mandag den 15. januar 2024

Seminar om ø-turisme den 18. marts i Odense

Den 18. marts 2024 holder vi turismedag om udvikling af
de fysiske rammer for turisme på småøerne (foto: Destination Kystlandet).

Ø-turisme ▪ Hvordan kan vi planlægge en ø-turisme, som er til gavn for både turister, kommune og lokalsamfund? Det spørgsmål søger vi svar på, når vi holder årets turismeseminar mandag den 18. marts i Odense. 

Opslaget er opdateret den 20. marts 2024 - med oplægsholdernes præsentationer.

De seneste par år er der blevet udarbejdet strategiske planer for de fysiske rammer for en bæredygtig turisme på Endelave, Aarø og Orø. Det er sket i regi af Dansk Kyst- og Naturturisme, og rådgivere, konsulenter, kommunale planmedarbejdere, øboere, beboerforeninger og virksomheder har bidraget til de tre Strategisk-Fysiske Udviklingsplaner (SFU’er). 

Havneanlæg, infrastruktur og stisystemer
I planerne er skitseret nye forslag til havneanlæg, infrastruktur, overnatningsfaciliteter, stisystemer, attraktioner m.m. – alt sammen med det formål at skabe grundlag for vækst i en bæredygtig turisme på øen. To af planerne (Aarø og Endelave) er godkendt af byrådet, og arbejdet med realiseringen er i gang. Orø-planen er lige nu undervejs til politisk behandling i byrådet. 

Oplæg om turismeplaner og planloven
På seminaret, som vi gennemfører i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, kan man høre mere om de tre SFU-planer og få indblik i de udfordringer og potentialer, som der er blevet arbejdet med på hver ø. 

Vi sætter også særligt fokus på samarbejdet mellem kommune, destinationsselskab, beboerforening, øboere og virksomheder. Samarbejdet og processen har været vigtigt for SFU-arbejdet på de tre øer og er desuden afgørende for mulighederne for at realisere planernes anbefalinger og ideer.  

For at sætte det lokale planarbejde i sammenhæng med planlov, strandbeskyttelse m.m., har vi desuden inviteret Plan- og Landdistriktsstyrelsen til at give et oplæg om planloven og de nye muligheder for fysisk planlægning på småøerne. 

Strategisk udvikling af ø-turisme
Målet med dagen er at samle erfaringerne fra de tre ø-planer og at give ny viden til øsamfund, destinationer og kommuner, som ønsker at arbejde mere strategisk med udvikling af ø-turismen. 

Målgruppen er beboerforeninger, turismevirksomheder, kommunale politikere og medarbejdere, destinationsselskaber m.fl. 

Oplægsholderne

1. Turisme på småøerne: Status og potentiale v. Jacob R. Kirkegaard Larsen, udviklingsdirektør, Dansk Kyst- og Naturturisme. 

2. Strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø: Indhold og realisering v. Lene Lindberg Marcussen, afdelingsleder, Plan, Haderslev Kommune.

3. Turisme på Endelave – destinationsudvikling, erhvervsudvikling og kommercialisering med udgangspunkt i en strategisk-fysisk udviklingsplan for Endelave v. Helle Berthold Rosenberg, direktør Destination Kystlandet.

4. Samarbejde om turismeudvikling – proces, samarbejde og organisering i arbejdet med en strategisk-fysisk udviklingsplan for Orø v. Anders Nordberg Sejerøe, fælles-skaber og udviklingskonsulent, Holbæk Kommune, og Sofie Sanderhage Båth, Orø Strandcamping. 

5. Sådan får man succes med turismeudvikling og planarbejde på småøerne – anbefalinger fra projekt ”Strategisk-fysiske udviklingsplaner for danske småøer” v.  Lene Gundahl Sørensen, byplanarkitekt og proceskonsulent, Arkitema.

