fredag den 30. oktober 2020

Ø-HAVNEN: Et tilbud om lokale havnemøder

                                                                                                                                 Foto: Avernakø Havn; fotograf: Lene Terkelsen
I projekt Ø-HAVNEN gennemfører LAG Småøerne en lokal indsats sammen med havnebestyrelser og havnegrupper på fire øer. Her går vi i dybden med udviklingsmulighederne på den enkelte havn. Hvis man vil være med, skal vi have en ansøgning senest den 20. november 2020.

Med vores projekt Ø-HAVNEN har vi mulighed for at afholde fire lokale havnemøder. Vi kommer på besøg hos jer sammen med rådgivere fra arkitektfirmaet LABLAND. 

Vi ser på havnen, lytter til jeres ideer og kommer med forslag til forbedringer og udviklingsmuligheder. Efter vores besøg får I et havne-dokument, hvor arkitekterne fra LABLAND beskriver nogle muligheder for udvikling af netop jeres havn.

Havnemøde i Odense

Vi inviterer desuden til et møde i Odense, hvor alle fire havne får endnu mere inspiration og viden til udvikling af deres havne. På den måde bliver I klædt på til at arbejde videre med ideerne og planerne. Næste skridt er måske en regulær udviklingsplan for jeres havn? Eller måske er I parate til at realisere en eller flere af de ideer, vi har arbejdet med? Eller måske er tiden inde til at finde de rette samarbejdspartnere. 

Jeres havn kommer også til at indgå i vores HAVNE-RAPPORT, hvor LABLAND samler ideer og viden om småøernes havne og foreslår nye strategier m.m.  

For at være med og for at få besøg af vores havneteam skal I være en gruppe, som I forvejen arbejder med udvikling af jeres havn. 

Kommunen skal være med
I kan være en bestyrelse eller arbejdsgruppe fra det selskab, der ejer havnen. Eller I kan være en bestyrelse fra den havne- eller bådeforening, som har en driftsaftale med kommunen.  I kan også være en gruppe øboere, som bruger havnen eller driver virksomhed der, og som har sat sig for at gøre noget for at forbedre og udvikle den. Det vigtigste er, at I er en flok, som gerne vil skabe udvikling på jeres havn, og som har en formel tilknytning til havnen. 

I skal desuden have et godt samarbejde med jeres kommune, og en eller flere medarbejdere fra kommunen skal deltage i det lokale havnemøde (det skal være en havnechef eller en medarbejder fra kommunens planafdeling). Vi forestiller os også, at en eller flere repræsentanter for jeres beboer- eller borgerforening deltager i det lokale havnemøde hos jer. 

Ansøgning senest den 20. november
Vi skal have en kort ansøgning fra jer senest den 20. november 2020. I skal skrive, hvem I er, og hvor I lige nu ser udviklingsbehovene på jeres havn. Og I skal dokumentere, at I har et samarbejde med kommunen. 

Det er planen, at vi besøger jeres havn og holder havnemøde med jer i februar-marts 2021. Mødet i Odense holder vi i april eller maj 2021. 

Når vi efter den 20. november har ansøgningerne, udvælger vi fire havne ud fra disse fire kriterier: 

  1. De behov, I har beskrevet. 
  2. Udviklingspotentialerne. 
  3. Mulighederne for synergi og samarbejde i indsatsen. 
  4. Variationen og bredden mht. ejerskab, havnestørrelse, havnetype osv.

Vi forbeholder os desuden ret til at foretage udvælgelsen med hensyntagen til logistik, rejseudgifter, konsulentomkostninger m.m.

Kontakt
Hvis I vil vide mere om vores tilbud og den lokale indsats i projekt Ø-HAVNEN, skal I kontakte vores koordinator Morten Priesholm. Morten er en del af vores havneteam. I skal også sende jeres ansøgning til ham (senest den 20. november).

Morten har tlf. 22 32 84 93 og mailadressen mp@lag-smaaoerne.dk.Projekt Ø-HAVNEN
I projekt Ø-HAVNEN afholder vi også større havnemøder, hvor alle havnefolk fra småøerne bliver inviteret. Det første møde var den 2. november 2020 i Odense. 

Desuden skaber vi netværk og deler viden via Småøernes HAVNENYT og med en havnegruppe på Facebook (www.facebook.com/groups/1084594478601922). 

På vores hjemmeside, www.lag-småøerne.dk, kan man følge projektet via dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/%C3%98-HAVNEN