tirsdag den 7. marts 2023

LAG Småøerne holder generalforsamling 14. april


Foreningsnyt ▪ Bestyrelsen for den "gamle" LAG Småøerne (som blev stiftet i 2014) indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 14. april 2023 kl. 15.00 på Mødecenter Odense. 

Foreningen LAG Småøerne blev stiftet i 2014 med det formål at være småøernes lokale aktionsgruppe i perioden frem til 2020. Denne periode blev senere forlænget til 2022. I 2023 og 2024 skal foreningens aktiviteter afvikles, og en række projekter skal afsluttes.  

På generalforsamlingen den 14. april 2023 fremlægger bestyrelsen sin beretning om foreningens aktiviteter i 2022 og fremlægger budget for 2024. 

Samme dag holder vi et tema- og debatmøde om Perspektiver på småøernes fremtid - set fra Folketinget

Læs mere om tema- og debatmøde her: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2023/02/GFdebat2023.html)

Arrangementet begynder med frokost kl. 12.00. Debatmødet er fra kl. 13.00 til kl. 14.30. Derefter afholdes to generalforsamlinger: 

 • Denne generalforsamling for den gamle LAG Småøerne (stiftet i 2014)
 • En generalforsamling for den nystiftede LAG Småøerne (stiftet i august 2022)


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forperson.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsen stiller forslag om "afvikling af foreningen"
Dette afsnit er tilføjet 22-03-2023.

Jf. dagsordenen pkt. 7 stiller bestyrelsen et beslutningsforslag om foreningens afvikling: 

Da foreningen LAG Småøernes mulighed for at fordele projektmidler ophørte med udgangen af 2022, og foreningen samtidig ikke længere modtager nye driftstilskud, fremsættes forslag om afvikling af foreningen jf. § 19 stk. 1 i foreningens vedtægter. 

Da aktionsgruppen stadig har driftsmæssige forpligtelser i 2023 og senere, indeholder bestyrelsens forslag en plan for, hvordan aktionsgruppens aktiviteter og forpligtelser kan håndteres og afvikles. 

Beslutningsforslaget kan hentes her (som pdf-fil via Dropbox):  www.dropbox.com/s/ydoa2p6m4jkusub/ForslagafviklingLAGSmaaoerne.docx?dl=0


Regnskab og budget
Dette afsnit er tilføjet 23-03-2023.

LAG Småøernes regnskab for 2022 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2024. 

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2022 samt forslag til budget for 2024 kan hentes her:

Årsregnskab 2022 (pdf-fil via Dropbox)

Revisionsprotokollat 2022 (pdf-fil via Dropbox)

Budget 2024 (pdf-fil via Dropbox)


Tilmelding: Det er muligt at følge vores generalforsamling online, idet vi transmitterer mødet via Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil få tilsendt link til et Teamsmøde. 

Hvis du vil deltage i debatmødet, skal vi bede om tilmelding senest tirsdag 11. april 2023. Send en mail til Morten Priesholm, mp@lag-smaaoerne.dk – og angiv om du deltager i Odense, eller om du deltager online.

Generalforsamlingen og debatmødet holdes på Mødecenter Odense: www.moedecenter.dk 


Bestyrelsen: I bestyrelsen for LAG Småøerne (stiftet 2014) er: 

 • Jan Bendix,  Venø (formand)
 • Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt 
 • Carl Holmbjerg, Hjarnø
 • Kirsten Sydendal, Fejø 
 • Lisbeth Kristensen Lei, Aarø
 • Anne-Marie Mortensen, Fur
 • Inge-Lise Bisted, Femø
 • Martin Schmidt Konradsen, Region Syddanmark (rep. for regionerne)
 • Anne Marie Slaikjær, Esbjerg Kommune (rep. for kommunerne)

Suppleant er Arne Christensen, Fur.