tirsdag den 13. september 2022

Bosætning: LAG-workshop om ny strategi

På fotoet er øboere samlet til seminar om bosætning. Den 8. oktober 20222 gælder det en workshop om fremtidens bosætningsarbejde og en ny LAG-strategi. 

Bosætning ▪ Hvordan skal bosætningsarbejdet gribes an i fremtiden? Og hvilken rolle kan småøernes LAG spille?

Hvilke metoder og redskaber skal vi brug? Er der brug for flere kampagner? Eller skal fokus være på bolig, job og gode rammebetingelser på småøerne? 

Det er nogle af spørgsmålene, når den nye forening LAG Småøerne den 8. oktober 2022 holder workshop om bosætning i Odense. Det foregår på Odense Congress Center, og målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.  

Jens Westerskov

På workshoppen bidrager ø-forsker og ph.d.-studerende Jens Westerskov Andersen med et oplæg om tilflytning til de danske småøer. Jens er født og opvokset på Lyø og er stadig aktiv i foreninger m.m. på øen.  I dag er han tilknyttet Lund Universitet. 

Erfaring fra bosætningsprojekt
Anja Bech Knudsen, som var bosætningskonsulent for småøerne i 2018-2020, deler erfaringer fra projekt Nye naboer - mere Ø-liv.

I projektet skabte Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne sammen et bosætningsnetværk med grupper fra syv øer og holdt workshops, tilbød rådgivning og formidlede ny viden.

Denne workshop om bosætning er det første af fire temamøder, som den nye LAG-forening afholder i løbet af efteråret. De tre næste arrangementer er onlinemøder med temaer som fx erhvervsudvikling og bæredygtig udvikling på småøerne.  

Anja Bech Knudsen
Det er gratis at deltage i arrangementet, og tilmelding skal ske til Sammenslutningen af Danske Småøer senest den 4. oktober 2022 til mailadressen sekretariatet@danske-smaaoer.dk.

Strategi 2023-2027
Formålet med møderne er at udvikle ideer og indhold til en ny LAG/FLAG-strategi for småøerne. Strategien skal virke fra 2023 til 2027, og den er afgørende for bestyrelsens arbejde og for mulighederne for at uddele mider til projekter på småøerne. 

Foreningen LAG Småøerne blev stiftet på en generalforsamling den 27. august 2022. Formand for foreningen er Flemming Kristensen fra Avernakø, og Lisbet Lei Kristensen fra Aarø er næstformand. Læs mere om foreningen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/09/nyforening.html 

Ny LAG med budget på 3,8mio. kr.
Den nye LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet (LAG). Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (FLAG) for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Småøernes nye LAG/FLAG-strategi skal afleveres til Bolig- og Planstyrelsen lige efter nytår, så arbejdet med målsætninger, indsatsområder, projektideer og handlingsplaner skal foregå de næse fire måneder (september-december 2022).


Program for workshop den 8. oktober 2022

Konsulent Jeanette Lund Houe leder dagen og faciliterer diskussioner og idéudvikling - https://jeanettelund.dk/

10.00 Ankomst og morgenmad.

Velkomst og præsentation v. formand for den nye LAG Småøerne Flemming Christensen 

10.30 Anja B. Knudsen. tidl. projektleder på ’Nye naboer – mere Ø-liv’. fortæller om pointer fra projektet med henblik på input til en ny LAG/FLAG-strategi. Spørgsmål og drøftelse.

11.45 Frokost

12.30 Styrker, svagheder, muligheder, trusler i forhold til bosætning på småøerne – vi arbejder med en SWOT-analyse.

13.00 Ø-forsker Jens Westerskov fortæller om sin seneste forskning, og hvordan den kan pege ind i en ny LAG/FLAG-strategi. Spørgsmål og drøftelse.

14.15 Workshop i grupper: Hvad er dine konkrete input til LAG/FLAG-strategien, når vi taler bosætning? Kaffe undervejs.

15.30 Fælles opsamling på workshops og 

16.00 Tak for i dag


Tilmelding m.m. 

Det er gratis at deltage i workshoppen. Målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.  

Tilmelding senest den 4. oktober til: sekretariatet@danske-smaaoer.dk 

Workshoppen finder sted på: 

Odense Congress Center

Ørbækvej 350

5220 Odense SØ 

https://occ.dk/