onsdag den 24. marts 2021

Havnemøde den 10. maj: Helhedsplaner, fundraising og events


Ø-HAVNEN ▪ LAG Småøerne inviterer til havnemøde den 10. maj 2021 – i Odense. Mødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN og er for alle, der arbejder med aktiviteter, forretning og drift på en af vores ø-havne. 

I november 2020 holdt vi vores første store havnemøde i Odense med 40 deltagere. Denne gang følger vi op med oplæg om fundraising, sejlsport & events, havnehelhedsplaner og havneguide.dk.  

På mødet kan man bl.a. møde Malene Stub Selmer fra PrimusMotor, Morten Brandt fra Lyø Escape og eventbureauet Shorthand samt Majken Hviid fra LABLAND. 

Morten Brandt
Morten Brandt er eventmager og driver virksomheden Shorthand samtidig med, at han er ansvarlig for begivenheder som Round Denmark Race og Vegvisir Race. Yderligere søsatte han i 2012 eventet Silverrudder Challenge, der er verdens største event for solo-sejlads. 

Han er desuden en af initiativtagerne bag sejl- og vandsportsportsbegivenheden Lyø Escape, som havde premiere i august 2020. Næste ’escape’ finder sted den 20.-22. august i år. 

Majken Hviid besøgte sammen med Søren Kristensen fra arkitektfirmaet LABLAND i februar en håndfuld ø-havne. De arbejder nu med forslag til forbedringer og nye tiltag på havnene. 

Majken Hviid
Majken Hviid og Søren Kristensen deltog også i vores havnemøde i november 2020. På havnemødet i maj vil Majken Hviid bl.a. dykke ned i aktuelle tendenser, som kan støtte udviklingen på ø-havnene. 

Malene Stub Selmer har siden 2007 drevet PrimusMotor med fokus på fundraising og projektudvikling. På en workshop på vores havnemøde vil hun tage udgangspunkt i tre-fire konkrete havneprojekter fra småøerne. 

Programmet

  • Malene Stub Selmer fra PrimusMotor: Fundraising - et håndværk der kan læres. Trends og tendenser hos fondene. www.primus-motor.com
  • Morten Brandt fra Shorthand: Lyø Escape – en sejlsportsevent på Lyø.  www.lyoescape.com 
  • Majken Hviid fra LABLAND: Ø-HAVNEN: Tendenser og muligheder. www.labland.dk 
  • Jesper Højenvang og Trine Larsen fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID): Fælles markedsføring på Havneguide.dk. www.havneguide.dk 


Malene Stub Selmer
Workshops
Midt på dagen deler vi os i grupper til tre små workshops:

  1. Den store havnehelhedsplan: Indhold, økonomi, organisation - og realisering v. LABLAND
  2. Fundraising: Få styr på kernen i dit projekt v. PrimusMotor 
  3. Ø-HAVNEN: Events og sejlsport: Organisation, økonomi, markedsføring, praktik & planlægning v. Morten Brandt


Tilmelding
Man tilmelder sig arrangementet med en mail til LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm: mp@lag-smaaoerne.dk eller på telefon 22 32 84 93.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 28. april 2021. Vi har et begrænset antal pladser i vores mødesal på Mødecenter Odense. Havnemødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. Det er gratis at deltage i mødet.

Snarlig tilmelding er tilrådeligt. 


Program og sted
Vi holder vores seminar på Mødecenter Odense (www.moedecenter.dk)

Seminaret begynder med ankomst og morgenkaffe kl. 9.30. Vi siger velkommen og begynder på programmet kl. 10.00 - og vi slutter kl. 16.00.


Havnenetværk
Havnemødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. Her vil vi give plads til erfaringsudveksling og styrke et netværk mellem småøernes havnefolk. 

Vi vil gerne have at både havnefogeder, havnebestyrelser, arbejdsgrupper, bådelaug, idrætsforeninger, beboerforeninger, iværksættere, erhvervsdrivende og kommunale havnechefer deltager. Vi ser småøernes havne som mødesteder, hvor mange mennesker er med til skabe aktivitet og med til at skabe de rigtige rammer. 

Vi har i Ø-HAVNEN fokus på havnen som et sted, hvor erhvervslivet kan blomstre og mennesker mødes. Vores mål er skabe bedre oplevelser og bedre forretninger på småøernes havne.

I projekt Ø-HAVNEN skaber vi et nyt havnenetværk. I havnenetværket kan du møde andre øboere med havneinteresse og udveksle erfaringer, få gode ideer, høre om nye løsninger osv. Vi holder havnemøder, deler viden i nyhedsmails og på Facebook, bruger havneeksperter og turismerådgivere.Projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne er støttet med midler fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje samt med EU-milder fra det danske LAG-program.