mandag den 12. september 2022

Ny LAG for småøerne er stiftet

Ny LAG-forening ▪ Den 27. august 2022 blev den nye forening LAG Småøerne stiftet ved en stiftende generalforsamling i Odense.

Foreningens formand er Flemming Christensen fra Avernakø. 

Bestyrelsen skal nu arbejde med foreningens strategi, og planen er at holde en række workshops i løbet af efteråret 2022. 

Foreningens formål er ifølge vedtægterne: 

• At indgå i administrationen af offentlige tilskudsordninger i landdistrikter (LAG, red.) og hav- og fiskeriordninger (FLAG, red.). 

• At fremme den lokale udvikling i danske landdistrikter og fiskeriområder, herunder gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører og organisationer.

• At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området, og at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

Medlemmer af foreningen er personer, som er fyldt 15 år og enten har fast bopæl på en af de 27 småøer, eller repræsenterer en virksomhed, som har adresse på en af småøerne. Man finder en oversigt over de 27 småøer på Sammenslutningen af Danske Småøers hjemmeside: https://danske-smaaoer.dk/de-27-oeer/ 

Bestyrelsen
På den stiftende generalforsamling var der valg til bestyrelsen, og efter konstitueringen er bestyrelsen:

 • Flemming Christensen, Avernakø (formand)
 • Lisbeth Kristensen Lei, Aarø (næstformand)
 • Anne-Marie Mortensen, Fur (kasserer)
 • Jan Bendix, Venø
 • Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt
 • Anne Ejersbo Kilander, Avernakø
 • Lilian Petersen, Orø
 • Martin Schmidt Konradsen, Region Syd (repræsentant for regionerne)
 • Anne Marie Slaikjær, Esbjerg Kommune (repræsentant for kommunerne).

Suppleanterne er Marie Malling Raunkjær, Fejø, og Lasse Højgaard, Fur. 

Ny LAG-strategi
En af de første opgaver foreningen er at udvikle en strategi for de kommende års LAG og FLAG-arbejde på småøerne.

Bestyrelsen har i den forbindelse planlagt en workshop om "bosætning". Den finder sted den 8. oktober 2022 i Odense. Målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne. 

Det er gratis at deltage i arrangementet, og tilmelding skal ske til Sammenslutningen af Danske Småøer senest den 4. oktober 2022.

Denne workshop om bosætning er det første af fire temamøder, som foreningen afholder i løbet af efteråret. De tre næste arrangementer er onlinemøder med temaer som fx erhvervsudvikling og bæredygtig udvikling på småøerne.  

Ny LAG med budget på 3,8 mio. kr.
Den nye LAG (lokale aktionsgruppe) for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet (LAG). Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (FLAG) for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Småøernes nye LAG/FLAG-strategi skal afleveres til Bolig- og Planstyrelsen lige efter nytår, så arbejdet med målsætninger, indsatsområder, projektideer og handlingsplaner skal foregå de næse fire måneder (september-december 2022).

Medlemskab
En person kan indmeldes som medlem af foreningen LAG Småøerne, hvis personen er fyldt 15 år, og enten

 • har fast bopæl på en af de 27 småøer eller 
 • repræsenterer en virksomhed, som har adresse på en af småøerne.  

Man kan melde sig ind i foreningen via dette link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWpIRIpuULfRw78Rbs-dhbR5xLmJvupL44fLY6PACX5NVgw/viewform