mandag den 12. april 2021

Første spadestik taget til nyt havnehus på Sejerø

sejerØhuset ▪ Fredag den 9. april 2021 havde en gruppe sejerøboere og lokale landliggere trodset vestenvinden og samlet sig på Sejerøs havn. 

Anledningen var, at det første spadestik til sejerØhuset blev taget, og at byggeriet af det kommende havne- og øhus dermed officielt blev sat i gang.


Henry Larsen og Jens Thomassen tager i fællesskab det første spadestik  til sejerØhuset 

Spadestikket var en form for forløsning efter en lang rejse fra de første spæde tiltag i 2015. Rejsen er gået via en grundig forberedelse med bl.a. en konsulentrapport, som i 2018 skabte grundlaget for byggeprojektet og for sejerØhuset på Sejerøs havn.

Det første spadestik blev taget af formand for Sejerø Beboerforening Henry Larsen og projektleder Jens Thomassen, som i fællesskab repræsenterede de foreninger og øboere, der har lagt mange, ulønnede arbejdstimer i projektet.

I en pressemeddelelse fra sejerØhuset ApS hedder det: 

På en ø er livet ofte præget af meget vind, og vores projekt har oplevet hård modvind, som har betydet en del forsinkelser.

Forsinkelser og fordyrelser
Det tog et år at få dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og herefter har projektet været præget af coronakrisen, som bl.a. har betydet, at det tog syv måneder at få en byggetilladelse. Det har selvfølgelig medført en fordyrelse af byggeriet med ikke mindst prisstigninger på byggematerialer.

Tegning af det kommende havnehus på Sejerø Havn.

Men Jens Thomassen kunne fortælle, at finansieringen af byggeriet er på plads gennem støtte fra Realdania og Bent O. Jørgensen Fond. 

Sparekassen Sjælland-Fyn har med en kassekredit sikret likviditeten i byggeriet. Endvidere har projektet får tilsagn fra Landdistrikspuljen og LAG Småøerne om støtte til industrikøkken, udstyr og inventar.

SejerØhuset er tegnet og udviklet af arkitekt Søren Nielsen MAA fra Tegnestuen Vandkunsten.

Café og udlejningsværelser
Funktionsmæssigt indeholder huset en café og restaurationsområde, et professionelt industrikøkken og to familieværelser til udlejning. Herudover bliver der et terrasseområde ud mod havnen samt mod vest ud mod stranden. Huset er placeret i forlængelse af estakatet på den nye vestmole, og forskydningerne i bygningen gør, at den skråner op mod strandbakken bag bygningen.

SejerØhuset bliver beklædt med lærketræ. Det vil derfor komme til at få samme farve som det nuværende estakat, der løber langs hele vestmolen. Taget bliver beklædt med tagpap.

En del af klimasikringen
SejerØhuseet fremtoning passer ind i det nuværende miljø på Sejerø Havn. Fundamentet og terrassen bliver hævet i forhold til vejniveauet og sammen med betonterrassen på vestsiden vil huset komme til at indgå i klimasikringen af Sejerø Havn.

Som hovedentreprenør er der indgået entrepriseaftale med Illemann Tømrer- & Snedkerfirma ApS ved Lasse Valentin Arildsen. Illemann har indgået aftale om underentrepriser med Aut. Kloakmester & Entreprenør ApS v/ Peder Skotte, Vejleby Smedie & Vvs v/ Rasmus Guldmann og Electricom A/S v/ Per Junge.

Ifølge den aftalte tidsplan forventer vi at huset står færdigt med udgangen af november 2021. Vi glæder os til at følge byggeriet hen over sommeren.

sejerØhuset skal ligge i den vestlige del af Sejerø Havn, forrest i billedet (fotograf: Morten Telling)

Forpagter søges
Nu, hvor byggeriet er sat i gang, er vores næste vigtige opgave at finde den forpagter eller forpagterægtepar, der vil drive og udvikle sejerØhuset i den ånd det er skabt til gavn for alle øboere, landliggere, sommergæster, turister og ikke mindst sejlere.

Anpartsselskabet sejerØhuset ApS bliver ejer af sejerØhuset og skal sikre driften af huset til gavn for alle med relation til Sejerø. Anpartskapitalen er fordelt på 136 anpartshavere blandt øboere, landliggere, sommergæster, sejlere og venner af Sejerø. 

Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Kurt Jørgensen fra Kalundborg, som er landligger på Sejerø, er formand for bestyrelsen og Jens Thomassen fra Sejerø er direktør og daglig leder af selskabet og projektet, hedder det til slut i pressemeddelelsen fra sejerØhuset ApS. 


Fra LAG Småøerne er vi på vej med et FLAG-tilskud på 362.000 kr. til indretning af restaurant og produktionskøkken i sejerØhuset (i projektet sejerØhuset fase 5: Restaurant og produktionskøkken).

I efteråret 2020 besøgte vi Sejerø havn og skrev og filmede om udviklingen dér. Se vores video og læs artiklen Sejerø Havn: Fra fiskeri til turisme http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/11/sejerohavn.html