mandag den 1. april 2019

Nyt om bosætning: Ø-liv, nye naboer og ø-konsulent

Nye naboer - mere øliv Vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, skriver i det nyeste nummer af Ø-posten om projekt Nye naboer - mere øliv. 

Projektet gennemfører vi i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, og Anja skriver i sin klumme om ø-markedsføring, om vores til- og fraflytter undersøgelse og om vores idé om lokale ø-konsulenter.

I projektet undersøger vi mulighederne for, at  en eller flere kommuner med tilhørende øer vil etablere en ø-konsulentfunktion, der kan styrke bosætningen på øerne.

I klummen skriver Anja blandt andet:

Projektet er ikke længere i den indledende fase, men har taget næste skridt til det, der er rigtig sjovt – nemlig at gennemføre helt konkrete initiativer! Jeg vil derfor fortælle lidt om både tilflytterportrætter, digitale tilflytter- og fraflytterundersøgelser og ø-konsulenter.

Alt sammen initiativer, der i et eller andet omfang handler om formidling og markedsføring af småøerne. 

Boliger og færger 
Kommunikation og markedsføring – jamen, kan det da overhovedet svare sig at bruge energi på at gøre sig attraktive for omverdenen? Skulle vi ikke hellere bruge krudtet på at få nogle lejeboliger og en bedre færgedrift til øerne?
Anja Bech Knudsen

Boliger og utilstrækkelige sejlplaner er uden tvivl de fleste småøers akilleshæl, men samtidig langt fra kategorien ”lavthængende frugter”. 

I ”Nye naboer – mere øliv” har vi da indtil nu også haft fokus på boligudfordringer og mulige løsninger. Det vil vi fortsætte med, men det er også nødvendigt at vi/I får sat ord, billeder og virkelige mennesker på det skønne ø-liv, som er jeres dagligdag, men som mange andre kun drømmer om.

Mon ikke de fleste af jer kender nogen på jeres ø, der blev så forelsket i ø-livet, at de valgte at flytte til, på trods af at boligdrømmene ikke helt kunne indfries?

Tilflytterportrætter
Hvordan markedsfører vi bedst småøerne? Det gør vi bl.a. gennem troværdige fortællinger fra småøerne – fortalt af øboerne selv. I har sikkert allerede læst nogle af tilflytterportrætterne her i Ø-posten, og flere er på vej. 

Heldigvis behøver I ikke at vente på, at der kommer en journalist forbi. I kan sagtens selv skrive historierne! 

Jeg blev selv meget inspireret af de super gode ”pendlerhistorier”, som Strynø har lagt ud på deres hjemmeside. Læs historierne på www.strynoe.dk under punktet ”Gæst på Strynø”. Husk, at de fleste mennesker gerne vil fortælle deres historie – hvis bare de bliver spurgt.

Til- og fraflytterundersøgelser
Hvorfor valgte du lige netop den ø, du bor på? Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du flyttede til eller fra øen? Hvordan har du oplevet flytningen og dagliglivet på øen? Hvad skulle der til, for at du blev boende? 

Det er blot nogle af de spørgsmål, som indgår i de digitale til- og fraflytterundersøgelser, som vi i øjeblikket tester på Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø og Aarø. Inden længe vil vi også sende dem ud til jer på de øvrige 20 småøer.

”Jamen, vi ved da godt, hvad der får mennesker til at flytte til (eller fra) vores ø”, vil nogle af jer sikkert sige.

Ja, måske, men for at kunne lave en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde flere beboere på de danske småøer, har vi brug for mere præcis viden. 

Forhåbentlig giver resultaterne også jer ny viden, som I kan bruge direkte i jeres eget bosætningsarbejde.

Vi udsender snarest meget mere information om undersøgelserne via mail til beboerforeningerne/ø-kontakterne, og jeg håber, at rigtig mange af jer vil hjælpe med at få undersøgelserne spredt til jeres til- og fraflyttere.

Ø-konsulenter
Som en del af projektet ”Nye naboer – mere øliv” er vi ved at undersøge mulighederne for, at 1-2 kommuner
med tilhørende øer vil etablere en ø-konsulentfunktion, der kan styrke bosætningen på øerne.

Idéen med en ø-konsulent er ikke ny, men trækker på megen god viden og flotte resultater fra bl.a. Orø, Fur, Ærø og Bornholm.

Jeg har i løbet af vinteren snakket med mange mennesker fra de nævnte øer for at kunne lave et oplæg til, hvordan en ø-konsulentfunktion kan skrues sammen. Det oplæg sender vi ud til alle 27 øer for at høre jeres umiddelbare mening: Kan I se jeres egen ø og kommune i den løsning? 

Jeres beboerforening/bosætningsgruppe/ø-kontakt vil høre nærmere på mail inden længe. Jeg håber, at I vil gribe bolden og få gang i en snak om oplægget. I finder oplægget på: https://danske-smaaoer.dk/nye-naboer/oe-konsulentmodel/


Anja vender tilbage med flere bosætningsklummer i de næste numre af Ø-posten. Og vi vil også bringe hendes tekster her hos os. 

Hun kan kontaktes på anja@danske-smaaoer.dk og tlf. 31 51 62 51.


Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Til projektet har vi via LAG Småøerne fået støtte fra Landdistriktsprogrammet og fra Landdistriktspuljens ø-støtte.


Her er en kort introduktion til projektet: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html

Man kan finde materiale fra projektets anden workshop her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/03/video1workshop2.html

Man kan læse meget mere om projekt Nye naboer – mere øliv her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020