tirsdag den 7. januar 2020

Seks småøer får nu ekstrahjælp med LAG-penge


 Ø-projekter ▪  Virksomheder og foreninger på Askø, Fejø og Femø kan det næste års tid være med til at løfte den lokale ø-turisme. 

Det sker med LAG-midler i et nyt projekt, hvor en professionel turismerådgiver skal hjælpe med at udvikle ”en fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland” og skabe nye fællesattraktioner og ø-hop-pakker.

For beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø gælder det et nyt projektsamarbejde med kommunen og ansættelsen af en ø-konsulent, der med LAG-midler skal forvandle en ø-helhedsplan til ”vækst og aktiviteter”.

Begge projekter har LAG Småøernes bestyrelse efter et bestyrelsesmøde i november 2019 indstillet til LAG-tilskud.

Bag projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland står et partnerskab mellem de tre beboerforeninger Askø, Fejø og Femø og udviklingsorganisationen Gate 21.

Med hjælp fra en turismekonsulent gennemfører man i projektet en udviklingsproces, der afdækker ”potentialet på Fejø, Femø og Askø inden for turisme”.

Målet er at skabe fælles markedsføring og at udvikle ”et fællesbrand med fokus på mere kvalitet”. 

Flere turister og længere sæson
Markedsføringen sker via en fælles platform på fx Facebook og gennem nyhedsbreve. Samtidig skal projektet bane vej for ”nye fællesattraktioner som en ø-hop-pakke”.

Ambitionen er, at projektet fører til flere kvalitetsturister og strækker sæsonen, så der skabes et mere stabilt flow af gæster gennem hele året.

LAG-tilskuddet til Gate 21 og de tre beboerforeninger er på 143.630 kr. og dertil kommer penge fra Landdistriktspuljens ø-støtte, så det samlede budget er på 574.520 kr. LAG Småøernes bestyrelse ser projektet som en del af vores turismeindsats, der også har omfattet støtte til det danske Ø-PAS og til lokale udviklingsprojekter med deltagere fra b.la. Sejerø, Agersø, Anholt, Fur og flere sydfynske småøer.

Ø-konsulent på Sydfyn
Med projekt Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter vil Faaborg-Midtfyn Kommune   oprette ”en stilling som ø-konsulent”. Øboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø har i samarbejde med kommunen siden januar 2018 arbejdet på en strategisk helhedsplan for deres øsamfund.

Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem beboerforeningerne og kommunen, og den indeholder bl.a. separate handleplaner for hver ø.

Ansættelsen af en ø-konsulent skal være løftestang for den videre forankring af og arbejde med helhedsplanen. Ø-konsulenten skal realisere projekterne sammen med øboerne og eksterne samarbejdspartnere, så man fremadrettet laver en bredere forankring af de indsatser og tiltag, som helhedsplanen indeholder.

Nye naboer - mere ø-liv
LAG Småøerne har indstillet projektet til et tilskud på til 400.000 kr., og det samlede budget er på 862.137 kr. Faaborg-Midtfyn Kommune har fået 350.000 kr. i ø-støtte fra Landdistriktspuljen. 

LAG-tilskuddet er givet med henvisning til vores udbud om ”LAG-tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter”, og hænger sammen med vores projekt Nye naboer – mere ø-liv, hvor vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer har udbredt ideen om lokale ø-konsulenter og hjulpet beboerforeninger, bosætningsgrupper og kommuner med at finde sammen om ideen.

Nu skal Erhvervsstyrelsen behandle de to ansøgninger og vores indstillinger om tilskud. Der går et par måneder, inden Gate 21 og Faaborg-Midtfyn Kommune får det endelige tilsagn om vores LAG-tilskud.


Læs om LAG-tilskud til ø-konsulenter: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/06/o-konsulent.html

Læs om vores bosætningsprojekt: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html


Find en oversigt over de ø-projekt, Landdistriktspuljen støttede i 2. runde 2019 (pdf-fil): https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/puljer/stoettede_projekter_paa_de_smaa_oeer_2019-2.pdf