tirsdag den 18. juni 2019

Sommerhilsen fra småøernes aktionsgruppe

Det er højsæson og festivalsæson, og mens ø-livet på den måde vender sig ud 
mod verden, benyttet vi lejligheden til at se indad (foto udlånt af AvernaX) 
LAG SmåøerneDet er sommer. Det er tid til sommergæster og ø-festivaler. Det er højsæson i turismebranchen, og det er nu ø-livet udfolder sig allermest udadvendt. Vi benytter lejligheden til at kikke ind ad.

Vi er småøernes lokale aktionsgruppe: LAG Småøerne. Vi er en del af en stor, europæisk familie med 2.500 LAG-foreninger (der alle arbejder efter samme regelsæt og samme principper). 


Men vi er først og fremmest en ø-forening. På vegne af vores medlemmer gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe med penge og viden og debat på så mange af de 27 småøer som muligt.


Vi gør det indenfor rammer, som er udstukket af EU og Erhvervsstyrelsen. Den struktur er blevet sammenlignet med franchising. Altså, at vi som ø-forening er underlagt et meget stramt koncept, som vi skal handle indenfor. Og det er rigtigt. Vores opgave er så at få det bedst mulige ud af det.

Det gør vi ved at sende EU-penge videre til ø-projekter. Men det er kun et af de værktøjer, vi bruger. Vi deltager også selv i projekter. Lige nu driver vi det det store bosætningsprojekt ”Nye naboer – mere ø-liv” sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer.

Projekt Nye naboer
Vores koordinator (Morten) arbejder i projektet sammen med Anja, der er vores bosætningskonsulent, og Lise, der er projektleder (og til daglig sekretariatsleder i ø-sammenslutningen). I projektets styregruppe har vores formand (Søren) en plads sammen med bl.a. Dorthe, formand for ø-sammenslutningen.

Vi bruger tid og kræfter i projektet, fordi vi gerne vil støtte bosætningsarbejdet på øerne. (Det besluttede vi at gøre allerede i 2014, da vi lavede vores LAG-strategi). Men vi er også med i projektet, fordi det giver os en chance for at få et samarbejde med beboerforeninger og bosætningsgrupper og på den måde lære endnu flere øboere og ø-foreninger at kende. Projektet giver os også nye muligheder for at hjælpe på øerne.

Attraktive øer og attraktivt ø-liv
Udover alle vores LAG-projekter er vi også med til at sætte en ø-dagsorden ved at arrangere seminarer, temamøder m.m. Senest har vi haft et temamøde om ”Småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer”. Vi lagde op til debat om, hvad vi kan gøre for, at vores øer kan blive mere synlige, gæstfrie og attraktive i fremtiden.

Debatten kom bl.a. til at handle om øernes muligheder for at skabe et godt samarbejde med kommunen: Hvad kan der gøres for at samarbejdet ikke alene bliver en kampplads (om færger, ældrepleje osv.), men også en platform for udvikling og fællesskab? Repræsentanter fra Esbjerg, Odder, Slagelse og Horsens kommuner deltog i mødet. 

Som man kan læse i Anjas klumme om bosætning (find link nedenfor), så kom debatten også til at handle om alle de ulønnede arbejdstimer, som mange øboere lægger i ø-foreningerne og i ø-arbejdet i det hele taget. Og hvad denne store mængde ulønnet arbejde betyder for tilflyttere, for trivslen og for samarbejdet på øen.

Turismedebat
Vores næste arrangement er en event på Folkemødet på Bornholm. Her tager vi en debat om ø- og kystturisme. Flere og flere turister opsøger de små, kystnære lokalsamfund, og turismen kan ses som en gevinst for lokalsamfundet. Men turismen slider også på de lokale ressourcer og skaber forstyrrelse i de små samfund. I sidste ende kan det, der skulle være positivt, blive opfattet som "over-turisme".

Vi kalder debatten ”Turisme i Kystdanmark: Plus/minus”. Og vi har sammensat et panel med folk fra bl.a. VisitDenmark, Dansk Erhvervs sektion for turisme og oplevelsesøkonomi, Realdania og Sammenslutningen af Danske Småøer.

Vi har lyst til at tage denne debat, fordi vi fordeler en stor del af vores LAG-penge til turismeprojekter. Nu vil vi gerne drøfte, om vi gør det rigtige, om vi er på rette spor eller om ø-turismen skal have en anden retning?

Ø-planer, folkeeje og festivaler
Lige nu er vi også involveret i aktiviteter, der handler om at skabe nye ø-udviklingsplaner. Og vi er engageret i at skabe gode betingelser for de foreningsejede ø-købmænd og andre folkeejede virksomheder på småøerne.
Nå ja, og så er vi hele tiden på jagt efter penge, der kan gøre gavn på småøerne: Vi hjælper med fundraising og skaber kontakter til fonde m.m.

I et lille hjørne af vores farverige palet interesserer vi os også for alle de festivaler, der de næste uger sætter kulør på ø-livet. Der kommer nye til i år: Venø Festival, OpenAir Sejerø m.fl.

Her er der rig mulighed for at opleve ø-livet i koncentreret form. Et destillat af ø-liv. Nyd det. Nyd sommeren. Vi ses til august.


Denne tekst er skrevet af Morten Priesholm, projektkoordinator, og Søren Noes, formand, hos LAG Småøerne. Teksten har været bragt i Ø-posten, juni 2019.

Det foto, der illustrerer dette opslag, er udlånt af AvernaX


Læs mere om vores debat på Folkemødet: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/05/folkemoede2019.html 


Her er en kort introduktion til projekt Nye naboer – Mere øliv: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html