mandag den 6. marts 2023

Indkaldelse til generalforsamling 14. april 2023

Foreningsnyt ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne (stiftet august 2022) indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 14. april 2023 kl. 14.30 på Mødecenter Odense. 

I august 2022 stiftede vi småøernes nye lokale aktionsgruppe (LAG). Nu holder vi vores første ordinære generalforsamling. 

Samme dag holder vi et tema- og debatmøde om Perspektiver på småøernes fremtid - set fra Folketinget. 

Læs mere om arrangementet her: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2023/02/GFdebat2023.html). 

Arrangementet begynder med frokost kl. 12. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forperson.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Det er muligt at følge vores generalforsamling online, idet vi transmitterer mødet via Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil få tilsendt link til et Teamsmøde. 


Tilmelding: Hvis du vil deltage i debatmødet, skal vi bede om tilmelding senest tirsdag 11. april 2023. Send en mail til Morten Priesholm, mp@lag-smaaoerne.dk – og angiv om du deltager i Odense, eller om du deltager online.

Generalforsamlingen og debatmødet holdes på Mødecenter Odense: www.moedecenter.dk 

Medlemskab: En person kan indmeldes som medlem af foreningen LAG Småøerne, hvis personen er fyldt 15 år, og enten har fast bopæl på en af de 27 småøer eller repræsenterer en virksomhed, som har adresse på en af småøerne.  

Man kan melde sig ind i foreningen via dette link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWpIRIpuULfRw78Rbs-dhbR5xLmJvupL44fLY6PACX5NVgw/viewform

Bestyrelsen: I bestyrelsen for LAG Småøerne (stiftet august 2022) er: 

  • Flemming Christensen, Avernakø (formand)
  • Lisbeth Kristensen Lei, Aarø (næstformand)
  • Anne-Marie Mortensen, Fur (kasserer)
  • Jan Bendix, Venø
  • Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt
  • Anne Ejersbo Kilander, Avernakø
  • Lilian Petersen, Orø
  • Martin Schmidt Konradsen, Region Syd (repræsentant for regionerne)
  • Anne Marie Slaikjær, Esbjerg Kommune (repræsentant for kommunerne).

Suppleanterne er Marie Malling Raunkjær, Fejø, og Lasse Højgaard, Fur.