torsdag den 29. juni 2023

Rapport om strandbeskyttelsen på småøerne

Strandbeskyttelse ▪ LAG Småøerne har fået lavet en analyse af Kystdirektoratets afgørelser om dispensation for strandbeskyttelseslinjen på småøerne.

Analysen er foretaget af research og analysevirksomheden Kaas & Mulvad, som hos Kystdirektoratet  har indsamlet data fra 2912 afgørelser vedrørende strandbeskyttelseslinjen siden starten af 2019. Af disse 2912 sager vedrører 155 sager småøerne.

Kaas & Mulvad har samlet dataene og analyserne i en rapport, hvor konklusionerne bl.a.  er: 

• En betydelig observation er, at Kystdirektoratet i nogle tilfælde ikke har vurderet den særlige ø-regel i forbindelse med sager vedrørende erhverv og turisme. 

• Miljø- og Fødevareklagenævnet har i flere tilfælde underkendt Kystdirektoratets praksis og fortolkninger, og nævnet har ophævet eller hjemvist afgørelsen.

• Der findes en højere højere afvisningsprocent i sager fra småøerne end på landsgennemsnit (til trods for den eksisterende mulighed for dispensation på småøerne).

• Rapporten viser også, at der er stor forskel på omfanget af afslag mellem de forskellige sagsbehandlere i Kystdirektoratet

• Der er meget lang sagsbehandlingstid i mange sager.

• Kaas & Mulvad har fået oplyst, at "Kystdirektoratet har ingen praksisnotater til håndtering af strandbeskyttelsessager".  Direktoratet understreger dog, at der bruges et "detaljeret administrationsgrundlag fra 2014, der er udarbejdet med bistand fra Kammeradvokaten, samt tidligere vejledninger, nævnsafgørelser og lovbemærkninger". 

Baggrund
Baggrunden for analysen er, at strandbeskyttelseslinjen i 1994 blev udvidet fra 100 meter til 300 meter. I forbindelse med denne udvidelse blev der åbnet for en mere lempelig tilgang til småøer for at sikre deres fremtidige udvikling. Det er denne lempeligere tilgang, der betegnes ”den særlige ø-regel”. 

I bemærkninger til loven (fra 1994) står der: ”På små øer forudsættes den udvidede strandbeskyttelseslinje (mellem 100 meter og 300 meter fra stranden) administreret relativt mere liberalt, når forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det”.

Analysen er igangsat af LAG Småøerne i december 2022, og det er LAG Småøerne 2014-2022 (stiftet 2014), der har finansieret udarbejdelsen af rapporten. Baggrunden er, at bestyrelsen ofte oplever, at gode projekter, der opnår LAG-tilskud senere bliver afvist af Kystdirektoratet.