mandag den 3. februar 2020

Lyøs købmandsgård: En folkeejet og folkekær butik

Skulle de dreje nøglen rundt eller forsøge at drive forretningen videre som forening? På Lyø blev øens købmandsbutik reddet af lokale, der takket være frivilligt engagement, LAG-tilskud, økonomisk støtte fra (overraskende) mange sider og en engageret forpagter i dag har succes med at drive Lyø Købmandsgaard. 


Fra ø til øPå vores ø-hop er vi nået til Lyø. Vi indsamler erfaringer og gode ideer fra projekter, der har fået LAG- eller FLAG tilskud for nyligt. Vi kalder det Fra ø til ø - med LAG Småøerne

På Lyø gælder det den folkeejede Lyø Købmandsforening, der ejes af 180 medlemmer. Den daglige drift af butikken står en forpagter for.

Vores udsendte journalist møder Claus Michael Nielsen i butikken. Han er fast gæst på Lyø med sin campingvogn og har været det igennem 40 år.

- Jamen, prøv lige at se. Det er ligesom at komme i Bilka. Der er noget af alting, siger han og slår ud med armen mod hylderne i Lyø Købmandsgaard, hvor variationen af kager, brød og andre dagligvarer rigtigt nok minder om et større, dansk supermarked.

- En købmand er altafgørende for en ø. Hvis ikke den var her, tror jeg ikke, at der boede en tredjedel af de mennesker, der gør i dag, fortsætter han.

- Og så gør det jo ikke noget, at købmanden er meget social og sørger for, at selv de sejlere, der kommer allersidst ind i havnen om aftenen, også får noget at spise, siger han og nikker mod Anne Mette Vestergaard på den anden side af disken.

Uvis fremtid i faldefærdige rammer
Siden 2014 har Anne Mette Vestergaard sammen med sin mand været forpagter af Lyø Købmandsgaard. Parret flyttede ind i et stort byggerod, for netop på det tidspunkt undergik købmandsbutikken på Lyø en af de største forvandlinger i hele dens 90-årige historie. 

Ikke alene blev den nedslidte butik og privatboligen moderniseret. Ejerforholdene ændrede sig også. Alt det fortæller Anne Mette Vestergaard og kasserer i Lyø Købmandsforening, Ulla Jeppesen om, da de trækker sig tilbage i forpagterens private afdeling, en lys og indbydende længe med nyt køkken-alrum, som ligger i umiddelbar forlængelse af butikken.

Fra ø til ø - med LAG Småøerne
Artiklen er en del af LAG Småøernes formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Dette er den anden artikel i serien, og journalist Lene Terkelsen har skrevet den for os. 


Ulla Jeppesen bor på en gård lige ved siden af købmanden og har fulgt butikkens op- og nedture de sidste 30 år. Det var meldingen om, at øens købmand, Palle, ville trække sig tilbage, der i 2013 fik hende til at spekulere. 


Ulla Jeppesen (th), formand for Lyø Købmandsforening, i privatboligen hos
købmand og forpagter Anne Mette Vestergaard.
Skulle lyboerne nu til at handle dagligvarer i Rema ovre på den anden side? Ville øens fritidshusejere i fremtiden være nødt til at fylde bilen op med fornødenheder hjemmefra? Skulle sejlerne gå forgæves, når de søgte efter et sted at købe pølser til grillen?  

Sandsynligheden for, at der ville dukke en køber op til den faldefærdige butik, var lig nul.

- Vi var nødt til at have en købmand, men vi var også nødt til at kunne tilbyde nogle ordentlige rammer, siger Ulla Jeppesen, der understreger, at uden en købmand ville der ikke komme nogen sejlere til øen, og uden sejlere ville der ikke kunne eksistere en købmand.

Fra eneeje til folkeeje
Derfor tog Ulla Jeppesen initiativ til at stifte en forening, der skulle købe bygningen, sætte den i stand og leje den ud til en forpagter. Man skævede til naboøen Avernakø, hvor beboerne også ejer købmandsbutikken. Lyø Købmandsforening blev stiftet, foreningen udbød indskudsbeviser á 500 kroner og gældsbeviser á 25.000 kroner.

