mandag den 7. februar 2022

Nyt katalog med inspiration til aktiviteter på øhavnene


Ø-HAVNEN ▪ Fiskeriet spiller en mindre og mindre rolle på småøerne. Det betyder, at de øhavne, der tidligere var aktive fiskerihavne, skifter karakter: Bygninger, som før blev brugt af fiskerne, står tomme. Store arealer, hvor der før var livlig trafik til og fra fiskerbådene, ligger nu øde hen. 

Derfor har vi bedt arkitektfirmaet LABLAND finde en lille håndfuld gode eksempler til at illustrere nogle af de aktiviteter, som i fremtiden kan skabe liv, der hvor fiskerne før holdt til på havnen.

LABLAND har samlet eksempler fra bl.a. Glyngøre Havn (i Vestsalling) og på Tejn Havn (på Bornholm), og i kataloget Fiskerihavne i forvandling er eksemplerne beskrevet under fire overskrifter:
  1. Kunsthåndværk og iværksætteri (Nexø Havn, Bornholm)
  2. Oplevelser og læring  (Tejn Havn, Bornholm)
  3. Mødested og kulturhus (Glyngøre Havn, Salling)
  4. Foreningsliv og vandsport (Asaa Havn, Nordjylland).
Inspiration til nye aktiviteter på småøerne 
Eksemplerne illustrerer, hvordan afvikling af fiskeriet ikke behøver at betyde afvikling af havnen, men i stedet kan blive starten på en ny udvikling. Vores ønske er, at de eksempler, LABLAND fremhæver i kataloget, kan inspirere til aktiviteter og til en mangfoldighed af levedygtige virksomheder på småøernes fiskerihavne. 

Eksempler fra fire havne
I Nexø er havnen i gang med en større omdannelse. Kunst og kunsthåndværk spiller en central rolle i denne udvikling og trækker nye besøgende til lokalområdet. 

Tejn Havn er et inspirerende miks af erhvervsmæssige og rekreative aktiviteter, hvor fiskeriet stadig  spiller en rolle, samtidig med at tiltag som et mikrobryggeri, cafeer og formidlingsaktiviteter også er rykket ind. 

I Asaa i Nordjylland er det i stedet et engageret forenings- og friluftsliv, der er blomstret op, og som trækker aktive medlemmer ned på havnen hele året rundt. 

Glyngøre Havn er et stærkt eksempel på, hvordan en nænsom renovering af de eksisterende rammer kan løfte havnen og blive et nyt levende knudepunkt for hele lokalsamfundet.

Projekt Ø-HAVNEN
Vores fokus på fiskerihavnen er opstået i kølvandet på vores projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne. Som afslutning på Ø-HAVNEN blev erfaringer, viden og analyser i efteråret 2021 samlet i en stor havnerapport.Fra forordet til Fiskerihavne i forvandling:

"Fiskeriet spiller en mindre og mindre rolle på småøerne. Det betyder også, at de øhavne, der tidligere var aktive fiskerihavne, skifter karakter. De mister liv: Bygninger, som før blev brugt af fiskerne, står tomme. Der er færre fiskerbåde i havnebassinet. Store arealer, hvor der før var livlig trafik til og fra fiskerbådene og til fra kølehuset, isværket og fiskernes garnhuse ligger nu øde hen. Stejlepladsen og andre lager- og arbejdsområder er forladte.

Men først og fremmest savner vi fiskerne, deres erhverv og de fisk, de landede på havnene. Den særlige aktivitet, rytmen og stemningen, der er omkring fiskerierhvervet, er på de fleste øhavne næsten helt væk. Og dermed også den økonomiske omsætning og beskæftigelse, øfiskeriet har bidraget med. 

Hos LAG Småøerne støtter vi det tilbageværende fiskerierhverv, så godt vi kan. Men vi ved også, at fiskerierhvervet uvægerligt vil fylde mindre og mindre. Derfor vil vi gerne medvirke til, at det er stærke og meningsfyldte aktiviteter, der rykker ind, der hvor fiskerierhvervet rykker ud. 

På den baggrund har vi bedt arkitektfirmaet LABLAND finde en lille håndfuld gode eksempler til at illustrere nogle af de aktiviteter, som i fremtiden kan skabe liv, der hvor fiskerne før holdt til på havnen.

Vi har allerede gode eksempler fra småøernes fiskerihavne: Riccos kaffebar på Anholts havn holder til i et hjørne af Fiskernes Fællessalgs’ røde bygning og deler således adresse med fiskernes isværk m.m. På Sejerø er Café Sejerø rykket ind i en af fiskerihavnens gule bygninger og er nabo til kølehuset og Fiskernes Lagerhus. 

Omøs fiskebutik, der ligger på havnen lige ved siden af Fiskernes Hus og Omø Superfisk, har de seneste par år udviklet sig til en aktiv forretning og bliver drevet af entreprenante mennesker med store planer for stedets fremtid. 

Vores ønske er, at de eksempler, LABLAND fremhæver i dette lille katalog, kan inspirere til endnu flere aktiviteter og medvirke til en mangfoldighed af levedygtige virksomheder på småøernes fiskerihavne. 

Vores fokus på fiskerihavnen er opstået i kølvandet på vores store projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne, hvor erfaringer, viden og analyser i efteråret 2021 blev samlet i en stor havnerapport.  

Samtidig er det vores holdning, at i det omfang, det overhovedet er muligt, skal fiskerierhvervet på småøerne bevares og udvikles. Derfor har vi også bedt eksperterne fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO) kortlægge småøernes fiskeri og komme med deres bud på perspektiverne for fiskerierhvervet."