onsdag den 3. marts 2021

AFLYST !!! Temamøde: Et friskt blik på øerne


AFLYST -  AFLYST -  AFLYST 

Temamøde ▪ Hvordan tegner fremtiden for småøerne? Hvilke muligheder ser man for udvikling og øliv, når man kommer udefra og oplever øerne med friske øjne? Og hvordan oplever man ølivet, når man med færgen ankommer til øen for første gang?

De spørgsmål og mange flere stiller vi, når vi holder LAG-temamøde i Odense den 10. april 2021. Samme dag holder vi vores generalforsamling.

Årets temamøde har vi givet overskriften "Et friskt blik på øerne". Vi har inviteret Søren Kristensen fra LABLAND-arkitekterne og Marie Raunkjær fra Ro Naturcamp på Fejø.

Søren Kristensen fra LABLAND
Søren Kristensen er arkitekt og en af hovedkræfterne i vores projekt Ø-HAVNEN. Sammen med antropolog Majken Hviid fra LABLAND skal han i projektet være med til at udvikle nye tiltag, som kan forbedre ø-havnene og skabe nye muligheder på tværs af farvandene. 

I den forbindelse har han sammen med Majken Hviid i de første måneder af 2021 besøgt seks af vores småøer: Fejø, Hjarnø, Lyø, Omø, Tunø og Aarø.

Her har de mødt øerne og hørt om, hvad det vil sige at bo på en ø, og de har oplevet, hvordan det er at ankomme til øen for første gang. De har sat sig ind i muligheder og potentialer – og begrænsninger, ikke kun på havnene, men også for turisme, erhverv, bosætning osv. 

På vores temamøde kigger Søren Kristensen på øerne med friske øjne og giver ny inspiration til øarbejdet – og samarbejdet.

Naturcamp på Fejø 
Til temamødet har vi også inviteret Marie Raunkjær, som sammen med Nicolai Gren Hagelskjær i 2020 overtog en lidt nedslidt campingplads på Fejø og forvandlede den til Ro Naturcamp.  

Nicolai Gren Hagelskjær og Marie Raunkjær
Deres vision er at skabe ”et bæredygtigt åndehul midt i den danske natur, hvor nærvær og afslapning er i fokus”. De ønsker at give deres gæster ”en unik mulighed for at nyde både havet, det grønne og økulturen på et og samme sted”. 

Marie Raunkjær vil på temamødet fortælle om sine oplevelser som nytilflytter og iværksætter på Fejø. Men hun vil også berette om tankerne bag Ro Naturcamp og om erfaringerne med den type ”naturnær” ø-turisme. 

På den måde vil hun fra tilflytterens og iværksætterens synsvinkel give os inspiration og saltvand til øarbejdet.  


Program
Temamødet begynder kl. 10.00 (men vi byder på kaffe, te og brød allerede fra kl. 9.30). Kl. 12.00 spiser vi frokost, og derefter begynder vores generalforsamling.


Tilmelding
For medlemmer af foreningen er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding. Vi skal have din tilmelding senest onsdag den 24. marts. Send en mail til ap@danske-smaaoer.dk eller ring til Aase på tlf. 62 51 39 93.


Sted

Mødecenter Odense, Odense www.moedecenter.dk

Parkering: www.moedecenter.dk/spoergsmaal/#parkeringsplads


Kontakt: Mere info om arrangementet får du hos vores koordinator Morten Priesholm, på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaorne.dk