fredag den 25. september 2020

Helhedsplan og ø-konsulent skal styrke Avernakø, Bjørnø og Lyø

Ø-plan ▪ I mere end to år har beboere på Avernakø, Bjørnø og Lyø i fællesskab arbejdet med at udforme mål, visioner, udviklingsforslag og projektforslag.

Nu bærer arbejdet frugt: Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, og i budgetaftalen for 2020 har kommunen afsat i alt 900.000 kr. i budgetårene 2020-2023 til ”realisering af helhedsplanen”. 

Samtidig har kommunen fundet penge til en ø-konsulent, der skal støtte realiseringen af helhedsplanens målsætninger og projekter.  

Ø-konsulentens løn kommer dels fra kommunens egne budgetter og dels med projektmidler fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje og LAG Småøerne. Med de midler er det muligt at ansætte en ø-konsulent i en to-treårig periode. Faaborg-Midtfyn Kommune forventer, at ø-konsulentfunktionen er etableret i efteråret 2020.

- Der forlægger nu en ambitiøs helhelhedsplan, der velfunderet peger langt ud i fremtiden, hedder det i en aktuel opdatering på kommunens hjemmeside. Helhedsplanens målsætninger og visioner er politisk godkendt i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse. Planen har fået titlen: Små øer - store muligheder

Handlingsplan med 26 forslag
Som bilag til den politiske ø-plan og vision findes en detaljeret handlingsplan og et katalog med 26 forslag til konkrete handlinger. Forslagene er ”politisk taget til efterretning” i kommunalbestyrelsen, og nu skal lokale foreninger, projektgrupper og andre organer på de tre øer arbejde videre med forslagene og omsætte dem til projekter og aktiviteter. 

Også de tre beboerforeningers bestyrelser spiller en central rolle som igangsættere og tovholdere for de konkrete projekter, der nu skal sættes i søen. 

Ø-udvalg skal koordinere
For at sikre koordinering og samarbejde på tværs af øerne skal kommunens politiske Ø-udvalg have en overordnet rolle i forhold til implementering af projekterne fra handlingsplanen. Ø-udvalget skal bl.a., når der er behov for det, løbende anbefale økonomisk støtte til projekterne til endelig politisk beslutning i kommunen. Derudover vil udvalget følge arbejdet med at udvikle, igangsætte og gennemføre de konkrete ø-projekter.

Helhedsplanens overordnede ambition er at ”sætte retning for at skabe stærkere og mere levende helårssamfund med flere indbyggere i forskellige aldersgrupper, med nye erhvervs- og jobmuligheder og med bedre rammer for ø-livet”. 

I Handlingsplanen finder man de 26 projektforslag, der i 2018-2019 som optakt til helhedsplanen er udviklet af beboere fra Avernakø, Bjørnø og Lyø, organiseret i en række arbejdsgrupper. Blandt de 26 forslag finder man: 

1. Flere, bedre og varierede byggegrunde

2. Opførelse af lejeboliger

3. Smart Overfart (bedre rammer for mobilitet og pendling for børn og voksne)

4. Grøn transport og turisme

5. Bedre kulturrammer på Avernakø

6. Produktionshus på Lyø

7. Oprettelse af erhvervsforening (fælles for Avernakø, Bjørnø og Lyø)

8. Oprettelse af fælles ø-fond

9. Multifunktionel jordfordeling

For hver enkelt projektforslag har beskrevet med formål, indhold, effekt, tidshorisont og økonomisk behov/ramme. Se eksempel på projektforslag ("Færgekontaktudvalg") længere nede på siden.  

Tidshorisonten for, at de enkelte projekter er gennemført, varierer fra et til fem år. 

LAG småøerne har givet et LAG-tilskud på 260.000 kr. til projekt Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø, med separate indsatsplaner for hver af øerne.  Vi har også givet tilsagn om støtte til at ansætte en ø-konsulent i projekt Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter. Her er tilskuddet 400.000 kr. Desuden har Erhvervstyrelsens Landdistriktpulje givet 350.000 kr. i tilskud til oprettelse af en ø-konsulent-stilling. 


Kort om projekt Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter

Formålet med projektet er at få oprettet en stilling som ø-konsulent. Øboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø har siden januar 2018 arbejdet på at lave en strategisk helhedsplan for deres øsamfund i et samarbejde mellem beboerforeningerne og kommunen. 
Herunder er der lavet separate handleplaner for hver ø, som skal føres ud i livet. Ansættelsen af en ø-konsulent skal være løftestang for den videre forankring af og arbejde med helhedsplanen.
Ø-konsulenten skal realisere projekterne sammen med øboerne og eksterne samarbejdspartnere, så man fremadrettet laver en bredere forankring af de indsatser og tiltag, som helhedsplanen indeholder. 
Kilde: Erhvervstyrelsen og Faaborg Midtfyn Kommune Find helhedsplan og handlingsplan på Faaborg Midtfyns Kommunes hjemmeside Eksempel på projektforslag i Handlingsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø