søndag den 7. april 2019

Matchmaking skal hjælpe med generationsskifte

Med matchmaking vil vi hjælpe med ejerskifte indenfor
landbrug og fødevarer (foto: Endelave Beboerforening)
Nye naboer - mere ølivLandbruget er stadig et vigtigt erhverv på småøerne. Men det er ofte svært at gennemføre et generationsskifte og finde de nye ejere. 

Nu prøver vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer at lave matchmaking for landbrugs- og fødevarevirksomheder.

Med indsatsen vil vi forsøge at finde købere/forpagtere til nogle af de landbrugs- og fødevarevirksomheder, hvor ejeren ønsker salg eller bortforpagtning. Det er det, vi kalder ”matchmaking”.

Som en del af indsatsen sætter vi ind med markedsføring for at finde potentielle købere eller nye forpagtere til landbrugene og virksomhederne. Indsatsen omfatter dialog og involvering med en bred vifte af aktører, herunder interesseorganisationer, fagskoler, medier m.m. 

Vores mål med den form for matchmaking er at bidrage til ejerskifte og nyt samarbejde indenfor landbrug og fødevarer, så vi fastholder eksisterende arbejdspladser, medvirker til etablering af nye jobs og dermed sikrer aktive helårssamfund på småøerne.

Et forsøg
Vi ser indsatsen som et forsøg. Kan vi hjælpe med et generationsskifte i landbrugs- og fødevarevirksomhederne ved at opsøge nye kundesegmenter og ved en utraditionel markedsføring ad nye kanaler? Kan de relativ små landbrug og fødevarevirksomhederne på småøerne fortsætte som levedygtige virksomheder, hvis vi finder de rigtige købere eller samarbejdspartnere?

Vi begyndere indsatsen på de syv øer, hvor bosætningsgrupperne er med i vores bosætningsnetværk. Det er: Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø. Derefter udbreder vi vores matchmaking til de 20 øvrige småøer. 

Kortlægning og markedsføring
I foråret 2019 kortlægger vi hvilke landmænd og virksomhedsejere, der ønsker at deltage, og vi laver beskrivelser af de pågældende virksomheder.

I efteråret 2019 gennemfører vi markedsføringsindsatsen. Først identificerer vi målgrupperne og vælger markedføringskanaler.  Vi præsenterer bl.a. virksomhederne ved  arrangementer og informationsmøder målrettet de potentielle købere.

Frem til marts 2020
Fra efteråret 2019 og frem til marts 2020 vil der være løbende opfølgning på henvendelser fra potentielle købere. Henvendelserne resulterer forhåbentlig i en række konkrete møder mellem virksomhedsejere og interesserede købere.

Forløbet strækker sig fra foråret 2019 og frem til marts 2020.

Læs mere om vores matchmaking i et brev, vi har skrevet til landmænd og fødevarevirksomheder: https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2019/04/matchmaking-brev-til-ejere.pdf

(Fotoet til dette opslag har vi fra en pressemeddelelse om bosætning på  Endelave: https://presseudsendelser.dk/pressemeddelelser/vis/4193.html )


Vores indsats vedr. lokale ø-konsulenter er en del af Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne, som er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Til projektet har vi via LAG Småøerne fået støtte fra Landdistriktsprogrammet og fra Landdistriktspuljens ø-støtte.

Her er en kort introduktion til projektet: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html

Man kan læse meget mere om projekt Nye naboer – mere øliv her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020