Lyø Købmandsgaard, sommeren 2019 (foto: Geopark Det Sydfynske Øhav)
- Vi oplevede overraskende stor opbakning. Både fra lokale, men også fra sommerhusejere, sejlere og Ø-Lejren, der gerne ville hjælpe, fortæller Ulla Jeppesen.

Der blev tegnet indskudsbeviser for 285.000 kroner og gældsbeviser for i alt 400.000 kroner, foruden 200.000 kroner i rentefrit lån fra Lyø Bådelaug, så købmandsforeningen kunne købe ejendommen.

Derefter hyrede foreningen først en byggerådgiver og dernæst en professionel fundraiser til at skrive ansøgninger til LAG Småøerne og Ø-støtten (under Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, red.).

- Det var dyrt, men godt givet ud, pointerer Ulla Jeppesen.

Foreningen kaldte det ”Fremtidssikring af Lyø Købmand” og inddelte projektet i etaper. I 2014 blev butik og bolig renoveret, og i 2017 fik foreningen igen LAG-tilskud og Ø-støtte – denne gang til at rottesikre lageret og lave et nyt frostrum i den gamle bindingsværksbygning bag butikken.

- Tilskuddene har betydet alt for os. Vi havde ikke kunnet skaffe penge til både at købe ejendommen og sætte den i stand, så det var muligt for nogen at drive forretningen.

LAG-støtte til folkeejede virksomheder på småøerne
Når LAG Småøerne giver tilskud til folkeejede virksomheder, lægger bestyrelsen altid vægt på, at de folkeejede virksomheder løser en social og almennyttig opgave på øen, og at tilskuddet ikke kan trækkes ud af virksomheden til private og egennyttige formål.
LAG Småøerne har bl.a. støttet følgende folkeejede virksomheder:
• Mandø Brugsforening
• Agersø Købmand ApS
• Lyø Kultur-og Besøgscenter
            • Øhavets Natur- og Smakkecenter


Eksistens vigtigere end afkast
Foreningen bag Lyø Købmandsgaard er dannet med ét formål: At sikre, at øboer og gæster også i fremtiden har et sted at handle på øen. Modsat en almindelig virksomhed er profit ikke målet. Den er med andre ord folkeejet eller et kooperativ, som det kaldes i andre lande.

Susanne Westhausen, direktør
i Kooperationen (pressefoto)
- Det, som kendetegner den måde at drive virksomhed på er, at den er demokratisk ejet og drevet af et andet formål end at sikre størst muligt udbytte til aktionærerne, forklarer Susanne Westhausen, der er direktør for Kooperationen, som er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Modellen vinder i stigende grad frem, fortæller Susanne Westhausen. Lige fra indbyggerne i Fredensborg, der har valgt at købe byens boghandel, til borgere i landdistrikter, der opretter og driver en lokal busrute.

-  Den slags starter, når der er behov, som ikke bliver dækket andre steder fra, fastslår Susanne Westhausen, der kalder eksemplet fra Lyø for ”rigtig vellykket”. Blandt andet fordi foreningen løbende minder om aktiviteter og resultater på Facebook, i nyhedsbreve og på hjemmesider.

- Den lokale forankring er altafgørende. Det er jo let at skabe begejstring, når der opstår en krise, som vi sammen kan løse. Fx at købmanden er ved at lukke, men efter et stykke tid, mister mange frivillige pusten, eller man bliver fristet af de gode tilbud på fastlandet, og derfor er det vigtigt hele tiden at minde omgivelserne om betydningen, siger Susanne Westhausen.

Fire gode råd til folkeejede virksomheder:

1. Hold fast i det lokale engagement: Mind løbende omverdenen om betydningen af den folkeejede virksomhed, og evt. om hvorfor butikken var ved at lukke sidst.

