordning) og andre tilskud til et projekt, der skulle udvikle lægeurtehaven. Tove Yde blev ansat som projektleder.


Nyt hus for LAG-midler

Imidlertid manglede der bedre faciliteter end de eksisterende bygninger kunne tilbyde. Cafeen, som i dag er forpagtet ud, samt en mindre butik, som sælger lokalt producerede produkter og drives af de lokale producenter i fællesskab, optog både dengang og i dag den oprindelige bygning ved siden af haven. Så foreningen søgte derfor i 2009 om LAG-midler til opførelse af en ekstra bygning til bl.a. tørring og forarbejdning af lægeurter fra haven.


- Og dem fik vi, og produktionshuset med eget tørreri stod klart i 2010, fortæller Dorte Knudsen, som er formand for foreningen Lægeurtehaven, og fortsætter:

- Huset gjorde det muligt for os, at få tingene til at fungere i flere år. Vi kunne blandt andet starte en produktion af produkter, fremstillet af urterne fra haven, som kunne give nogle lønkroner til Tove. Så havde vi ikke fået huset, så havde vi været nødt til at lukke haven dengang, forklarer Dorte Knudsen.


I dag benyttes produktionshuset, også kaldet LAG-huset, som mødested og til forskellige aktiviteter, som tørring af urter, ølbrygning, slyngning af honning, afholdelse af møder og mindre arrangementer, servering fra cafeen m.m.


Lægeurtehave med butik og café

• Lægeurtehaven blev etableret i 1995

• Haven modtager årligt driftstilskud fra Horsens Kommune på 90.000 kr.

• Haven drives Økologisk

• En sommercafé forpagtes ud

• En butik med lokale produkter drives af frivillige

• Foreningen Lægeurtehaven har ca. 180 medlemmer

Økologi, atmosfære og æblekage

Endelave Lægeurtehave drives økologisk. Og det er et helt bevidst valg.

- Vi omlagde til økologi, så vi kunne sætte ø-mærket på alle de produkter, vi producerede til butikken. Det ville næsten være mærkeligt, hvis ikke det var økologisk. Så på den måde har økologien været med til at løfte produkternes og dermed også havens værdi for kunder og besøgende. En anden ting, som har været vigtigt for os, har været at skabe en god atmosfære på stedet, så man har følt, at her var hyggeligt og rart at være, og man blev lidt klogere på lægeurternes historie og anvendelse og Endelaves planteliv, fortæller Tove Yde.


Anne og Frederik forpagter lægeurtehavens café i 2020. 


Udover turister kommer mange lokale også i haven og benytter cafeen og produktionshuset til mindre arrangementer og møder - f.eks. fejringen af Grundlovsdag. 


I efterårsferien afholdes desuden den årlige Æblekagedag, hvor lokale og fritids-øboere mødes og spiser hjemmelavede æblekager sammen i haven.


- Det er fint, vi har noget for turister, men det er også meget vigtigt, at vi har opbakning og kan tilbyde noget til de lokale fastboende og fritids-øboere her på Endelave, tilføjer Dorte Knudsen.


En Lægeurtehave uden Tove

På trods af havens succes som attraktion og på trods af den lokale opbakning til haven, ved både Dorte Knudsen og Tove Yde godt, at det ikke kan blive ved i al evighed.


- Når Tove stopper, så har vi helt sikkert et problem. For det er meget hende, der har stået for både udviklingen og pasningen af haven i det daglige. Det er ikke let at finde en afløser her på øen, hvor gennemsnitsalderen er langt over 50 år. Og skal vi søge udenfor øen, så er det vanskeligt, når vi ikke kan tilbyde flere løntimer. Det problem er der nok mange små øer der står med. Men vi skal nok finde en løsning, for Endelave Lægeurtehave har vist, at den har sin berettigelse her på øen, slutter Dorte Knudsen. 

 

Tekst og foto: Morten Telling, Moxtell Productions


LINKS