6. Planloven og nye muligheder for fysisk planlægning på småøerne v. Nina Herskind, chefkonsulent, Plan- og Landdistriktsstyrelsen.


Rapport om strategisk udviklingsplanlægning på småøerne
Viden, erfaringer og anbefalinger fra arbejdet med de 3 SFU-planer er samlet i rapporten Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne

Rapporten er tiltænkt som et redskab for fremadrettet udarbejdelse af udviklingsplaner for andre ø-geografier i Danmark til gavn for kommune, destinationsselskaber og lokale.

Man finder rapporten, som blev offentliggjort den 8. februar 2024, via dette link: www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/nyheder/strategisk-udviklingsplanlaegning-paa-smaaoeerne 


Læs mere om fysisk-strategisk udvikling af turismen på småøerne
På Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside finder man de SFU-planerne for hhv. Aarø, Endelave og Orø: 

Aarø: www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/strategisk-fysisk-udviklingsplan-aaroe

Endelave: www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/endelave-de-vilde-kaniners-oe 

Orø: www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/vidensbank/strategisk-fysisk-udviklingsplan-oroe

Her på vores egen hjemmeside finder man et opslag om projekt Strategisk-fysiske udviklingsplaner for danske småøerhttps://lag-smaaoerne.blogspot.com/2023/06/udviklingsplaner.html 


Tid & sted

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C (www.moedecenter.dk)

Mandag den 18. marts 2024 kl. 10.00 – 15.30. Der er kaffe/te og morgenmad fra kl. 9.30.


Tilmelding

Det er gratis at deltage i arrangementet. 

Arrangementet er for øboere, kommunale politikere og medarbejdere samt medarbejdere fra destinationsselskaberne. Andre interesserede er velkomne til at kontakte os (så vil vi se, om vi kan tilbyde en plads til arrangementet). 

Tilmelding til Morten Priesholm på mail info@lag-smaaoerne.dk senest den 7. marts 2024

Vi har begrænsede antal pladser på Mødecenter Odense, så vi anbefaler tilmelding hurtigst muligt. 


DAGENS PRÆSENTATIONER (som pdf-filer)

Vi har efter seminaret (den 20. marts 2024) her tilføjet en oversigt over oplægsholdernes præsentationer. Ved at klikke på linket kan man (via en "Dropbox") hente pdf-filer med præsentationerne:

1. Turisme på småøerne: Status og potentiale v. Jacob R. Kirkegaard Larsen, udviklingsdirektør, Dansk Kyst- og Naturturisme. 

2. Strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø: Indhold og realisering v. Lene Lindberg Marcussen, afdelingsleder, Plan, Haderslev Kommune.

3. Turisme på Endelave – destinationsudvikling, erhvervsudvikling og kommercialisering med udgangspunkt i en strategisk-fysisk udviklingsplan for Endelave v. Helle Berthold Rosenberg, direktør Destination Kystlandet.

4. Samarbejde om turismeudvikling – proces, samarbejde og organisering i arbejdet med en strategisk-fysisk udviklingsplan for Orø v. Anders Nordberg Sejerøe, fælles-skaber og udviklingskonsulent, Holbæk Kommune, og Sofie Sanderhage Båth, Orø Strandcamping. 

5. Sådan får man succes med turismeudvikling og planarbejde på småøerne – anbefalinger fra projekt ”Strategisk-fysiske udviklingsplaner for danske småøer” v.  Lene Gundahl Sørensen, byplanarkitekt og proceskonsulent, Arkitema.

6. Planloven og nye muligheder for fysisk planlægning på småøerne v. Nina Herskind, chefkonsulent, Plan- og Landdistriktsstyrelsen.


LAG Småøerne og Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for Aarø, Endelave og Orø. Det er sket i projekt ”Strategisk-fysiske udviklingsplaner for danske småøer”. LAG Småøerne har givet tilskud til projektet, har plads i projektets styregruppe og har bidraget til en tværgående indsats (sammen med DKNT og de tre kommuner).