2. Sørg for nyt blod: Forny folk i bestyrelsen. Der er brug for en både unge og gamle – også for at sikre den lokale forankring.

3. Dyrk demokratiet: Ikke kun i bestyrelsen, men inddrag alle medlemmer og frivillige. Vis dem, at det er vigtigt og interessant at deltage, og at de har mulighed for at påvirke virksomheden.

4. Sørg for kompetencerne: Medlemmerne skal have en basal forretningsforståelse og fx kunne forstå virksomhedens regnskab.

(Kilde: Susanne Westhausen, direktør Kooperationen) 


Mange varer og vinteråbent
Aftalen med forpagter Anne Mette Vestergaard og hendes mand viste sig at være et godt match. Anne Mette er uddannet pølsemager og procesteknolog i fødevareindustrien, hun stammer fra Lyø, og hun var, da hendes mand fik job som havnefoged på øen, klar til at vende hjem. 

Anne Mette Vestergaard er forpagter og købmand i
Lyø Købmandsgaard 
Bestyrelsen stillede som krav, at butikken skulle have et rimeligt udvalg af dagligvarer og åben mindst 20 timer ugentligt om vinteren, men ellers lader foreningen den daglige drift være op til Anne Mette, og det glæder hende.

-  Det er mig, der ved, hvad der sælger, og det ville fx være et problem, hvis jeg havde en bestyrelse, som kun ville have økologiske varer, for det ved jeg, at der ikke er et marked for til andet end turister, og når vi har ø-lejr.

Men kundernes ønsker imødekommes. Et af Anne Mettes principper er nemlig, at hvad hun ikke har, kan hun skaffe i løbet af få timer, og på fastlandet sørger hendes far for, at der bliver hentet varer, som bliver sendt over med færgen. 

Et aktiv for øer
Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, er ikke i tvivl om betydningen af at have en dagligvarebutik på øerne.

- Det er med til at holde huspriserne oppe på både helårsboliger og sommerhuse, og det har betydning for tilflytning, at interesserede kan se, at det er muligt at handle, siger Dorthe Winther, der også nævner forretningens sociale funktion på en ø.

Dorthe Winther, formand for
Sammenslutningen
af Danske Småøer
(pressefoto)
Hun ser det som en positiv udvikling, at de folkeejede virksomheder er udbredt på næsten alle småøer.

- Når øboerne selv har skudt penge eller kræfter ind i at få fx købmanden til at overleve, føler de et større ansvar for at handle der, og derudover giver det også god mening, at midler, som tildeles via Ø-støtten (fra Erhvervsministeriets Landdistriktpulje, red) eller LAG-midler, bliver på øen, fordi det er en forening, som får dem, siger Dorthe Winther.

Ifølge hende er den største udfordring for de folkeejede virksomhederne, at bestyrelsen ikke nødvendigvis har kompetencer til at gennemskue budgetter, virksomheds- og udviklingsplaner.

- Det er jo frivillige, der skal drive en virksomhed, som tilmed har kæmpestor betydning for øen. Derfor er der også et vist pres på bestyrelsen, men heldigvis er der mange, som tager det ansvar på sig og gør det rigtig godt, siger Dorthe Winther. 

Krav til bestyrelsen
For det er mere krævende at være bestyrelsesmedlem i en forening, der driver virksomhed, bekræfter Ulla Jeppesen.

- Vi kan jo ikke nøjes med at arrangere bankospil en gang om året, som hun siger. 
Ulla Jeppesen står bl.a. for løbende kasse- og momsregnskaber og foreningens nyhedsbreve.

Lyø Købmandsgaard, december 2019
Lyø Købmandsforening står også for vedligehold, og har bl.a. en årlig arbejdsdag, hvor mange lokale og sommerhusgæster hjælper til.

- Vi oplever stor opbakning. Også økonomisk. Fx har vi en tysk sejlerfamilie, der sender os større og mindre beløb, hvis de har læst i nyhedsbrevet, at vi mangler til det ene eller det andet, fortæller Ulla Jeppesen om foreningen, der i dag har 180 medlemmer.

Købmandsforeningens indtægter kommer alene fra medlemskontingenter, butiksforpagtning og udlejning af bolig. Forpagtningsindtægten udgjorde i starten to procent af købmandens omsætning, men aftalen blev lavet om efter et par år, fordi forpagteren havde lille avance på bl.a. tobaks- og apotekervarer, der udgjorde en stor del af omsætningen. I dag betaler Anne Mette Vestergaard 7.200 kroner for forpagtningsaftalen og 1.800 kroner i husleje om måneden.

-  Det løber kun lige rundt, og der er mange timer i det, men jeg er jo fra Lyø og vil så gerne have, at den her ø fortsat skal leve, siger hun. 

Tekst og foto: Journalist Lene Terkelsen

LINKS: 


Kommunen ser værdien i folkeeje 
I Faaborg-Midtfyn Kommune glæder borgmester Hans Stavnsager sig over initiativer som Lyø Købmandsforening.
- Vi har nogle stærke og levende lokalsamfund, når der er borgere, som engagerer sig og skaber tilbud – hvad enten det er en købmand eller et forsamlingshus. Det er af afgørende betydning for en kommune som vores, siger han. 
Faktisk vil man i kommunen i foråret 2020 diskutere, hvordan man bedst kan understøtte denne type initiativer, fortæller Hans Stavnsager.
- Vi må jo ikke give direkte erhvervsstøtte, men har overvejet, om man kunne flytte kommunale funktioner ud til sådan nogle steder, så borgerne fx kunne afhente hjælpemidler der. 
På den måde kan vi hjælpe med, at der kommer flere ind i butikken, siger Hans Stavnsager, der også peger på handelsaftaler med kommunale institutioner som en mulighed.
- Generelt er vi åbne for ideer, hvis den her type virksomheder henvender sig med et bud på, hvordan vi kan hjælpe dem, siger Hans Stavnsager. 
I tilfældet med Lyø Købmandsforening sørgede Faaborg-Midtfyn Kommune for en ”mellemfinansiering”, indtil LAG-midlerne blev udbetalt.


Finansiering af ombygning og fremtidssikring af Lyø Købmandsgaard: 
2013: Køb af ejendommen i 2013:
•  471.800 kr. tilvejebragt ved indskud og lån fra foreningens medlemmer. 
2014-2015: Renovering af butik og privatbolig:
• LAG Småøerne: 379.000 kr.
• Ø-støtte: 379.000 kr.
• Lån og indskud fra foreningens medlemmer og andre aktører, bl.a. Lyø Bådelaug (rentefrit lån på kr. 200.000). 
2018: Renovering af bindingsværksbygning (m. frost- og kølerum) og nyt kundetoilet:
• LAG Småøerne: 308.315 kr.
            • Ø-støtte: 268.315 kr.
Lyøs købmandsforening: Råd til andre, der vil søge om tilskud:

·  Kontakt fundraiser, og få hjælp til ansøgningen.
·  Sørg for at have penge til at betale både en eventuel byggerådgiver og fundraiser, FØR ansøgningen om tilskud sendes. Der gives nemlig ikke penge til arbejdet forud for ansøgning
·  Få bygningsrådgiver til at bese projektønsker og udfærdige udbudsmateriale (hos LAG skal store projekter sendes i udbud til minimum to entreprenører (jf. lov om udbud)
·  Få ALLE ønsker med i budget og udbudsmaterialet. Det er dumt at tænke: ”Det får vi nok ikke penge til”. Man kan altid skære ned på ønsker senere. Få tilbud på fx inventar og lign.
·  Hvis pengene bevilges, skal rådgiver sende skriftlig besked til alle, der har budt på opgaven, da LAG skal bruge kopier af tilbud/afslag. 
(Kilde: Ulla Jeppesen, kasserer i Lyø Købmandsforening)